Zrównoważony rozwój dzięki inwestycjom

Możliwość komentowania Zrównoważony rozwój dzięki inwestycjom została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Rozmowa Tadeuszem Czajką, wójtem gminy Tarnowo Podgórne

Tanowo Podgórne, wójt Tadeusz Czajka fot. mat. prasowe

Co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie jako samorządowca?

Uważam, że największym sukcesem jest rewitalizacja Pałacu Jankowice. Wysiłki na rzecz przywrócenia tego obiektu do świetności podejmowaliśmy już od 2005 r. Początkowo miało tu powstać centrum hotelowo-konferencyjne, niestety nie znaleźliśmy poważnego partnera prywatnego do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia. Dlatego w 2015 r. podjęliśmy decyzję o zmianie przeznaczenia tego obiektu (na cele publiczne) oraz samodzielnie przystąpiliśmy do rewitalizacji.

Pałac Jankowice to obiekt z bogatą historią. Wybudowany na początku XIX wieku przez Larsa Engeströma i jego żonę Rozalię. Gościli tutaj Fryderyk Chopin i przyszły generał Charles de Gaulle. To bardzo ważne miejsce na mapie naszej Gminy, świadczące również o patriotyzmie mieszkańców. Dlatego przywrócenie mu świetności było naszym samorządowym priorytetem.

Prace trwały 2016 – 2018 i kosztowały nas 20 mln zł. Pałac otworzył swoje podwoje 13 maja br. i zgodnie z założeniem służy mieszkańcom. Znajduje się tutaj Samorządowa Szkoła Muzyczna I st., w której utalentowane muzycznie dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności. Pałac to także miejsce dedykowane seniorom – tu jest siedziba Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a specjalnie powołane do życia Tarnowskie Centrum Senioralne organizuje szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć, spotkań, warsztatów czy prelekcji. Dodatkową zachętą do korzystania z oferty Pałacu jest system bezpłatnych połączeń autobusowych. Cieszę się, że nasze propozycje spotykają się z tak licznym odzewem.

Tarnowo Podgórne pałac Jankowice fot. mat. prasowe

W jakim stopniu udało się samorządowi wykorzystywać środki zewnętrzne, w tym unijne, do rozwoju?

W latach 2015 – 2018 Gmina Tarnowo Podgórne otrzymała 40 mln zł w formie bezzwrotnych dotacji z Funduszy Unijnych. To największa w naszej historii zewnętrzna pomoc finansowa. Dzięki pozyskanym środkom możemy lepiej, szybciej i w jeszcze szerszym zakresie realizować wiele zadań służących mieszkańcom. Śmiało mogę stwierdzić, że w zasadzie każdy obszar funkcjonowania naszego samorządu otrzymał wsparcie. Dofinansowano bowiem:

– zadania inwestycyjne, m.in.: rozbudowę oczyszczalni ścieków, przebudowę bazy autobusowej, budowę dróg i ścieżek rowerowych oraz modernizacje oświetlenia zewnętrznego,

– edukację, w tym projekty wzmacniające kompetencje społeczne i informatyczne uczniów z naszych szkół i przedszkoli oraz zakup nowoczesnego wyposażenia,

–  działania prospołeczne, np. dedykowane seniorom, wsparcie dla rodzin czy międzynarodową konferencję „Młody Europejczyk zaangażowany społecznie”,

– działania na rzecz poprawy dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną.

Dzięki zewnętrznemu wsparciu możemy realizować więcej inicjatyw na rzecz podnoszenia komfortu życia mieszkańców.

W jakim kierunku Gmina Tarnowo Podgórne będzie się rozwijać w najbliższych latach?

Przede wszystkim Gmina powinna się rozwijać w sposób zrównoważony. Z jednej strony naszym atutem jest klimat sprzyjający przedsiębiorczości, oparty na ścisłej współpracy z biznesem. Z drugiej strony naszym samorządowym priorytetem jest stałe podnoszenie komfortu życia mieszkańców.  Zgodnie z ich oczekiwaniami będziemy się skupiać na 4 najważniejszych obszarach:

– zdrowiu – poprzez promocję zdrowego stylu, rozwijanie infrastruktury dla aktywnego wypoczynku,  rozszerzanie programów badań profilaktycznych oraz – co jest związane z wykorzystaniem naszych wód termalnych – budowę tężni,

– bezpieczeństwie, również w ruchu drogowym, gdyż planujemy budowę obwodnic czterech miejscowości, rozbudowę sieci monitoringu oraz wsparcie dla służb ratowniczych, zwłaszcza naszych OSP,

– edukacji – najważniejszym zadaniem jest uruchomienie Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie, placówki, która będzie samodzielnie wybudowana i prowadzona przez nasz samorząd,

– ochronie środowiska – chcemy wprowadzić kompleksowy gminny program Czyste Powietrze (od dofinansowania do wymiany pieców przez badania termowizyjne do rozwoju komunikacji publicznej), a także podejmować dalsze działania na rzecz ochrony przed hałasem.

Myślę, że zwłaszcza inicjatywy na rzecz poprawy jakości środowiska, w którym żyjemy, będą odgrywały coraz większą rolę wśród naszych samorządowych priorytetów. Są to bowiem inwestycje, które podejmujemy nie tylko z myślą o nas, ale również z myślą o przyszłych pokoleniach.