Zainwestuj w przyszłość – zainwestuj w Powiecie Wrocławskim

Możliwość komentowania Zainwestuj w przyszłość – zainwestuj w Powiecie Wrocławskim została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Z Romanem Potockim, Starostą Powiatu Wrocławskiego rozmawia Ryszard Żabiński

Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego

Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego fot. mat. prasowe

Powiat Wrocławski plasuje się w czołówce najlepiej rozwijających się powiatów w Polsce, co wpływa na taki sukces?

Ostatnie lata to wyjątkowo dobry czas dla Powiatu Wrocławskiego. Obecnie jest on pozycjonowany jako jeden z najlepiej rozwijających się powiatów w Polsce, czego potwierdzeniem jest zajęcie I miejsca w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 rok. Jesteśmy niezwykle dumni z tego prestiżowego wyróżnienia, jednak dowodem tak dobrej kondycji Powiatu Wrocławskiego są również liczne słowa uznania i certyfikaty jakości przyznane samorządowi.

Jakie obszary rozwoju są dla Państwa priorytetowe?

Stabilny, silny, sprawnie funkcjonujący i otwarty na rozwój samorząd terytorialny, to fundament nowoczesnej demokracji oraz  państwa przyjaznego obywatelom. Dostrzegamy potrzebę rozwoju w wielu obszarach takich jak infrastruktura drogowa, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna, oświata, pomoc społeczna i promocja zdrowia, a także sport, rekreacja i integracja oraz rozwój gospodarczy.

Dynamiczny rozwój gospodarczy, to jeden z niewątpliwych atutów Powiatu Wrocławskiego, jak wyglądają Państwa działania w tym zakresie?

Od lat podejmujemy kompleksowe działania w ramach tworzenia przyjaznego klimatu dla biznesu, czego efektem jest postrzeganie obszaru powiatu wrocławskiego jako jednego z najatrakcyjniejszych lokalizacji inwestycyjnych w Polsce. Potwierdzeniem zasadności takich działań jest ulokowanie na tym terenie wielu rodzimych gigantów i największych międzynarodowych korporacji tj. Amazon, LG Chem, Mondelez, IKEA, ProLogis, NestléPurina, Selgros, Makro i wiele innych.

Co przyczynia się do tak dużego zainteresowania inwestorów?

Niewątpliwym atutem tego obszaru jest atrakcyjne położenie w aglomeracji wrocławskiej, bliskość granicy z Niemcami i Czechami, wysokie standardy lokalnej infrastruktury, dostęp do wykwalifikowanej i dobrze wykształconej kadry oraz proinwestycyjne nastawienie władz lokalnych. Czynnikiem zachęcającym inwestorów jest również profesjonalna i skuteczna administracja. Bezpośrednie sąsiedztwo Wrocławia i wieloletnia współpraca z wrocławskimi uczelniami wyższymi również podnosi atrakcyjność Powiatu Wrocławskiego w oczach inwestorów.

Potencjał powiatu ma odzwierciedlenie w korzystnych danych makroekonomicznych, liczbie i skali dotychczasowych inwestycji, a także wysokiej pozycji lokalnych samorządów w rankingach atrakcyjności gospodarczej. Dolny Śląsk posiada jedną z  najlepiej rozwiniętych lądowych, wodnych i powietrznych sieci komunikacyjnych w  kraju, a teren powiatu wrocławskiego stanowi obszar przecinania się i przebiegu najważniejszych szlaków komunikacyjnych regionu. Te główne przebiegają przez gminy: Kobierzyce,Długołęka i Kąty Wrocławskie, łącząc je ze stolicą województwa.

Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, to czynnik sprzyjający napływowi inwestycji, czy w tym obszarze Powiat Wrocławski jest równie aktywny?

Najbardziej rozwinięte gospodarczo tereny leżą w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnic Wrocławia i autostrad. Sztandarowym przykładem wykorzystania szans, jakie stwarza takie położenie jest tzw. „węzeł bielański” przy autostradzie A4.

Inwestycja ta wciąż przyciąga nowych inwestorów. Właśnie w tej okolicy w miejscowości Krzyżowica – Wierzbica / Małuszów ulokowany jest także jeden ze sztandarowych terenów inwestycyjnych Powiatu Wrocławskiego ok. 115 – hektarowy grunt, którego blisko 83 ha objęte jest granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powiat Wrocławski rozpoczął już realizację budowy drogi publicznej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 w  celu skomunikowania przyległych do nowo budowanej drogi terenów inwestycyjnych.

Zaufanie tak wielu inwestorów z pewnością jest zachętą do dalszych, proinwestycyjnych działań?

Władze Powiatu podejmują szereg czynności z myślą o obecnych i przyszłych inwestorach, m.in. poprzez rozwój infrastruktury, integrację lokalnych środowisk gospodarczych, czy regularne dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół Powiatu Wrocławskiego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Nie tak dawno miałem okazję spotkać się z Dyrektorem LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o. ds. Biznesu Yong Girl Lee, partnerem biznesowym Powiatu na rzecz nowoczesnego kształcenia dualnego. W  trakcie spotkania poruszyliśmy kwestię możliwości pozyskania przygotowania pedagogicznego przez pracowników firmy umożliwiającego szkolenie uczniów dla zapewnienia kontynuacji rozpoczętego programu dydaktycznego, rozmawialiśmy również na temat wymiany dotychczasowych doświadczeń we współpracy, określenia dalszych działań na  rzecz już funkcjonującej klasy patronackiej utworzonej w poprzednim roku szkolnym, a  także możliwości rozwoju i kierunków dalszej współpracy.