Cube.ITG zaproszone do zawarcia umowy z KGHM Polska Miedź

Możliwość komentowania Cube.ITG zaproszone do zawarcia umowy z KGHM Polska Miedź została wyłączona It

Spółka będzie świadczyła dla KGHM usługi informatyczne w trybie Time & Material. Wartość umowy ramowej nie przekroczy 3,198 mln brutto.

Firma wygrała udział w zadaniu na drodze aukcji internetowej, w wyniku której ma świadczyć usługi prowadzenia prac analitycznych, projektowych i programistycznych w trybie Time & Material. Do realizacji poszczególnych zadań wybrano następujące firmy: Cube.ITG S.A., otoGIS Geodezja/CAD/GIS s.c., Invent On sp z o.o.

– Oba postępowania, jak złożenie oferty na blisko 100 mln zł przez Cube dla Centralnego Ośrodka Informatyki, potwierdzają widoczne ożywienie na rynku zamówień publicznych oraz rosnący potencjał grupy również dzięki własnym rozwiązaniom sektorowym, w tym w branży zdrowia – mówi Marek Girek, Prezes Zarządu Cube.ITG i główny Akcjonariusz Spółki. – Potencjał ten jest realizowany również dzięki produktom powstającym w ramach start-upów grupy.

W ostatnim czasie Cube.ITG złożył także najkorzystniejszą ofertę w ramach postępowania przetargowego, prowadzonego przez szpital w Siedlcach, na kwotę 2 453 487,59 brutto. Dotyczyło ono realizacji zadań w oparciu o produkty własnych licencji z grupy Cube.ITG.

10 lutego spółka poinformowała również o złożeniu oferty w największym obecnie postępowaniu przetargowym w Polsce, o wartości 100 mln zł. Zamawiającym jest Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Spółka przedstawiła drugą w kolejności cenę i ma duże szanse na pozyskanie kontraktu. COI zawrze umowę ramową z maksymalnie 5 firmami.