ZUT „REMTRAK” – rozwój dzięki jakości usług i innowacjom

Możliwość komentowania ZUT „REMTRAK” – rozwój dzięki jakości usług i innowacjom została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” Spółka z o.o. jest solidnym partnerem wyznaczającym standardy usług w zakresie napraw i remontów pasażerskiego taboru kolejowego. Od 2014 r. spółka wykonała ponad 1000 napraw okresowych wagonów pasażerskich. Każda kolejna naprawa wagonu, jest synonim najwyższej jakości i bezpieczeństwa podróży na torach. Osiągnięto to dzięki ogromnemu doświadczeniu i innowacyjnym rozwiązaniom.

fot. mat. prasowe

JUŻ 18 LAT NA RYNKU

Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” Spółka z o.o. funkcjonuje od 1999 roku. Firma świadczy usługi w zakresie naprawy, konserwacji oraz remontów taboru kolejowego, sprzętu transportowego i urządzeń do pojazdów kolejowych. W początkowych latach, podstawowym zakresem działalności spółki były naprawy okresowe elektrycznych zespołów trakcyjnych, od 2004 roku również naprawy główne elektrycznych zespołów trakcyjnych. Rok później firma poszerzyła swoją działalność o naprawy rewizyjne wagonów osobowych. Kluczowymi udziałowcami „REMTRAK” pozostawały PKP S.A, PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Holding S.A.

fot. mat. prasowe

Współpraca z firmą PKP Intercity S.A., zapoczątkowana w 2010 roku, w zakresie napraw wagonów pasażerskich wyznaczyła nowy kierunek działalności. Uwzględniając potencjał naprawczy ZUT„REMTRAK”, od 1 lipca 2012 roku, uruchomiono nowy oddział produkcyjny na warszawskim Grochowie. Efektem współpracy z PKP Intercity okazało się zwiększenie wolumenu napraw wagonowych.

Od 2015 roku spółka zwiększyła ilość napraw i poprawiła jakość świadczonych usług. W konsekwencji, już w 2016 roku przyczyniło się todo znacznego rozwoju ZUT „REMTRAK”. Spółka skupiła się także na montażu fabrycznie nowych amerykańskich ramp wjazdowych typu Roll-a-ramp. Montażem objęte zostały 44 wagony osobowe dla potrzeb osób  niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach oraz innych urządzeń i podzespołów wpływających na jakość i komfort podróży.

Obecnie Zakładu Usług Taborowych „REMTRAK” Spółka z o.o. działa w strukturze regionalnych oddziałów produkcyjnych, zlokalizowanych w Idzikowicach i Warszawie. Spółka rozwija się i rozbudowuje zaplecze techniczne.

Najważniejsza jest dla nich jakość

Na każdym etapie jakości świadczonych usług czuwa wykwalifikowana kadra pracownicza oraz wewnętrzne służby kontrolne. Kontroli funkcjonalnej materiałów dokonują zarówno pracownicy odpowiedzialni bezpośrednio za wykonanie poszczególnych procesów naprawczych, jak i ich zwierzchnicy służbowi. Kontrolę instytucjonalną zapewniają natomiast wewnętrzni kontrolerzy jakości, nadzorujący czynności naprawcze oraz wykonujący odbiór prac. Dzięki tak szczegółowej analizie procesu naprawczego, spółka narzuciła surowe wymogi jakościw zakresie wykorzystywanych materiałów, narzędzi oraz współpracujących kooperantów.

fot. mat. prasowe

W maju 2016 roku ZUT „REMTRAK” rozpoczął inwestycję polegającą na rozbudowie istniejącej hali napraw, warsztatów produkcyjnych, budowie malarni oraz wyposażeniu w nowoczesny park maszynowy. Aktualnie spółka realizuje kolejny etap inwestycji rozbudowy zaplecza technicznego w Idzikowicach oraz jest w trakcie pozyskiwania stosownych dokumentów inwestorskich na dalszy rozwój spółki. Po zakończeniu inwestycji, ZUT „REMTRAK” będzie dysponował zapleczem technicznym i parkiem maszynowym posiadającym miano jednego z nowocześniejszych na polskim i europejskim rynku zakładów, w zakresie napraw wagonów pasażerskich, a w szczególności budowy zestawów kołowych wagonów osobowych i lokomotyw.

fot. mat. prasowe

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Spółka dysponuje infrastrukturą torową zapewniającą możliwość przemieszczania się pojazdów kolejowych w ciągu technologicznym oraz w bliskim sąsiedztwie hal oddziałów produkcyjnych. Stosowanie sprawdzonych technologii, wydajnych maszyn i urządzeń, gwarantują wysoką jakość oraz terminową realizację usług. Podczas wykonywania usług spółka wykorzystuje sprawdzone i niezawodne rozwiązania. Od początku 2018 roku, „REMTRAK” uruchomił najnowocześniejsze w Polsce, stanowisko do diagnostyki toalet próżniowych wszystkich wiodących producentów. Otworzył także nowoczesny warsztat do diagnostyki i naprawy elementów pneumatycznego hamulca kolejowego, stanowisko do prac diagnostycznych związanych z kontrolą i regulacją równomierności rozkładu nacisków kół wagonów i lokomotyw oraz warsztaty specjalistyczne. Dzięki temu, ZUT „REMTRAK” stosuje najbardziej innowacyjne procesy naprawcze.