Nowoczesna i ekologiczna dzięki inwestycjom

Możliwość komentowania Nowoczesna i ekologiczna dzięki inwestycjom została wyłączona Inwestycje

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. jest uznanym na rynku europejskim producentem wysokojakościowego koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego oraz produktów węglopochodnych. Wejście w 2009 roku do Grupy Kapitałowej ZARMEN, zapewniło Spółce dynamiczny rozwój i umożliwiło jedne z największych w kraju inwestycje w branży koksowniczej.

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. fot. mat. prasowe

Koksownia Częstochowa Nowa (KCN) jest uznanym na rynku europejskim producentem wysokojakościowego koksu odlewniczego, wielkopiecowego i chemiczno-opałowego oraz produktów węglopochodnych. Roczne zdolności produkcyjne zakładu wynoszą ponad 850 tys. ton koksu. Koksownia Częstochowa Nowa to nowe technologie, nowe inwestycje, wysoko wykwalifikowani pracownicy oraz polityka zarządzania ochroną środowiska.

Od momentu wejścia spółki do Grupy Kapitałowej Zarmen, w kwietniu 2009 r., KCN podwoiła zatrudnienie i realizuje szeroki program inwestycyjny o wartości ponad 600 mln złotych, dzięki czemu jest dziś jednym z najnowocześniejszych i najbardziej proekologicznych przedsiębiorstw w swojej branży.

Uruchomienie w listopadzie ub. roku  nowoczesnej baterii 4 bis dedykowanej do produkcji koksu odlewniczego, zakończyło pierwszy, 9-letni podstawowy etap modernizacji przedsiębiorstwa. Do końca 2018 roku planowane jest także zakończenie budowy zamkniętego składowiska węgla zdolnego pomieścić zapas surowca na 14 dni produkcyjnych.

Wdrożenie nowych technologii oraz ograniczenie wpływu produkcji na środowisko naturalne było głównym celem programu inwestycyjnego, którego wartość przekroczyła  już 600 mln złotych. Odbudowa Koksowni jako zakładu trzy bateryjnego z nowoczesnym oddziałem węglopochodnych plasuje ją obecnie w czołówce najnowocześniejszych i proekologicznych firm w swojej branży.

Jak zapewnia Józef Lis, Prezes Zarządu Koksowni Częstochowa Nowa – wprowadzenie certyfikatu środowiskowego ISO 14001 oraz zastosowanie szeregu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych w urządzeniach obsługujących baterie, znacząco ograniczyło emisję pyłów i gazów do atmosfery.

W ostatnich latach oddano także do użytku nowoczesną baterię koksowniczą nr 1 oraz gruntownie zmodernizowano baterię nr 2, która obecnie spełnia wszystkie normy ochrony środowiska. Zrealizowano także inną, wielką inwestycję o znaczeniu proekologicznym – nowoczesną instalację oczyszczania gazu koksowniczego. Zastosowano w niej nowatorskie w skali światowej rozwiązania służące wyodrębnieniu produktów węglopochodnych z surowego gazu koksowniczego do poziomu, który zapewnia zakwalifikowanie go jako paliwa ekologicznego. Nowa instalacja wpłynęła na lepsze
oczyszczenie gazu z siarkowodoru, amoniaku, benzolu i smoły, co z kolei sprawiło, że charakterystyczny zapach wydobywający się z koksowni został wyraźnie ograniczony. Dodatkowym atutem zmiany technologii było uzyskanie czystej siarki, która jest pełnowartościowym produktem handlowym.

Dzięki wieloletniej obecności na rynku koksowniczym, nowym inwestycjom i stale rozszerzanej ofercie, umacniamy pozycję naszej marki, jako producent wysokiej jakości produktów i solidny dostawca. Polityka firmy i szybka reakcja na zmiany rynkowe dają nam silną pozycję w rywalizacji z innymi producentami. Dziś jesteśmy drugim w kraju producentem koksu odlewniczego – przekonuje Józef Lis. Dzięki równoległemu wytwarzaniu koksu odlewniczego i wielkopiecowego jesteśmy w stanie oferować produkty na obu rynkach – dywersyfikując odbiorców, a nasza produkcja w mniejszym stopniu uzależniona jest od cyklicznej zmiany koniunktury – podsumowuje Prezes.