Główny Instytut Górnictwa: Nowe rozwiązania na nowe czasy

Możliwość komentowania Główny Instytut Górnictwa: Nowe rozwiązania na nowe czasy została wyłączona Aktualności

Główny Instytut Górnictwa cechuje prawie stuletni dorobek naukowy i wdrożeniowy, oparty o wiedzę wielu pokoleń doświadczonych pracowników. Nowe czasy wymagają nowych kierunków i nowych rozwiązań. Dzisiejszy GIG to nowoczesna jednostka badawcza, która wspiera proces transformacji regionów. Dzięki praktycznemu wykorzystaniu wyników badań i wysokiej jakości usług Instytut jest cenionym partnerem dla samorządów, realizując projekty zarówno dla małych miast i gmin, jak i dużych aglomeracji. Działania te skupiają się między innymi na rozwijaniu ekoinnowacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych, przyczyniając się do przywracania terenom zdegradowanym działalnością człowieka, walorów użytkowych i krajobrazowych.

umowę z NASK podpisali profesor . Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz - Zastępca Dyrektora NASK PIB i profesor Stanisław Prusek dyrektor GIG.jpg
umowę z NASK podpisali profesor . Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz – Zastępca Dyrektora NASK PIB i profesor Stanisław Prusek dyrektor GIG.jpg fot. mat. prasowe

Do realizacji badań i projektów wykorzystywane są najnowsze technologie oraz drony. Przykładem jest projekt OPI – TPP 2.0, realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, którego celem jest opracowanie ogólnodostępnego systemu informacyjnego o terenach pogórniczych w województwie śląskim i wdrożenie go w formie e-usługi. Inwentaryzacja terenów wzbogacona zostanie o aktualną dokumentację fotograficzną, multimedialną, fotogrametryczną, mapy terenu i modele 3D, tak aby jak najlepiej pokazać potencjał tych terenów.

Nowe narzędzia wykorzystywane są również w Centrum Rozwoju Kompetencji GIG, które od ponad 25 lat prowadzi specjalistyczne szkolenia w szerokim zakresie tematycznym i kształci rocznie kilka tysięcy osób na różnego rodzaju szkoleniach i studiach podyplomowych. Obecnie Centrum stawia na wykorzystywanie technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) m.in. w szkoleniach i w projektach. Wspólnie z Jastrzębską Spółką Węglową realizowany jest projekt, którego celem jest opracowanie nowej metody szkoleń dla górników z wykorzystaniem technologii VR.

szkolenia VR realziowane są we współpracy z JSW Szkolenie i Górnictwa oraz JSW Innowacje, foto Dawid Lach.jpg
szkolenia VR realziowane są we współpracy z JSW Szkolenie i Górnictwa oraz JSW Innowacje, foto Dawid Lach.jpg fot. mat. prasowe

Innowacje dotyczą również tematyki przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych w Centrum Rozwoju Kompetencji. Wiosną 2022r. rozpoczną się studia podyplomowe z zakresu zwalczania przestępstw oraz wykroczeń przeciw środowisku. Przedsięwzięcie to jest efektem współpracy naukowej GIG z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, a jego celem jest przygotowanie pracowników firm i urzędów do nowych wymagań prawnych w obszarze skutecznej ochrony środowiska i zrównoważonego gospodarowania jej zasobami. Oprócz problematyki prawnej, w programie studiów znajdują się m.in. takie zagadnienia jak: monitoring wód powierzchniowych pod kątem skażenia biologicznego i chemicznego, nielegalne spalanie lub współspalanie odpadów komunalnych, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi czy wykorzystanie teledetekcji w działaniach wykrywczych i dowodowych.

Współpraca GIG z różnymi podmiotami jest wartością dla Instytutu. Jedną z najnowszych inicjatyw jest umowa partnerska z Państwowym Instytutem Badawczym NASK podpisana 27 stycznia 2022 r. w Warszawie dotycząca współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji w przemyśle. Oba Instytuty będą wspólnie rozwijać usługi cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i ośrodków naukowych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej (OT) oraz Internetu Rzeczy (IoT).