Wrocław wróci do czołówki ośrodków rekonstrukcji kości twarzy

Możliwość komentowania Wrocław wróci do czołówki ośrodków rekonstrukcji kości twarzy została wyłączona Aktualności, Zdrowie

Na Dolnym Śląsku ponownie po wielu latach będą wykonywane zabiegi rekonstrukcji tkanek miękkich i kości regionu głowy i szyi – głównie u pacjentów po operacjach onkologicznych. Zabiegi będą planowane przy wykorzystywaniu technologii 3D, która pozwoli na precyzyjne drukowanie na drukarce 3D zarówno operowanego obszaru, jak i miejsca biorczego, z której będzie przeszczepiany potrzebny fragment. Zespół lekarzy, na którego czele stoi światowej klasy chirurg prof. Łukasz Krakowczyk, będzie wykonywał zabiegi rekonstrukcyjne, jakimi zajmują się tylko nieliczne ośrodki w Polsce. Pierwsza taka operacja została przeprowadzona na początku grudnia w Specjalistycznym Centrum Medycznym Medicus Clinic we Wrocławiu.

Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic - zdjęcia z sali operacyjnej z pierwszego zabiegu

Zdjęcia z sali operacyjnej z pierwszego zabiegu fot. Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic

Zabiegi rekonstrukcji kości twarzy dotyczą głównie pacjentów po operacjach onkologicznych i w mniejszym stopniu pacjentów po urazach. Poprawiają jakość życia osób, u których leczenie pozostawiło nie tylko widoczne ubytki, ale także ograniczyło funkcjonowanie dotkniętych chorobą obszarów. Wykonywane we Wrocławiu zabiegi będą polegały na odtworzeniu ubytków z wykorzystaniem własnych tkanek pacjenta.

– Są to zabiegi, które planuje się wirtualnie z wykorzystaniem drukarek 3D i szablonów operacyjnych, przenoszonych następnie na salę operacyjną. Bazujemy na obrazach tomografii komputerowej, dzięki którym jesteśmy w stanie wydrukować szablony zarówno pobieranej tkanki pacjenta, jak i rekonstruowanego obszaru, do którego będzie ona przeszczepiana. Daje to bardzo dużą przewidywalność planowanego zabiegu. Dolny Śląsk i województwo lubuskie to od lat białe plamy na mapie chirurgii rekonstrukcyjnej twarzy. Pacjenci, którzy potrzebowali tego typu leczenia, musieli więc szukać pomocy w innych, często bardzo odległych częściach Polski – mówi prof. Łukasz Krakowczyk. który kieruje zespołem rekonstrukcyjnym w Specjalistycznym Centrum Medycznym Medicus Clinic we Wrocławiu.

Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic sala operacyjna

Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic – zdjęcia z sali operacyjnej z pierwszego zabiegu

Profesor Łukasz Krakowczyk był wielokrotnie nagradzany za szczególne osiągnięcia w medycynie. Uczestniczył m.in. w pierwszym w Polsce przeszczepie twarzy. Zyskał też uznanie za stosowanie nowoczesnych technik chirurgii rekonstrukcyjnej u dzieci po rozległych resekcjach guzów głowy i szyi a w 2015 roku został członkiem prestiżowego Amerykańskiego Towarzystwa Mikrochirurgii i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. W skład zespołu lekarskiego wejdą dodatkowo specjaliści chirurgii szczękowo-twarzowej Medicus Clinic – lek.stom. Szymon Przywitowski, dr n. med. Rafał Nowak, dr. n. med. Ewa Zawiślak oraz dr Anna Olejnik – lekarz medycyny i lekarz dentysta.

– Pierwsze zabiegi zaplanowane we Wrocławiu to rekonstrukcje w zakresie kości szczęki u pacjentów po leczeniu z powodu guzów zębopochodnych. Pacjenci, którzy szukają pomocy w tym zakresie, zgłosili się do nas sami. Zwykle kierowaliśmy ich do ośrodka na Śląsku, ale nie zawsze byli tam kwalifikowani do leczenia, bo często zabieg pierwotny był wykonywany w innym ośrodku w sposób nie zawsze dający możliwość przewidywalności późniejszego leczenia rekonstrukcyjnego. W efekcie pacjenci ci po prostu nie mieli gdzie zostać zakwalifikowani do takich zabiegów – mówi członek zespołu rekonstrukcyjnego lek. stom. Szymon Przywitowski.

Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic - zdjęcia z sali operacyjnej z pierwszego zabiegu

Zdjęcia z sali operacyjnej z pierwszego zabiegu fot. Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic

Na Dolnym Śląsku tego typu zabiegi nie były wykonywane przez wiele lat a pacjenci dotknięci takimi problemami zmuszeni byli poszukiwać pomocy poza Wrocławiem. A problemy są niebagatelne gdyż ubytek częsci twarzy to nie tylko olbrzymi defekt estetyczny ale również zaburzone funkcje żucia, oddychania czy widzenia. Wcześniej zabiegi rekonstrukcyjne odbywały się w szpitalu w Polanicy Zdroju czy nieistniejącym już szpitalu przy ul. Wiśniowej we Wrocławiu.

– Są na Dolnym Śląsku wykwailfikowane zespoły chirugiczne, wykształcone np. w ośrodku chirurgii plastycznej w Polanicy Zdroju, natomiast oprócz sprawnych rąk, otwartego umysłu i wiedzy na ten temat, potrzebne jest też zaplecze logistyczne a także odpowiedni sprzęt wymagający nakładów finansowych – podkreśla lek. stom. Szymon Przywitowski.

– Dodatkowo, dzięki współpracy z lekarzami z zakresu implatologii i implantoprotetyki pacjenci jednoczasowo będą mogli liczyć nie tylko na rekonstrukcje kości, ale również na funkcjonalną odbudowę zębów po ich utracie w wyniku choroby nowotworowej czy urazu – dodaje dr n. med. Ewa Zawiślak.

Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic - zdjęcia z sali operacyjnej z pierwszego zabiegu

Zdjęcia z sali operacyjnej z pierwszego zabiegu fot. Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic

Aby umożliwić wykonywanie tego typu zabiegów na Dolnym Śląsku, Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic zdecydowało się zakupić niezbędny sprzęt i skupić w obrębie swojego ośrodka zespół specjalistów z doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami.

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk – Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Jest adiunktem Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, należy do zespołu chirurgów regionu głowy i szyi, chirurgii rekonstrukcyjnej oraz zespołu transplantacji twarzy. Doświadczenie zdobywał na licznych stażach i kursach za granicą m.in w MD Anderson Cancer Center w Houston na Oddziale Chirurgii Plastycznej, jak i na kursie mikrochirurgii w Glasgow. W 2013 r. został wyróżniony wraz z całym zespołem Srebrnym Krzyżem Zasług przez Prezydenta RP za szczególne osiągnięcia w medycynie. W roku 2015 został członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Mikrochirurgii i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. Decyzją Rady Naukowej Centrum Onkologii w Warszawie z dnia 22.06.2016 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, a rok później nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego.

Lek. stom. Szymon Przywitowski – lekarz stomatolog, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, absolwent wydziału lekarsko – stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z 2012 roku. W 2005 roku rozpoczął specjalizację z chirurgii szczękowo – twarzowej zakończoną egzaminem państwowym w 2011 roku. Współautor opracowań, doniesień i publikacji z zakresu chirurgii szczękowo – twarzowej. Współwłaściciel i założyciel Centrum Chirurgii i Estetyki Twarzy. Obszar zainteresowań zawodowych obejmuje traumatologię, onkologię w zakresie głowy i szyi, leczenie wad gnatycznych z wykorzystaniem techniki 3D oraz również chirurgie odtwórczą przed leczeniem implantoprotetycznym.

