Konferencja i warsztaty: Co zdominuje rynek pracy w Polsce i UE?

Możliwość komentowania Konferencja i warsztaty: Co zdominuje rynek pracy w Polsce i UE? została wyłączona Aktualności, Praca

Konfederacja Lewiatan już po raz dziewiąty organizuje konferencję „Praca 4.0” poświęconą trendom, zjawiskom i rozwiązaniom, które zdominują rynek pracy – zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Przedmiotem dyskusji będzie wszystko to, co okaże się kluczowe dla działów HR w 2024 roku. 

Cyfrowa i zielona transformacja ma dziś ogromny wpływ na modele pracy. Ma istotne znaczenie tak dla działów HR, jak i liderów firm, współdecyduje bowiem o sukcesie bądź porażce. Czynników determinujących przyszłość pracy jest jednak więcej. Od regulacji prawnych na krajowym i unijnym rynku, istotnych zmian demograficznych, po rosnący popyt na zupełnie nowe kompetencje i doświadczenia zawodowe. 

Zatem – jak postępująca cyfryzacja i automatyzacja procesów będzie się przekładać na organizację i standardy pracy? Które z umiejętności okażą się w najbliższym czasie szczególnie pożądane przez pracodawców? W którym kierunku ewoluować będą dobrostan pracowniczy i work-life balance, a także – jak  usprawniać współpracę w różnorodnych, także pod względem pokoleniowym, zespołach? Wreszcie, jak poradzić sobie z niedoborem pracowników, zarządzać migracją, dokąd zaś zmierzać będą regulacje w zakresie prawa pracy? 

O tym wszystkim będziemy dyskutować w gronie ekspertów i praktyków rynku.

Kongres stacjonarny – Warszawa, 29 stycznia 2024 r. godz.: 9:15 – 16:45

Miejsce:

Centrum Kreatywności Targowa

ul. Targowa 56, Warszawa

Warsztaty on-line, 30 – 31 stycznia 2024 r.

AGENDA

29 stycznia | stacjonarnie

 Centrum Kreatywności Targowa, Targowa 56, Warszawa

09.00 – 09.15                 Rejestracja

09.15 – 09:30                 Wystąpienie inaugurujące

                                         prof. Piotr Wachowiak, Rektor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
                                         Maciej Witucki, Prezydent, Konfederacja Lewiatan
Przedstawiciel/ka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

09.30 – 10:30                 Rynek pracy przyszłości – jak będzie wyglądać?

Jesteśmy świadkami dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych. Jak one wpłyną na rynek pracy? Do czego muszą się przygotować pracodawcy i działy HR w obliczu zachodzących zmian?

Prelegenci:

                                         Jacek Kowalski, Członek Zarządu ds. Human Capital, Orange Polska

Piotr Ostrowski, Przewodniczący, Ogólnopolskie Porozumienie Związków                                                                                         Zawodowych

                                         Anna Rulkiewicz, Prezeska, Grupa LUX MED

                                         Anna Wicha, Prezeska, Polskie Forum HR

                                         Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan

Moderacja:                        prof. Jacek Męcina, Doradca zarządu, Konfederacja Lewiatan

10.30 – 10:45                 Przerwa kawowa

10:45 – 11:35                  Zmiany w prawie pracy. Czego możemy się spodziewać w                                                                    najbliższych latach?

Podsumowanie zmian wprowadzonych w 2023 r. Jakie przepisy musimy wprowadzić do Kodeksu pracy w związku z wdrożeniem unijnych dyrektyw? Jawność wynagrodzeń w firmach – czy jesteśmy gotowi na zmiany? Jakie instytucje prawa pracy powinny być przedmiotem reformy w kolejnych latach?

