NASZ PATRONAT: VI Polski Kongres Przedsiębiorczości w Poznaniu

Możliwość komentowania NASZ PATRONAT: VI Polski Kongres Przedsiębiorczości w Poznaniu została wyłączona Aktualności, Biznes

W dniach 24-25 września 2018 w Poznaniu odbędzie się Polski Kongres Przedsiębiorczości, który należy do największych mobilnych wydarzeń biznesowo-gospodarczych w Polsce. W spotkaniu udział weźmie ponad tysiąc uczestników z całego kraju. Rozmawiamy z Wojciechem Pomarańskim, prezesem Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.

19.10.2016 Katowice . Wojciech Pomaranski – prezes Polskiej Agencji Przedsiebiorczości .
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

VI Polski Kongres Przedsiębiorczości jest największym mobilnym wydarzeniem biznesowo – gospodarczym w Polsce. Co zdecydowało o sukcesie tego wydarzenia?

Jego wyjątkowa formuła. Polski Kongres Przedsiębiorczości w dużej mierze tworzą jego uczestnicy i choć podstawowe założenie
tworzenia platformy współpracy między biznesem, nauką i samorządem jest niezmienne, to szczegółowa tematyka paneli
dyskusyjnych co roku jest dostosowywana do aktualnej sytuacji gospodarczej. Te zmiany wynikają z naszych rozmów z uczestnikami
wydarzenia, mają na nie duży wpływ. Bardzo dobrą decyzją okazała się mobilność. Fakt, że co roku jesteśmy w innym mieście
zapobiega rutynie i sprawia, że przyciągamy nowych uczestników, dla których np. Lublin czy Zielona Góra były za daleko albo dany region
nie interesuje ich pod względem biznesowym. Pozwala nam to też odkrywać i promować potencjał danego miasta i województwa, a
każde z nich ma coś ciekawego do zaprezentowania.

Motywem przewodnim szóstej edycji Kongresu będzie Nowoczesna gospodarka – kapitał dla przyszłości.  Dlaczego zdecydowano się na taki temat przewodni, na jakie, poruszane w ramach paneli tematycznych zagadnienia,  należałoby zwrócić szczególną uwagę?

Coraz więcej polskich firm odnosi sukcesy na polu nowoczesnych technologii – zarówno w zakresie produktów, jak i usług. Często
współpracują w tym zakresie z jednostkami naukowymi. W tym upatrujemy przyszłości polskiej gospodarki. Nowoczesna gospodarka to
budowanie przewagi konkurencyjnej, której efekty będziemy odczuwać przez wiele lat. Szczególną uwagę przykuwają w tym zakresie sesje
poświęcone przemysłowi 4.0, ekspansji zagranicznej i innowacjom jako katalizatorowi rozwoju.

Jakie wnioski płyną z dotychczasowych edycji Kongresu Przedsiębiorczości? Co zmieniono, udoskonalono  podczas tegorocznej, szóstej już edycji?

Pięć poprzednich edycji udowodniło nam, że podmioty, które uczestniczą w kongresie szukają nowych możliwości, nowych szans na
współpracę z jednostkami, których do tej pory nawet nie brali pod uwagę. Multidyscyplinarność naszego wydarzenia otwiera oczy jego
uczestnikom, a my od poprzedniej edycji jeszcze bardziej wspieramy nawiązywanie tych kontaktów, m.in. poprzez utworzenie strefy B2B,
która funkcjonuje przez cały czas trwania kongresu.

W jakim kierunku powinny rozwijać się kolejne edycje Kongresu Przedsiębiorczości? Jakie są plany i ambicje   organizatorów w tym zakresie?

Najważniejsze, abyśmy utrzymali czujność w kwestii zmian zachodzących na rynku. Jeśli nadal będziemy wsłuchiwać się w
głos naszych uczestników, kolejne edycje będą w jeszcze większym stopniu skrojone pod ich wymagania, a to główny cel, jaki nam
przyświeca.