Dr n.med. Rafał Nowak – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wykładowca i organizator kursów specjalistycznych z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii ortognatycznej oraz uczestnik licznych kursów doskonalących z zakresu chirurgii jamy ustnej, szczękowo-twarzowej, ortodoncji i implantologii. Zainteresowania praktyczne obejmują szeroko pojętą chirurgię kostną w zakresie części twarzowej czaszki i jamy ustnej, zabiegi rekonstrukcyjne przedprotetyczne i przedimplantologiczne, chirurgię ortognatyczną, traumatologię czaszkowo- szczękowo-twarzową oraz zastosowanie technologii 3D w planowaniu zabiegów operacyjnych. Uczestnik staży klinicznych w renomowanych ośrodkach chirurgii szczękowo – twarzowej m.in. w Brugii, Antwerpii, Munster, Dreźnie, Mediolanie. Członek i stypendysta European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, stypendysta Funduszu im. E. Niedźwirskiego oraz członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo Twarzowej. Autor i współautor 94 publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.

Dr n. med. Ewa Zawiślak – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, jest absolwentką wydziału lekarsko-stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Jest członkiem European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, towarzystw do spraw Implantologii Stomatologicznej – ICOI, DGOI, PSI , ITI Study Club Polska (International Team for Implantology). W praktyce klinicznej ukierunkowana jest na kompleksowe leczenie i diagnostykę schorzeń jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem prac implantoprotetycznych i funkcjonalnej odbudowy braków uzębienia oraz tkanek twardych i miękkich jamy ustnej.

Lek.med./lek. dent. Anna Olejnik – lekarz oraz lekarz dentysta, absolwentka Wydziału Lekarskiego (2017) i Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego (2014) Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej (EACMFS).

Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic - zdjęcia z sali operacyjnej z pierwszego zabiegu

Zdjęcia z sali operacyjnej z pierwszego zabiegu fot. Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic

Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic należy do spółki Medicus, działającej na polskim rynku medycznym od 29 lat. Klinika specjalizuje się m.in. w kompleksowej diagnostyce i leczeniu wielu rodzajów schorzeń m.in. ginekologicznych, otolaryngologicznych, bariatrycznych, neurologicznych i neurochirurgicznych, urologicznych, endokrynologicznych czy chirurgii dziecięcej.  Medicus Clinic przeprowadza rocznie dziesiątki tysięcy konsultacji i zabiegów operacyjnych oraz badań diagnostycznych.

Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic - zdjęcia z sali operacyjnej z pierwszego zabiegu

Zdjęcia z sali operacyjnej z pierwszego zabiegu fot. Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic

Klinika posiada w swojej bazie ponad 170 tys. pacjentów z całej Polski. Co roku przybywa ich około 15 tys. i są to przede wszystkim osoby trafiające do kliniki dzięki rekomendacjom innych pacjentów. Placówka dysponuje jedną z najnowocześniejszych w Polsce siedzib oraz wykorzystuje najnowsze technologie medyczne. Nowoczesny blok operacyjny, z dwiema salami operacyjnymi, wyposażony jest m.in. w tory wizyjne, pracujące w technologii 3D i rozdzielczości Ultra HD 4K, ułatwiające chirurgowi orientację przestrzenną oraz nawigację śródoperacyjną. System wentylacji wyposażony w absolutne filtry HEPA, zapewnia doskonałą czystość powietrza poprzez wymienianie go co 3 minuty. Placówka dysponuje też nowoczesną i komfortową bazą pooperacyjną czyli m.in. przestronnymi pokojami, każdy z łazienką, telewizorem, monitoringiem i systemem przywoławczym. W całym budynku zastosowano wysokiej klasy filtry oraz częstą wymianę powietrza. Woda w obiekcie, przed wpuszczeniem w obieg jest naświetlana promieniowaniem UV o działaniu bakteriobójczym.

Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic - zdjęcia z sali operacyjnej z pierwszego zabiegu

Zdjęcia z sali operacyjnej z pierwszego zabiegu fot. Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic

Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic - zdjęcia z sali operacyjnej z pierwszego zabiegu

Zdjęcia z sali operacyjnej z pierwszego zabiegu fot. Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic

Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic - zdjęcia z sali operacyjnej z pierwszego zabiegu

Zdjęcia z sali operacyjnej z pierwszego zabiegu fot. Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic

 

mat. Specjalistyczne Centrum Medyczne Medicus Clinic