Prelegenci:

                                     prof. Tomasz Duraj, Kierownik, Centrum Nietypowych Stosunków                                                                                                             Zatrudnienia  na Wydziale Prawa i Administracji                                                                                                       Uniwersytet Łódzki

                                     dr Błażej Mądrzycki, Wiceprzewodniczący, Ogólnopolskie Porozumienie                                                                                                    Związków Zawodowych

                                      r. pr. Marcin Stanecki, Dyrektor, Departament Prawa Pracy, Ministerstwo                                                                                                   Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Moderacja:                   Robert Lisicki, Dyrektor, Departament Pracy, Konfederacja Lewiatan

11:35 – 12:25                Migranci ekonomiczni: fakty i mity

Transformacja Polski z państwa emigracyjnego w imigracyjne jest dobrym  momentem na rozpoczęcie dyskusji o przyszłym kształcie polityki migracyjnej. Jak powinna ona wyglądać? Na jakie trendy w migracji zarobkowej powinniśmy zwrócić uwagę? Czy migranci wojenni odnaleźli się na polskim rynku pracy? Czy jesteśmy w stanie konkurować z innymi krajami UE o wykwalifikowanych pracowników z zagranicy?

Prelegenci:

prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Prorektorka ds. nauki, dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

                      Monika Fedorczuk, Dyrektorka, Urząd Pracy m.st. Warszawy

                                    dr hab. Ewa Flaszyńska, Dyrektorka, Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

                                     Paulina Jaworska, Country Director for Poland, Tent Partnership for                                                                                                     Refugees

Moderacja:                  Nadia Kurtieva, Ekspertka, Departament Pracy, Konfederacja Lewiatan

12:25 – 12:45               Wystąpienie gościa specjalnego

                                      Praca rezultatu – jak skutecznie wdrożyć elastyczne modele pracy z korzyścią dla pracowników oraz biznesu?

                                       Nadia Harris, ekspertka pracy zdalnej i hybrydowej

12.45 – 13:30                Przerwa kawowa – poczęstunek

13.30 – 14:30                Strategia umiejętności na polskim rynku pracy *

Niedostosowanie umiejętności i kwalifikacji kandydatów do aktualnych potrzeb pracodawców stanowi jedną z największych barier rozwoju firm. Czy reskilling i upskilling stają się koniecznością? Które kompetencje i kwalifikacje są najbardziej pożądane na polskim rynku pracy? Jak dostosować system edukacji do potrzeb pracodawców?

Prelegentki:

                                        dr Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Głównej, Konfederacja Lewiatan

                                        prof. Joanna Żukowska, Wicedyrektorka Instytut Przedsiębiorstwa,                                                                                                  Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu,                                                                                     Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Moderacja:                     Sławomir Szymczak, Ekspert, Departament Pracy, Konfederacja Lewiatan

14:30 – 15:30                 Nowoczesne technologie w miejscu pracy – badania i rozwój kompetencji, stosowanie sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów, robotyzacja i cyfryzacja

W jaki sposób nowoczesne technologie wpływają na działanie działów HR, organizację pracy? Czy AI stanowi zagrożenia czy szansę dla pracowników, pracodawców? Jak automatyzacja, AI wpłynie na zapotrzebowania na określone zawody, umiejętności? Jak algorytmy wpływają na naszą pracę? Czego spodziewać się od projektowanych regulacji sztucznej inteligencji?

Prelegenci:

 Jacek Jedut, Dyrektor Strategii i Obsługi HR, Orange Polska

                                    prof. Tymoteusz Doligalski, Kierownik, Zakład e-Biznesu,  Szkoła Główna                                                                                Handlowa w Warszawie

                                    Sławomir Płonka, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej, Amazon

Moderacja:                  Kuba Sito, dziennikarz

15.30 – 15:40                  Przerwa kawowa

15.40 – 16:40                Inkluzywny rynek pracy, czyli jaki? *

Sytuacja demograficzna nie pozostawia złudzeń, zespoły zróżnicowane wiekowo w organizacji są kluczem do sukcesu. Wielopokoleniowość kryje w sobie nie tylko dodatkowy potencjał innowacyjności, ale też duże wyzwanie dla pracodawców i managerów. Jak budować kulturę otwartości w organizacji? Jak odpowiedzieć na różne potrzeby i możliwości?  Czy cyfryzacja i robotyzacja są szansą czy wyzwaniem w wyrównaniu szans na rynku pracy?

