Żadna z inwestycji powiatu wrocławskiego nie jest zagrożona

Możliwość komentowania Żadna z inwestycji powiatu wrocławskiego nie jest zagrożona została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Pandemia nie pogorszyła nadmiernie finansów powiatu – żadna z realizowanych przez samorząd inwestycji nie jest zagrożona, nie ma również zagrożenia budżetu. Kolejny raz widać jak ważne jest dobre zarządzanie finansami. Właśnie pod tym względem powiat wrocławski okazał się w 2020 roku najlepszy w Polsce – w opublikowanym Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2019 r. zajął najwyższe miejsce, wśród 314 powiatów ziemskich w Polsce.

Przebudowa ronda w Małuszowie i wybudowanie w 2020 r. odcinka drogi publicznej o długości 980 m zaowocowały sukcesem w postaci sprzedaży terenów inwestycyjnych o łącznej pow. ok. 39 ha należących do Powiatu Wrocławskiego za kwotę netto wynoszącą prawie 49 mln zł.
Przebudowa ronda w Małuszowie i wybudowanie w 2020 r. odcinka drogi publicznej o długości 980 m zaowocowały sukcesem w postaci sprzedaży terenów inwestycyjnych o łącznej pow. ok. 39 ha należących do Powiatu Wrocławskiego za kwotę netto wynoszącą prawie 49 mln zł.

– Staramy się podchodzić naprawdę realnie do tworzenia budżetu – mówi Roman Potocki, Starosta Wrocławski. – Od czasu, gdy jestem starostą, nie zdarzyło nam się nie wykonać budżetu, również w tym roku nie widzę takiego zagrożenia. Zadania przewidziane przez nas do realizacji są realne do wykonania nawet w okresie pandemicznych obostrzeń – choć oczywiście wszystko zweryfikuje życie.

Budżet podobnie jak w  latach ubiegłych jest naprawdę duży – wynosi prawie 170 mln zł. Zapisanych jest w  nim mnóstwo zadań i  inwestycji – przede wszystkim przedsięwzięć drogowych, oświatowych i prospołecznych.

Jak co roku, duża waga będzie przywiązywana do projektów drogowych. Powiat wrocławski jest w trakcie realizacji budowy drogi publicznejwraz z przebudową ronda w  Małuszowie w  ciągu drogi krajowej nr 35. Nowo wybudowana droga skomunikuje niemal 80 ha gruntu stanowiącego własność Powiatu Wrocławskiego, położonego w  obrębie Krzyżowice-Wierzbica, w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonego pod aktywność gospodarczą (przemysł). Wskazana powierzchnia obejmuje 12 działek gruntu o zróżnicowanym areale – od 1,5 do 11 ha. Sukcesywna sprzedaż przedmiotowych nieruchomości w  trybie przetargów nieograniczonych planowana jest na 2021 r. i lata kolejne.

Przebudowa ronda w Małuszowie i wybudowanie w 2020 r. odcinka drogi publicznej o dł. 980 m już zaowocowały sukcesem w  postaci sprzedaży terenów inwestycyjnych o  łącznej ok. pow. 39 ha należących do Powiatu Wrocławskiego za kwotę netto wynoszącą prawie 49 mln zł.

Kontynuowana jest także przebudowa drogi w  Kiełczowie, w  gminie Długołęka. Żadna z inwestycji powiatu wrocławskiego nie jest zagrożona Dotyczy to bardzo ważnego odcinka, który jest mocno obciążony ruchem pojazdów. Z  innych realizowanych przedsięwzięć drogowych warto wymienić: rozbudowę ul. Wilczyckiej w  Kiełczowie. W  trakcie realizacji są dokumentacje projektowe dla wielu zadań w  różnych miejscowościach gmin wchodzących w skład powiatu.

Zakończono również opracowywanie dokumentacji budowy mostu na rzece Graniczna w m. Chrząstawa Wielka oraz rozbudowy drogi w Radomierzycach,trwa też przygotowanie dokumentów do postępowania na wyłonienie biura projektowego, które przygotuje dokumentację projektową dla rozbudowy odcinka drogi w Łukaszowicach. Ponadto, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w  zakresie doświetlenia przejść dla pieszych w 9 lokalizacjach – dla każdej Gminy jedno doświetlone przejście. Prowadzone są również prace w ramach remontu wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936D Radwanice-Zacharzyce L349 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Dobra kondycja finansowa powiatu wrocławskiego pozwala na prowadzenie wielu inwestycji na które pozyskiwane są znaczne fundusze zewnętrzne. Wg. stanu na początek marca br. Powiat Wrocławski złożył 51 wniosków o  dofinansowanie na łączną wartość ponad 137 mln zł. 40 projektów zostało wybranych do dofinansowania na łączną wartość 82,7 mln zł, uzyskano dofinansowanie na poziomie 52,4 mln zł.

Na projekty współfinansowane ze środków krajowych, pod koniec ub.r. Powiat Wrocławski otrzymał 3 mln zł z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rozbudowę siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu jako wynik konkursu i  złożonego wniosku we wrześniu 2020 r. W odpowiedzi na kolejny konkurs z RFIL, Wydział Funduszy Zewnętrznych i  Rozwoju we współpracy z  Wydziałem Dróg i  Transportu 22.12.2020 r. złożył 3 wnioski o dofinansowanie na projekty drogowe o wartości ok. 22,2 mln zł. Chodzi tu orozbudowę dróg powiatowych nr 1971D oraz nr 1960D, jak również o  rozbiórkę i  budowę nowego mostu w  Chrząstawie Wlk. gm. Czernica na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D wraz z  drogami dojazdowymi, ciągiem pieszo-rowerowym i chodnikiem.

– Prowadzone zadania inwestycyjne wpisują się w politykę Powiatu Wrocławskiego, zgodnie z którą zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury drogowej jest działaniem priorytetowym – podsumowuje Roman Potocki, Starosta Wrocławski. – Wszystko to możliwe jest dzięki skutecznej współpracy zarówno z  władzami gmin jak i  przedstawicielami lokalnych społeczności wiejskich – sołtysami i  radami sołeckimi. Większe projekty są również przedmiotem konsultacji społecznych – w trakcie których mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z zakresem danej inwestycji oraz mogą uzyskać wyczerpujące informacje od przedstawicieli projektantów i zarządcy drogi.