Veolia analizuje przyszłość polskiej energetyki

Możliwość komentowania Veolia analizuje przyszłość polskiej energetyki została wyłączona Aktualności, Biznes, porady ekspertów, TOP Manager

Trzy scenariusze skonfrontowane z przewidywaniami przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych, instytucji finansowych, izb gospodarczych oraz niezależnych ekspertów – taki nowy punkt wyjścia do debaty o przyszłości polskiej energetyki Veolia proponuje za pośrednictwem platformy Transformacja2050.pl. Projekt ma otwarty charakter i mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani.

Frederic Faroche, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce fot. mat. prasowe

Transformacja2050.pl to portal internetowy poświęcony przyszłości energetyki, współtworzony przez ekspertów zarówno z Veolii, jak i spoza organizacji. Firma wyszła z założenia, że skoro ciepłownictwo, i ogólniej energetyka, prawdopodobnie zmienią się bardzo na przestrzeni najbliższych 30 lat, to trzeba rozważyć scenariusze przyszłości i prognozy branży oraz konkretne rozwiązania techniczne, które mogą się niebawem pojawić.

– Aby wytyczyć drogę w kierunku pożądanych wizji roku 2050, potrzebujemy dziś współpracy i wkładu wszystkich interesariuszy. Otwarta debata i wspólne poszukiwanie rozwiązań z udziałem firm energetycznych, sektora publicznego i finansowego, przemysłu oraz społeczeństwa to w naszej ocenie właściwa droga wypracowania planów i strategii. Dlatego stworzyliśmy portal Transformacja 2050, który jest otwartą platformą do dyskusji o przyszłości pomiędzy wszystkimi interesariuszami – mówi Frederic Faroche, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

– Aby wytyczyć drogę w kierunku pożądanych wizji roku 2050, potrzebujemy dziś współpracy i wkładu wszystkich interesariuszy. Otwarta debata i wspólne poszukiwanie rozwiązań z udziałem firm energetycznych, sektora publicznego i finansowego, przemysłu oraz społeczeństwa to w naszej ocenie właściwa droga wypracowania planów i strategii. Dlatego stworzyliśmy portal Transformacja 2050, który jest otwartą platformą do dyskusji o przyszłości pomiędzy wszystkimi interesariuszami – mówi Frederic Faroche, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

W ramach prac nad projektem i jako punkt wyjścia do dyskusji eksperci, wykorzystując metodę foresightową, opracowali trzy scenariusze przyszłości. Każdy kreślił odrębną przyszłość w zakresie elementów makrootoczenia, miksu energetycznego oraz organizacji rynku w kraju.

Według scenariusza Restopia w 2050 r. energia jest tania, a jej produkcja opiera się na odnawialnych źródłach. Polski rząd wspiera inwestycje w energetykę mającą za podstawę OZE, a samorządy uruchomiły liczne programy dofinansowywania mikroinstalacji będących własnością osób prywatnych. W obrębie czystej energii polska energetyka jest silnie zderegulowana i wysoce konkurencyjna. Co ważne, dzięki technologiom zapotrzebowanie też jest niższe.

Scenariusz Nuclear Hot to wizja katastrofy klimatycznej wynikającej ze wzrostu średnich rocznych temperatur o 2,5°C w porównaniu do temperatur sprzed epoki przemysłowej. Nagłe ocieplenie wiąże się z gwałtownym skokiem konsumpcji energii i ogromnym przyrostem liczby Polaków mieszkających w miastach. W przegrzanym kraju i przeludnionych miastach energia, mimo istnienia elektrowni jądrowych, staje się towarem deficytowym, a jej ceny są bardzo wysokie. Polska korzysta z udziału w otwartym, europejskim rynku i jedną trzecią potrzebnej jej energii importuje, z okresowymi skokami do nawet 50 proc.

Trzeci scenariusz, czyli wizja powrotu węgla zakłada, że w 2050 r. wciąż jest on w Polsce głównym źródłem energii, mając ponad 40-proc. udział w miksie paliwowym. Pozostając przy źródłach węglowych Polska znajduje się wewnątrz błędnego koła. Wobec wzrostu średnich temperatur o 2,5°C energetyka stara się odpowiadać na zapotrzebowanie na chłód, zwiększa import węgla z Rosji i Ukrainy, stale podnosi emisję CO2 do atmosfery, ale to skutkuje nasileniem efektu cieplarnianego i związanych z tym problemów.

Na dalszym etapie projektu scenariusze zostały skonfrontowane z przewidywaniami przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych, instytucji finansowych, izb gospodarczych oraz niezależnych ekspertów. Portal internetowy „Transformacja 2050” kontynuuje dyskusję o przyszłości polskiej energetyki, stając się źródłem wartościowej, eksperckiej wiedzy na tematy związane z przyszłością rynku energii, transformacją energetyczną, a także miejscem wymiany poglądów na ten temat.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone