PKP Intercity podpisało kontrakt na projekt rozbudowy bocznicy kolejowej w Lublinie

Możliwość komentowania PKP Intercity podpisało kontrakt na projekt rozbudowy bocznicy kolejowej w Lublinie została wyłączona Aktualności

PKP Intercity podpisało umowę z konsorcjum firm Infrares Sp. z o.o. oraz BDK Sp. z o.o. na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej związanej z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej „PKP Intercity” S.A. Lublin”. Wartość kontraktu wynosi 2 274 270,00 zł brutto. Wykonawca ma 12 miesięcy na wykonanie prac, następstwem których będzie ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Plan rozbudowy bocznicy w Lublinie fot. PKP Intercity
Plan rozbudowy bocznicy w Lublinie fot. PKP Intercity

W październiku 2023 roku przewoźnik ogłosił postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy bocznicy kolejowej, zlokalizowanej w okolicach dworca Lublin Główny wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych. W listopadzie ubiegłego roku zostały otwarte oferty złożone przez 5 podmiotów. Najniższą kwotę za wykonanie usługi zaproponowało konsorcjum firm Infrares Sp. z o.o. z Warszawy oraz BDK Sp. z o.o. z Lublina. Dziś została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji a jej wartość wynosi 2 274 270,00 zł.

Rozbudowa stacji postojowej jest bardzo ważnym projektem, ponieważ zoptymalizuje proces technologiczny oraz skróci czas obsługi utrzymaniowej naszego taboru – wyjaśnia Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity. Inwestycja będzie też ważna dla społeczności lokalnej – zarówno podczas przebudowy, jak i po jej zakończeniu na bocznicy zwiększy się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Nasza spółka, po sfinalizowaniu wszystkich prac, planuje zwiększyć zatrudnienie z 250 osób do 400.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie układ torowy, powstanie m.in. hala utrzymania wraz z zapleczem administracyjno-warsztatowym, posterunek rewidencki, drogi technologiczne oraz sieć trakcyjna. Zrealizowanych zostanie także szereg prac modernizacyjnych, związanych z oświetleniem, punktami grzania 3kV czy instalacją sanitarną. Inwestycja pozytywnie wpłynie również na warunki pracy oraz bezpieczeństwo na bocznicy. Renowacji ulegną bowiem zaplecza techniczno-magazynowe, jak również socjalne.  Inwestycja  zostanie zrealizowana w południowej części miasta Lublin,  w dzielnicy Dziesiąta Stara, pomiędzy ulicami Krochmalną i Nowy Świat.

W przyszłości pracę w przebudowanej stacji może znaleźć część absolwentów Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie. W ubiegłym roku przewoźnik podpisał z placówką  umowę o współpracy m.in. w obszarze praktyk i zajęć teoretycznych. W tym roku PKP Intercity podpisało także porozumienie z Politechniką Lubelską, w którym strony zadeklarowały bieżącą wymianę informacji dotyczących możliwych obszarów współpracy w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz możliwości wdrożenia wyników tych prac w praktyce.

Inwestycje w infrastrukturę

W celu zapewnienia wysokiego standardu obsługi nowoczesnego taboru, do 2030 roku spółka zainwestuje 2,6 mld zł w przyjazne środowisku stacje postojowe i zaplecza techniczne. Modernizacja infrastruktury technicznej przyniesie standaryzację obiektów. Po zakończeniu inwestycji będą one podzielone na trzy kategorie, dostosowane do odpowiedniego standardu uwzględniającego potrzeby taborowe w danej lokalizacji pod kątem realizacji rozkładu jazdy. W 2030 roku PKP Intercity będzie dysponować 20 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi oraz 32 punktami do przygotowania pociągów w zakresie utrzymania czystości w obiektach udostępnionych PKP Intercity.

źródło informacji: PKP Intercity