Ewelina Dadasiewicz: Fundusze Europejskie szansą na rozwój firm

Możliwość komentowania Ewelina Dadasiewicz: Fundusze Europejskie szansą na rozwój firm została wyłączona Aktualności

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 jest największym krajowym programem wspierania innowacyjności. Za jego pośrednictwem do polskich firm trafi łącznie 7,9 mld euro. O jego realizacji rozmawiamy z Eweliną Dadasiewicz, dyrektor Komunikacji i Marketingu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Ewelina Dadasiewicz, dyrektor Komunikacji i Marketingu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). fot. mat. prasowe
Ewelina Dadasiewicz, dyrektor Komunikacji i Marketingu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). fot. mat. prasowe

Jakie możliwości w  ramach FENG proponuje przedsiębiorcom NCBR?

Łączna alokacja na wszystkie działania realizowane przez NCBR w  ramach FENG na lata 2021-2027 wynosi 2,5 mld euro, czyli około 12 miliardów  złotych. Tak więc budżet instytucji stanowi ponad 30% całego budżetu programu. To duża odpowiedzialność, ale i  ogromne możliwości wsparcia działalności B+R polskich przedsiębiorstw. FENG jest w dużej mierze kontynuacją Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ale cechuje się nowym, kompleksowym podejściem do potrzeb przedsiębiorcy w  zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i  wdrożenia ich wyników w  przedsiębiorstwie lub organizacji. Komercjalizacja projektów ma wzmocnić polską gospodarkę i przestawić ją na jeszcze wyższy poziom zaawansowania technologicznego i proekologicznego.

Na co konkretnie zostaną przeznaczone te środki?

W realizacji FENG skupiamy się na trzech priorytetach: I – Wsparcie dla przedsiębiorców, II – Środowisko przyjazne innowacjom oraz III – Zazielenianie przedsiębiorstw. NCBR uruchomi w  tym roku zarówno konkursy bez ograniczeń tematycznych, jak też sprofilowane. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki zaplanowaliśmy sześć działań wspierających innowacyjne pomysły firm. Mowa o konkursach: Ścieżka SMART, IPCEI czy Seal of Excellence.

Kto może się zgłosić po środki z programu FENG?

Oferta największego konkursu NCBR w ramach FENG – Ścieżki SMART bez ograniczeń tematycznych (warunkiem jest, aby projekt wpisywał się w  Krajowe Inteligentne Specjalizacje) – w  zależności od naboru, jest skierowana do dużych firm, ich konsorcjów wraz z MŚP, organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi oraz konsorcjów MŚP i  organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych. Zaplanowaliśmy też nabór dedykowany projektom z  obszaru dostępności. W  2024 roku przeprowadzimy także konkursy Seal of Excellence (dedykowany projektom, które zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Europejską i  otrzymały certyfikat pieczęci doskonałości) oraz IPCEI (poświęcony ważnym projektom stanowiącym przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy). Zachęcam do zapoznania się z harmonogramem konkursów, który znajduje się na stronie NCBR.

Jakiego rzędu dofinansowania mogą spodziewać się przedsiębiorcy?

Wszystko zależy od konkursu, w którym zdecydują się złożyć wniosek o dofinansowanie. Łączny budżet przeprowadzanych w tym roku konkursów zaplanowany jest na poziomie 4,14 mld zł. Trzeba jednak pamiętać, że ze względu na swoją specyfikę prace badawczo-rozwojowe zaplanowane są na kilka lat, a NCBR wypłaca środki na bazie postępów w projekcie. Tak więc wypłata środków rozłoży się na najbliższe lata.

Fundusze Europejskie to ogromne środki wspierające naszą gospodarkę. Ale czy tylko?

Fundusze Europejskie często są postrzegane jedynie w  wymiarze środków finansowych. Jednakże niosą za sobą dużo więcej. To przede wszystkim szansa na rozwój i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku europejskim czy światowym. Również od bliskiej mi strony marketingowej, marka Fundusze Europejskie to najlepszy widoczny znak, że dany podmiot chce się rozwijać i korzysta w tym celu z  dostępnych form wsparcia. To często dodatkowa szansa na promocję swojego projektu, co jest bardzo ważne bo buduje lub wzmacnia jego świadomość wśród potencjalnych kontrahentów czy odbiorców docelowych danego produktu czy usługi. To również możliwość wypracowania rozwiązań na rzecz społeczeństwa, klimatu czy chociażby osób ze szczególnymi potrzebami. Już od dwudziestu lat Fundusze Europejskie zmieniają naszą rzeczywistość, pomagają polepszyć jakość życia i  przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki. Korzystamy na tym wszyscy. To impuls do działania na rzecz obecnych , ale i kolejnych pokoleń.

Najpiękniejszy w innowacjach jest fakt, że nie ma ich końca, a ogranicza nas tylko wyobraźnia. Zawsze jesteśmy w stanie coś poprawić czy wymyślić coś zupełnie nowego. Z naszego dorobku będą korzystały kolejne pokolenia, które jeszcze bardziej usprawnią dziś tworzone projekty. Najważniejsze więc, aby nie pozwolić by ten proces się zatrzymał, wręcz przeciwnie – musimy prężnie działać, by przełomowe pomysły inżynierów nie zostały zatracone i znalazły swoje odzwierciedlenie w komercjalizowanych produktach czy wdrażanych procesach. Z korzyścią dla środowiska, dla gospodarki, dla nas wszystkich.