Możliwość komentowania została wyłączona Samorząd

Jezior Błędno i rzeka Obra mogą liczyć na poprawę jakości wody dzięki unijnemu wsparciu finansowemu, które przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Akweny te są bardzo cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Gmina Zbąszyń (woj. lubuskie) podejmie działania ochronne na rzecz poprawy czystości tych wód.

Zdjęcie z podpisania umowy: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda i Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński. fot. mat. prasowe

Zakres działań

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie trzech wsi: Nowy Dwór, Perzyny i Strzyżewo. Projekt tej inwestycji poprawi warunki życia mieszkańców oraz ochroni przed zanieczyszczaniem tamtejsze zasoby wodne i przyrodnicze. NFOŚiGW dofinansuje projekt na kwotę prawie 9 mln zł. Umowę regulującą porozumienie w tej sprawie podpisali 12 kwietnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda i Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński.

 W ramach przedsięwzięcia planowane jest zbudowanie około 18 km kanalizacji sanitarnej, oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków. Dzięki tym pracom 1124 osoby będą mogły przyłączyć się do nowej sieci odprowadzającej ścieki. Równie ważnym efektem rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej będzie ochrona jeziora Błędno, które jest zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym dla Zbąszynia i okolicy oraz rzeki Obry przepływającej przez miasto i łączącej się z jeziorem. Oba akweny posiadają unikatowe atuty przyrodnicze i krajobrazowe. Dodatkowo Obra niemal na całej swojej długości jest też popularnym i przystępnym szlakiem kajakowym.

 – Trudno mówić oddzielnie o ochronie jeziora i rzeki oraz budowie kanalizacji, bo to wszystko jest ze sobą powiązane. W Zbąszyniu nie ma zakładów przemysłu ciężkiego, nie ma tzw. trucicieli środowiska, ale degradacja przyrody następuje właśnie poprzez brak odpowiedniej osłony komunalnej. Nowa sieć sanitarna spowoduje, że ścieki trafią do oczyszczalni, gdzie zostaną w bezpieczny sposób przetworzone. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ Zbąszyń chce być gminą na wskroś turystyczną. Swój rozwój upatrujemy w oferowaniu dobrego odpoczynku, rekreacji i walorów przyrodniczych – powiedział Burmistrz Tomasz Kurasiński. – Cieszę się, że środki przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprawią jakość życia mieszkańców gminy Zbąszyń i przyczynią się równocześnie do ochrony walorów naturalnych w regionie – podkreślił z kolei Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda.

Prace przy inwestycji będą realizowane w ramach 7 kontraktów na roboty budowlane i usługi. Mają być zakończone do 31 grudnia 2020 r., a efekt ekologiczny zostanie osiągnięty i potwierdzony do końca stycznia 2022 r. Dofinansowanie inwestycji wyniesie 8 942 148 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 17 253 086 zł. Przyznanie dotacji dla projektu umożliwia działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, które jest przewidziane w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Materiały prasowe: NFOŚiGW

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone