BGK uruchomił nabór wniosków o pożyczki na wsparcie zielonej transformacji miast

Możliwość komentowania BGK uruchomił nabór wniosków o pożyczki na wsparcie zielonej transformacji miast została wyłączona Aktualności, Biznes

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) piątego kwietnia podpisali umowę na wdrażanie Pożyczki wspierającej zieloną transformację miast. Samorządy będą mogły przeznaczyć te środki m.in. na inwestycje w tereny zielone, termomodernizację i odnawialne źródła energii (OZE). Budżet projektu to 40 mld zł.

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) podpisali umowę na wdrażanie Pożyczki wspierającej zieloną transformację miast fot. PAP
Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) podpisali umowę na wdrażanie Pożyczki wspierającej zieloną transformację miast fot. PAP

Instrument jest finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Pożyczka będzie finansować inwestycje, które przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie i KPO. To projekty, które prowadzą do neutralności klimatycznej i redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko.

„Rozpoczynamy największy program z KPO kierowany do samorządów. W ich ręce trafi około 40 mld złotych w preferencyjnych pożyczkach” – zapowiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej.

Budżet przeznaczony na Pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast to 8,9 mld euro, czyli ok. 40 mld zł. To środki m.in. na zazielenianie przestrzeni miejskich i transformację energetyczną. Z pożyczki można sfinansować m.in. budowę czy rewitalizację parków, przygotowanie terenów zielonych, inwestycje w samorządowe OZE, zeroemisyjny transport publiczny (np. zakup pojazdów, budowa torów tramwajowych), termomodernizację, sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Z pożyczek mogą skorzystać m.in. samorządy, spółki komunalne, podmioty sektora mieszkaniowego (np. spółdzielnie), uczelnie czy instytucje kultury.

„To początek wdrażania środków pożyczkowych z KPO. BGK będzie operatorem tych, wspierających zieloną transformację Polski, funduszy” – wyjaśnia Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

W pierwszym etapie realizacji programu, w najbliższych miesiącach, udzielane będą pożyczki, które nie stanowią pomocy publicznej. Finansowanie może dotyczyć wyłącznie projektów zgodnych z zasadą Do No Significant Harm (DNSH), czyli nieczynienia znaczącej szkody środowisku.

Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast jest udzielana na okres nawet do 20 lat. Jej oprocentowanie (w zależności od projektu i statusu podmiotu ubiegającego się o środki) wynosi od 0 do 1 proc. W przypadku, kiedy inwestycja nie generuje przychodu i oszczędności kosztów, umorzone zostanie 5 proc. kapitału pożyczki. Karencja w spłacie kapitału wynosi do 24 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji.

Pożyczka nie wiąże się z prowizją ani opłatami za jej udzielenie i obsługę. Może sfinansować do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych netto (bez podatku VAT), z zastrzeżeniem posiadania zdolności kredytowej do jej spłaty.

Wnioski o udzielenie pożyczki należy składać elektronicznie do regionalnych oddziałów BGK.

Minimalna wartość wniosku to 2 mln zł, a maksymalna 500 mln zł. Jeden wniosek może obejmować kilka inwestycji, które, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, mogą być finansowane na podstawie odrębnych umów pożyczek. Nabór wniosków jest otwarty i realizowany w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków.

Umowę o pożyczkę można zawrzeć z BGK do 31 sierpnia 2026 r. Do końca 2027 r. pożyczkobiorcy mają czas na wypłatę środków, czyli muszą spełnić wszystkie wymagania związane z uruchomieniem pożyczki. Realizacja inwestycji musi zakończyć się najpóźniej do 31 grudnia 2030 roku.

Pożyczka może sfinansować także projekty już rozpoczęte, a nawet zakończone, o ile ich realizacji nie rozpoczęto przed 1.02.2020 r.

„Obchodzimy stulecie banku. Dziś, tak jak przed wiekiem, nasze wsparcie przyczynia się do realizacji misji BGK, którą jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski” – podsumował Tomasz Robaczyński.

Szczegóły dot. pożyczki oraz dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku dostępna jest na stronie internetowej BGK: https://www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/pozyczka-wspierajaca-zielona-transformacje-miast/#c33424

Źródło informacji: PAP MediaRoom