Zrobimy wszystko, aby pomoc dla firm trafiła jak najszybciej

Możliwość komentowania Zrobimy wszystko, aby pomoc dla firm trafiła jak najszybciej została wyłączona Aktualności, Biznes, Prawo i Podatki

Około 30 mld złotych wynosi pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którą realizuje w ramach Tarczy antykryzysowej. Chodzi m.in. o zwolnienie z opłacania składek, wypłatę świadczenia postojowego oraz wszelkiego rodzaju ulgi.

– Od blisko roku realizowane przez nas wsparcie dociera do wielu podmiotów. Łączna pomoc z ZUS sięga ok. 30 mld złotych. Zwolniliśmy ze składek ponad 2 mln firm na ponad 13 mld złotych. Wypłaciliśmy około 2,7 mln świadczeń postojowych na ponad 5,3 mld złotych. Kolejne kilka mld złotych to wszelkiego rodzaju ulgi, w tym rozłożenie należności na raty bez opłaty prolongacyjnej – mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Przypomina, że od 30 grudnia można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za listopad w ramach najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0.

– Zrobimy wszystko, aby pomoc trafiła do przedsiębiorców jak najszybciej. Z szacunków wynika, że ze zwolnienia z opłacania składek może skorzystać kilkaset tysięcy firm – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Wszystkie wnioski o postojowe i zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z tarczy antykryzysowej 6.0, konkretnych kodach PKD, które skorzystają z pomocy i terminach składania wniosków są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl

Zwolnienia ze składek dla firm

Od 30 grudnia ub.r. przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD (m.in. chodzi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, fizjoterapeutów) uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad. Jednym z warunków jest spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w listopadzie br. w porównaniu do sytuacji w listopadzie ubiegłego roku. Termin składania wniosków dla przedsiębiorców to 30 grudnia ub.r. do końca stycznia 2021 r. We wszystkich tych przypadkach zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub pokryć nią kolejne składki.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Więcej przedsiębiorców skorzysta z dodatkowego świadczenia postojowego. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Warunkiem pierwszej wypłaty jest spadek przychodu w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o co najmniej 75 proc. w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku.

Przedsiębiorcy z tych branż już mogą składać wnioski (od 16 grudnia)

Od 30 grudnia ZUS zaczął przyjmować wnioski o postojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców (według PKD działalności wymienionego w ustawie). Są to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Dodatkowe postojowe przysługuje jednokrotnie. Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku br. albo listopadzie br. o co najmniej 40 proc. w stosunku do sytuacji w analogicznym miesiącu sprzed roku. Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego mają również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 15 stycznia 2021 r.