Pomagamy firmom szybko się rozwijać

Możliwość komentowania Pomagamy firmom szybko się rozwijać została wyłączona Aktualności, Biznes

Rozmowa z Andrzejem Kensbokiem, wiceprezesem zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

Andrzej Kensbok, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Jaka będzie strategia działania ARP S.A. w najbliższych latach?

Koncentrujemy się obecnie na trzech obszarach: restrukturyzacji, zarządzaniu majątkiem oraz zrównoważonym rozwoju. Mówiąc o restrukturyzacji mam na myśli coś więcej niż pomaganie pojedynczym firmom. Chcemy być aktywnym uczestnikiem zachodzących w gospodarce zmian i przyspieszyć przejście gospodarki na poziom 4.0. Naszym głównym zadaniem jest optymalizacja stanu i zapewnienie dalszego rozwoju firmom z portfela kapitałowego często przez dywersyfikacje i podnoszenie innowacyjności. Jesteśmy na tym polu szczególnie skuteczni, czego przykładem jest restrukturyzacja Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych. ŚKSM z firmy zajmującej się jedynie wydobyciem kruszców, stała się spółką, która inwestuje w laboratoria i opracowuje nawozy o nieznanych dotychczas właściwościach. Dowodem na to, że restrukturyzacja idzie w dobrym kierunku jest osiągnięty po raz pierwszy od wielu lat zysk. Warto też wspomnieć Przewozy Regionalne, które od czasu przejęcia przez ARP w ciągu ostatnich trzech lat osiągały zyski po raz pierwszy w historii. Równie ważnym obszarem w naszej strategii jest zrównoważony rozwój całego kraju. Wspieramy ten długookresowy rozwój przez realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przykładem działań prowadzonych w ramach SOR jest Program Fabryka. Jego celem jest odbudowanie potencjału miast średnich. W planach mamy budowę biurowców o łącznej powierzchni 300 tys. m kw., w których zatrudnienie znajdzie 30 tys. osób.

Które branże gospodarki mogą liczyć na największe wsparcie ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu?

Wsparcie przez nas udzielane ma wiele postaci. To m.in. finasowanie, udostępnianie terenów inwestycyjnych w ramach zarządzanych przez nas stref ekonomicznych z oddziałami w Mielcu i Tarnobrzegu, ale także inwestycje w innowacyjne branże. Zasada jest prosta – każdy projekt, który ma biznesowe uzasadnienie i rynkową rację bytu zostanie przez nas rozpatrzony. Proszę pamiętać, że jesteśmy spółką akcyjną i działamy na podstawie prawa handlowego, dlatego podstawowym kryterium są możliwe zyski z inwestycji. Od kilku lat mocno angażujemy się we wsparcie innowacji. W 2017 roku uruchomiliśmy unijny projekt Sieć Otwartych Innowacji, z którego przedsiębiorcy mogą pozyskać środki m.in. na koszty transferu technologii w zakresie innowacji produktowej lub przemysłowej. Interesujemy się także branżami kosmiczną i gamingową. Współorganizujemy program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, który odpowiada na największą bolączkę branż innowacyjnych: brak wykwalifikowanych kadr.

Jeśli chodzi o branżę gamingowową, dostrzegamy, że może ona wkrótce stać się naszą narodową specjalnością. Dlatego aktywnie uczestniczymy na tym rynku – powołaliśmy specjalny akcelerator dla firm z tego sektora, który działa w ramach spółki celowej ARP Games i organizuje cykliczny konkurs. Jego uczestnicy otrzymują stypendia i merytoryczne wsparcie ekspertów w dziedzinie gier.

ARP wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności. Jaka jest skala działalności jeśli chodzi o wielkość udzielonych pożyczek?

Rzeczywiście udzielanie pożyczek od początku istnienia ARP było podstawą jej działalności. Skala tego procesu jest ogromna. Dowodem na to są liczby. W ciągu ostatnich dziesięciu lat udzieliliśmy pożyczek na kwotę 5 mld zł, a obecna wartość naszego portfela pożyczek to ponad miliard zł. roku udzieliliśmy pożyczek na łączną kwotę 324 mln zł. Warto podkreślić, że na początku działalności ARP znacznie więcej pożyczek miało charakter pomocowy. Od kilku lat zauważamy stopniowe odwrócenie tej tendencji. Udzielamy coraz więcej pożyczek komercyjnych, na rozwój działalności. Standardowo wysokość naszych pożyczek waha się od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych, w zależności od finansowanego przedsięwzięcia. Najwyższa kwota udzielonego finansowania to 150 mln zł.

Dodatkowo proces uzyskania finansowania jest prosty i skrojony na miarę oczekiwań klientów. Stawiamy na kontakt bezpośredni, klient od samego początku rozmawia z analitykiem odpowiedzialnym za projekt, który często podpowiada mu i radzi w zakresie strukturyzowania transakcji.

ARP zajmuje się restrukturyzacją przedsiębiorstw. Czy nadal jest zapotrzebowanie na tego typu usługi?

Zdawałoby się, że w okresie dobrej koniunktury restrukturyzacja spółek będzie schodzić na dalszy plan. My jednak widzimy, że nadal zapotrzebowanie na nią jest bardzo duże. To co oferujemy firmom, to nie tylko ”postawienie na nogi”, ale także budowanie dla nich długofalowej strategii. W dziedzinie restrukturyzacji mamy unikatowe kompetencje, którymi chcemy się dzielić. Ma w tym pomóc nowa spółka, ARP Restrukturyzacje, która będzie świadczyć usługi doradcze w zakresie restrukturyzacji właśnie. W ten sposób chcemy pomagać firmom przejść przez proces zmian. Mam tu na myśli zarówno firmy z naszego portfela, jak i te spoza niego.

 

„Polska jest silna siłą regionów” to hasło przyświecające rozpoczętej niedawno kampanii edukacyjnej POLREGIO, której partnerem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Proszę przybliżyć cele tego przedsięwzięcia?

Projekt REGIObohater, powstał aby uczcić stulecie odzyskania niepodległości i ma charakter ogólnopolski, ale to regiony są jego motywem przewodnim. Chcemy zwrócić uwagę całej Polski na lokalnych bohaterów, którzy wielokrotnie, nie tylko w czasie zaborów, ale także po pierwszej i drugiej wojnie światowej, swoją postawą i czynami stanowili wzór do naśladowania. Chcemy ich przypomnieć i upamiętnić nazywając ich imionami pociągi w każdym z województw. O tym kto to będzie zdecydują mieszkańcy, którzy swój głos oddadzą na dedykowanej stronie www.regiobohater.pl. W każdym z regionów pociąg zyska oprawę wizualną z oznaczeniem REGIObohatera. Postaci zostały wybrane przez Radę Programową, w której skład weszli m.in.: Artur Soboń – sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Dariusz Gwizdała – zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Michał Góras – szef gabinetu politycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.