Prelegenci:

                                       Robert Lisiewicz, Aplikant adwokacki, Fundacja GrowSPACE Poland

                                       dr Joanna Tabor-Błażewicz, Adiunkt, Zakład Strategii Personalnych, Szkoła                                                                                        Główna Handlowa w Warszawie

Moderacja:                   Ewa Ulicz, Marketing and Product Development Director, IGT Poland

16:40 – 16:45                Zakończenie spotkania

                                       Robert Lisicki, Dyrektor, Departament Pracy, Konfederacja Lewiatan

Projekt pt.: Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan w zakresie umiejętności i kompetencji  w miejscu  pracy po pandemii COVID-19 (Better Sillked). Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie  poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają przepisy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. W związku  z powyższym ani Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

AGENDA                                                           30 stycznia | on-line

10.00 – 11.00                  Warsztat przygotowany przez kancelarię DZP

Prowadzenie:                 Agata Mierzwa, Partner i Współzarządzająca Praktyką Prawa Pracy i                                                                                                          Ubezpieczeń Społecznych, kancelaria DZP

11.10 – 12.10                    Warsztat przygotowany przez IGT Poland

12.20 – 13.20                   Elastyczne rozwiązania w zakresie lokalizacji i czasu pracy

13.30 – 14:30                 HR i biznes w trosce o pracowników

Eksperci LUX MED, podczas warsztatu, podzielą się doświadczeniem
w zarządzaniu benefitami oraz odpowiedzą m.in. na pytania:

  • jakie są trendy w obszarze benefitów i czego oczekują pracownicy
  • jak stan zdrowia pracowników wpływa na pracodawcę
  • jak wygląda obecnie leczenie szpitalne w Polsce
  • jakie są doświadczenia LUX MED z wdrożenia benefitu opieki szpitalnej dla pracowników

Prowadzenie:

Dorota Sawicz, Dyrektorka Personalna Grupy LUX MED

Sławomir Łopalewski, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający LUX MED Ubezpieczenia

                                                                   31 stycznia | on-line

10.00 – 11.00                   Warsztat online

11.10 – 12.30                   Zasady współfinansowania ze środków publicznych podnoszenia oraz nabywania kompetencji i kwalifikacji przez pracowników. Przedstawienie rekomendacji w zakresie rozwoju podejścia opartego na umiejętnościach – wnioski z projektu „Better Skilled”.

Podczas warsztatu zostaną przedstawione postulaty w zakresie zmian
w systemie współfinansowania ze środków publicznych szkoleń dla pracowników i pracodawców. Przybliżone zostaną kluczowe wyzwania w obszarze nabywania umiejętności, kompetencji i kwalifikacji. Ponadto prowadzący przedstawi rekomendacje w zakresie rozwoju podejścia opartego na umiejętnościach w odniesieniu do kwestii budżetowych, zakresu ofert nw systemie, odbiorców (uczestników szkoleń) oraz instytucji odpowiedzialnych za udzielanie dofinansowania.

Prowadzący: Sławomir Szymczak, Ekspert, Departament Pracy, Konfederacja Lewiatan

Projekt pt.: Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan w zakresie umiejętności i kompetencji  w miejscu  pracy po pandemii COVID-19 (Better Sillked). Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie  poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają przepisy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. W związku  z powyższym ani Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Więcej informacji oraz szczegóły na stronie: praca4zero.lewiatan.org

Rejestracja pod adresem: https://online.ikongres.pl/conference/praca_40_zmieniajacy_sie_swiat_-_wyzwania_i_szanse_dla_rynku_pracy

źródło informacji: Konfederacja Lewiatan