Powiat Średzki – Szczęśliwe miejsce – szczęśliwi ludzie

Możliwość komentowania Powiat Średzki – Szczęśliwe miejsce – szczęśliwi ludzie została wyłączona Aktualności, Samorząd

Zamek w Mrozowie fot. Marcin Perłowski mat. prasowe

Przeszłość

Powiat Średzki należy do terenów o niezwykłej historii. W XII w. na szlaku handlowym pojawiła sie osada targowa – Środa Śląska, sto lat później przemianowana na miasto. Lokacja Środy nastąpiła na prawie niemieckim, które po dostosowaniu do miejscowych warunków zaczęto nazywać „prawem średzkim”. Kolejne wieki to przechodzenie pod panowanie czeskie, austriackie i pruskie, co skutkowało licznymi wojnami, ale też wpływami kulturowymi i religijnymi. W 1813 r. Środę odwiedził Napoleon Bonaparte, który oczekiwał tu na zawarcie rozejmu.

Współczesność

Dzisiaj w Środzie Śląskiej łatwo zauważyć rosnące tempo życia gospodarczego. Również pozostałe gminy powiatu coraz lepiej odnajdują się w gospodarczej rzeczywistości. Sprzyja temu m.in. korzystne położenie i dobra infrastruktura. Blisko dwadzieścia zakładów działa w zlokalizowanych tu podstrefach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ostatni pozyskani inwestorzy to BASF – producent katalizatorów i filtrów powietrznych oraz spółka XEOS zajmująca się serwisowaniem i naprawą silników samolotowych. Ta ostania zainwestowała w swój zakład już 1 mld zł. Gospodarczy potencjał powiatu potwierdza przyznany mu Dolnośląski Klucz Sukcesu.

Inwestycje Powiatu:

Proinwestycyjne nastawienie lokalnych władz sprzyja rozwojowi tego rejonu. Władze powiatu kładą duży nacisk na inwestycje drogowe i sukcesywnie modernizują sieć dróg powiatowych. W tym roku rozbudowano powiatową komunikację o pięć nowych linii. To pozwoliło na skomunikowanie 90 proc. miejscowości. Inną ważną kwestią jest edukacja. Bliskość LSSE oznacza ścisłą współpracę z lokalnymi pracodawcami. Jej efekty to m.in. nowe kierunki kształcenia, klasy patronackie czy też praktyki zawodowe. Najlepsi i najzdolniejsi uczniowie mogą liczyć na stypendia starosty powiatu, przyznawane od 2007 roku. Budżet powiatu jest zrównoważony i ma proinwestycyjny charakter.

Ostatnie zrealizowane projekty to:

      •   „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Średzkiego” wartość: 2,6 mln zł, dofinansowanie: 1,9 mln zł,

  •  „Utworzenie Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej” wartość: 9 mln zł, dofinansowanie ostateczne: 7,2 mln zł.

Skarb Średzki 2

Do najsłynniejszych świadectw minionej epoki należą odkryte w 1988 r. klejnoty monarsze nazwane Skarbem Średzkim. Najbardziej niezwykły skarb średniowiecznej Europy tworzą: złota korona, zausznice, kolista zapona, bransolety, trzy pierścienie, złota taśma oraz blisko 4 tys. srebrnych groszy praskich i 39 złotych florenów. Skarb był prezentowany na wielu światowych wystawach m.in. w Warszawie, Berlinie, Pradze i Brukseli.

Warto zwiedzić:

• Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej wraz z eksponowanym w nim Skarbem Średzkim

• Mury obronne otaczające Środę Śląską, wzniesione pod koniec XIII w. i zachowane w 75 proc,. Pierścień murów zamykał miasto w czworoboku i posiadał pięć bram wjazdowych.

• Zamek na wodzie w Wojnowicach wzniesiony w XIV w. jest przykładem architektury rycerskiej. Jego mury, podobnie jak budynki w Wenecji, zostały wzniesione na konstrukcji z pali dębowych, głazów i gliny.

• Rezerwat przyrody „Zabór” w gminie Miękinia, który chroni naturalny las łęgowy oraz takie gatunki fauny jak: żurawie, bobry, żaby dalmatyńskie.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone