Zbigniew Konieczek: Nasze działania nie ograniczają się jedynie do edukacji

Możliwość komentowania Zbigniew Konieczek: Nasze działania nie ograniczają się jedynie do edukacji została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

Ze Zbigniewem Konieczkiem prezesem zarządu NEWAG SA, rozmawia Marcin Prynda

Zbigniew Konieczek, prezes zarządu NEWAG SA fot. mat. prasowe NEWAG SA
Zbigniew Konieczek, prezes zarządu NEWAG SA fot. mat. prasowe NEWAG SA

Fundacja NEWAG została powołana w  2018 roku, jakie są główne cele jej działalności?

Powołaliśmy Fundację NEWAG w  celu ukierunkowania i  usystematyzowania działań związanych ze wsparciem lokalnej społeczności, które wcześniej staraliśmy się realizować w firmie NEWAG. Głównym celem działalności Fundacji jest pomoc społeczna, w szczególności dzieciom i młodzieży. Bieżące działania koncentrujemy wokół wyrównywania szans i  integracji dzieci słabszych i  zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nasze doświadczenia personalne związane z  pozyskiwaniem i rozwojem pracowników NEWAG doprowadziły nas do przekonania, iż to początkowy okres edukacji determinuje rozwój bądź utratę zadatków uzdolnień matematycznych, które w dalszym ciągu edukacji przekładają się na liczbę dostępnych na rynku zatrudnienia osób z  wykształceniem technicznym i jakość tego wykształcenia. Zagadnienie to stało się podstawą do uruchomienia finansowanego w całości przez Fundację NEWAG Nowosądeckiego Programu Edukacyjnego, merytorycznie prowadzonego przez znaną i  zasłużoną w  dziedzinie pedagogiki dziecięcej Panią prof. Edytę Gruszczyk – Kolczyńską. Realizację programu w  szkołach rozpoczęliśmy od roku szkolnego 2020/2021. Obecnie objętych naszym programem mamy prawie 800 uczniów w  38 klasach nauczania początkowego nowosądeckich szkół podstawowych. Badania wiadomości i  umiejętności matematycznych, przeprowadzone po klasie I  i  klasie II, już teraz potwierdzają słuszność naszych założeń i kierunku w którym rozwijamy program. Kolejnym etapem będzie opracowanie programu i przygotowanie szkoleń dla nauczycieli matematyki, którzy będą prowadzili nauczanie dzieci od klasy IV. Liczymy na to, że NPE spowoduje znaczące podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności wśród uczniów z naszego regionu, co przełoży się później na większą liczbę lepiej wykształconych inżynierów i techników. Poza NPE prowadzimy również szereg innych działań wspierających rozwój dzieci, w  tym realizujemy we współpracy z dr. Amosem Jelinkiem zajęcia dla małych dzieci z edukacji technicznej oraz astronomii. Nasze działania nie ograniczają się jedynie do edukacji, mamy pod opieką również kilkoro stypendystów sportowych, osiągających sukcesy w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.

W 2013 roku, wyprodukowany przez NEWAG, elektryczny zespół trakcyjny z  rodziny „Impuls” – jako pierwszy w  Polsce – przekroczył prędkość 211 km/h. Jak od tego czasu rozwinęła się oferta taboru kolejowego firmy?

NEWAG jest producentem nowoczesnego taboru kolejowego skupiającym swoją działalność w  trzech głównych segmentach – produkcji pojazdów pasażerskich, produkcji lokomotyw elektrycznych oraz modernizacji lokomotyw spalinowych.

W  pierwszym z  nich oferujemy zespoły trakcyjne z  rodziny IMPULS obejmującej pojazdy w  wielu wersjach zróżnicowane w zależności od pojemności, rodzaju napędu jak i przeznaczenia. Dostępne są pojazdy o różnych długościach posiadające od 2 do nawet 8 członów. Są to pojazdy niskopodłogowe z  jednoprzestrzennym wnętrzem, wyposażonym m.in. w  pełny monitoring wnętrza, klimatyzację, nowoczesny system informacji pasażerskiej, Wi-Fi, gniazdka elektryczne i  USB do ładowania urządzeń oraz inne udogodnienia dla pasażerów. Wnętrze zostało dostosowane do przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się – przewidziano podjazdy (pochylnie), wysuwane stopnie, windy, szerokie przejazdy oraz miejsce do przewozu wózków i rowerów. Układ wnętrza możemy dostosować pod szczególne wymagania klienta i  jego potrzeby. Oferujemy pojazdy przeznaczone zarówno do ruchu regionalnego jak i aglomeracyjnego czy dalekobieżnego. Klienci mogą również wybrać rodzaj napędu pojazdu z dostępnych trzech rodzajów: elektryczny – zasilany z sieci trakcyjnej, hybrydowy – posiadający możliwość zasilania zarówno z sieci trakcyjnej jak i z silnika spalinowego oraz specjalnego superkondensatora oraz wyłącznie spalinowy. Łącznie dostarczyliśmy już ponad 250 zespołów trakcyjnych z rodziny IMPULS co sprawia iż jest to najliczniejsza rodzina nowoczesnych pojazdów pasażerskich w Polsce.

W drugim segmencie oferujemy 2 platformy lokomotyw. Pierwsza z nich to czteroosiowa lokomotywa GRIFFIN dedykowana do wszelkiego rodzaju transportów począwszy od pasażerskiego przez intermodalny po typowo towarowy. 30 lokomotyw eksploatuje z powodzeniem PKP Intercity, a wkrótce ich park taborowy powiększy się o kolejne 20 Griffinów.

Kolejną oferowaną przez NEWAG lokomotywą jest sześcioosiowa lokomotywa elektryczna DRAGON przeznaczona w  szczególności do ciężkiego transportu towarowego. Charakteryzuje się ona bardzo dużą siłą pociągową oraz doskonałymi parametrami trakcyjnymi, umożliwiającymi prowadzenie pociągów o  masie nawet 4500 ton. Aktualnie zamówionych zostało już ponad 80 Dragonów.

W  segmencie modernizacji lokomotyw spalinowych NEWAG od lat jest niekwestionowanym liderem w  Polsce. Zmodernizowaliśmy ponad 400 lokomotyw spalinowych, w  szczególności lokomotywy SM42 do typu 6Dg oraz SM48 do typu 15D. Proces modernizacji lokomotyw obejmuje budowę całkowicie nowego nadwozia oraz zastosowanie nowoczesnych i  ekologicznych silników spalinowych.

Podsumowując, możliwości NEWAG są bardzo szerokie, a naszym klientom jesteśmy w stanie zaoferować produkty spełniające wszystkie ich oczekiwania.