I Kongres „Zdrowie Polaków 2019”

Możliwość komentowania I Kongres „Zdrowie Polaków 2019” została wyłączona Aktualności, Zdrowie

18 – 19 listopada 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się  I Kongres „Zdrowie Polaków 2019”.

Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość.

W dyskusji o nim nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego wzorca osobowego, żadnego autorytetu. Tylko wtedy, wznosząc się na inny poziom naszej niezwykle potrzebnej współpracy, jako przykładu dla Naszego Narodu, możemy odnieść sukces. Sukcesem wspólnej dyskusji będzie kształtowanie postaw prozdrowotnych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokoleniowej w każdej rodzinie Naszego Domu. Korzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego naszych poprzedników, dziś mamy szansę Razem przekazać to, co najlepsze następnym pokoleniom. Serdecznie zatem zapraszam do udziału w I Kongresie „Zdrowie Polaków 2019”, który odbędzie się w dniach 18 – 19 listopada 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Celem Kongresu jest, między innymi, wskazanie głównych założeń dla określenia strategii działania różnych instytucji państwowych, samorządowych, naukowych, klinicznych oraz grup ekspertów, organizacji pacjentów, które miały, mają, a w szczególności będą miały wpływ na kondycję naszego społeczeństwa, budowanie w nim postaw prozdrowotnych i wspieranie solidarności międzypokoleniowej.

W ramach tego Kongresu odbędą się debaty eksperckie ministrów zdrowia, ministrów rodziny i polityki społecznej, przewodniczących parlamentarnych komisji zdrowia Sejmu i Senatu RP, debaty rektorów i dziekanów uczelni medycznych, debaty ekspertów do spraw gospodarki i ekonomiki zdrowia, debaty dyrektorów instytutów medycznych i instytutów PAN, debaty komitetów PAN zajmujących się problematyką medycyny i zdrowia. Ponadto odbędą się panele dyskusyjne poświęcone wybranym obszarom zdrowia z udziałem przedstawicieli instytucji centralnych i samorządowych, konsultantów krajowych w poszczególnych obszarach medycyny, przewodniczących medycznych towarzystw naukowych, organizacji pozarządowych i organizacji pacjentów.

Organizację Kongresu zainicjowały: Komitet Nauk Klinicznych PAN, Rada Główna Instytutów Badawczych, Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz liczne zespoły ekspertów i specjalistów z wielu dziedzin medycyny, towarzystwa i organizacje, które w ostatnich trzech latach realizowały „Wielospecjalistyczny Całoroczny Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie”.

Mam nadzieję, że udział Państwa I Kongresie będzie ważnym wydarzeniem, bogatym w możliwość wymiany doświadczeń, a także interesującym i twórczym interdyscyplinarnym spotkaniem naukowym.

Więcej informacji na www.   http://kongres-zdrowiepolakow2019.pl/

Do udziału w kongresie zaprasza Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, Przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN, V-ce Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Fundator Fundacji „Po Pierwsze Zdrowie”.