Dekarbonizacja gospodarki będzie trudna i czasochłonna

Możliwość komentowania Dekarbonizacja gospodarki będzie trudna i czasochłonna została wyłączona Aktualności

Dekarbonizacja gospodarki jest jednym z najtrudniejszych wyzwań przed którym stoimy. Aby ten cel osiągnąć konieczne będzie m.in. przyspieszenie rozwoju OZE w branży elektroenergetycznej, wspieranie technologii OZE wykorzystywanych w ciepłownictwie, przemyśle i transporcie, promowanie elektryfikacji transportu czy zielonego ciepła i chłodu – uważa Konfederacja Lewiatan.

mat. prasowe Konfederacja Lewiatan
mat. prasowe Konfederacja Lewiatan

– Dekarbonizacja naszego przemysłu i rozwój energetyki odnawialnej to temat strategiczny, chociaż dotychczas nie był on w ten sposób traktowany. Ma ona na celu ograniczenie lub całkowite wykluczenie produkcji CO2. Stoimy przed ogromną szansą, aby przeprowadzić w tym zakresie znaczące zmiany. Nie będzie to łatwe, ale z pewnością doprowadzi do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Zacząć jednak musimy od zaktualizowania podstawowych dokumentów strategicznych, które stanowią bazę i mapę drogową dla branży energetycznej. Zdajemy sobie sprawę, że ekonomicznie efektywna, społecznie i politycznie akceptowalna dekarbonizacja  gospodarki jest jednym z najtrudniejszych wyzwań przed którym stoimy  – mówi Paulina Grądzik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Postulaty Konfederacji Lewiatan dotyczące dekarbonizacji gospodarki

  • Zaktualizować Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu i Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Powinien on wskazywać perspektywę osiągnięcia celów Pakietu Fit for 55 do 2030 rok oraz wychodzić dalej, do roku 2040/2050. Jego aktualizacja, która powinna nastąpić do 30 czerwca 2024 r., wymaga przeprowadzenia konsultacji publicznych z przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych, organizacji branżowych oraz szeroko rozumianego biznesu.
  • Przyspieszyć rozwój OZE w sektorze elektroenergetycznym (ten sektor będzie ponosił główny ciężar dekarbonizacji do 2030 roku)
  • Zaktualizować Polską Strategię Wodorową z 2021 r., która odzwierciedlałaby obecne realia rynkowe i zmiany w legislacji wspólnotowej, w szczególności zwiększenie roli wodoru niskoemisyjnego w budowie gospodarki wodorowej. Potrzeba także oddzielnej ustawy wprowadzającej mechanizm wsparcia dla rozwoju rynku wodoru niskoemisyjnego lub odnawialnego.
  • Przyspieszyć rozwój sektora magazynowania energii – szybki wzrost poziomu energii ze źródeł pogodozależnych w polskim miksie energetycznym wiąże się z koniecznością wprowadzenia regulacji promujących inwestycje w magazyny energii.
  • Wzmocnić promowanie elektryfikacji transportu i rozwijać infrastrukturę dla pojazdów elektrycznych, co jest kluczowe dla zachowania konkurencyjności tego sektora na arenie międzynarodowej – sektor automotive w Polsce to aż 8% krajowego PKB.

Dekarbonizacji gospodarki, zmianom w energetyce, rozwojowi OZE poświęcone było ostatnie wspólne posiedzenie senackich komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz ds. Klimatu i Środowiska, w czasie którego swoje propozycje przedstawili eksperci Konfederacji Lewiatan, zwracając jednocześnie uwagę na   największe problemy, które hamują rozwój OZE w Polsce.

źródło informacji: Konfederacja Lewiatan