Za mało czasu na przygotowanie się do elektronicznych rozliczeń z fiskusem

Możliwość komentowania Za mało czasu na przygotowanie się do elektronicznych rozliczeń z fiskusem została wyłączona Aktualności, Biznes, Prawo i Podatki

keyboard-886462__180

W związku z wieloma postulatami firm członkowskich, dotyczącymi problemów z terminowym przygotowaniem się do spełnienia obowiązku wynikającego z art. 193a § 1 Ordynacji Podatkowej, Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan postuluje przedłużenie terminu obowiązywania nowych przepisów.

Wejścia w życie uprawnienia organów podatkowych do żądania przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej określonej strukturze logicznej powinno być zdaniem KPP Lewiatan odroczone.

Kłopot dla przedsiębiorców

Eksperci zdają sobie sprawę, że znowelizowana ustawa właśnie wchodzi w życie, a Ministerstwo Finansów wielokrotnie informowało o braku możliwości przesunięcia wejścia w życie nowelizacji, ale mimo to liczą na przychylne spojrzenie na załączoną propozycję tym bardziej, że nie rodzi ona skutków finansowych.

Zgodnie z art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, którego wejście w życie przewidziano na dzień 1 lipca 2016 r., podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będą obowiązani do:

przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej.

Powyższy przepis został wprowadzony do ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw w trybie poprawek poselskich, bez konsultacji społecznych oraz bez analizy skutków regulacji pod kątem jej wpływu na funkcjonowanie podatników.

Sprostanie nowym obowiązkom sprawozdawczym i informacyjnym wymaga od przedsiębiorców podjęcia szeregu działań, które wymagają nie tylko znacznego nakładu pracy, ale również nakładów finansowych i czasowych. Problem ten w szczególności dotyczy dużych przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wykorzystują wiele systemów informatycznych.

Za mało czasu na zmiany

W związku z powyższym wyznaczony termin na wejście w życie nowych regulacji okazał się zbyt krótki i uniemożliwiający dostosowanie systemów w przedsiębiorstwach do nowych obowiązków. Należy podkreślić, że wprowadzanie nowych obowiązków, takich jak przesyłanie całej ewidencji VAT do organów podatkowych za pośrednictwem narzędzi informatycznych, powinno odbywać się  z poszanowaniem podatników, z uwzględnieniem ich możliwości fizycznych, finansowych i czasowych.

Uwzględniając wyżej przedstawione argumenty, wydłużenie vacatio legis dla przepisu art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, poprzez zmianę daty wejścia w życie pkt 130 w art. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw na dzień 1 stycznia 2017 r. jest w pełni uzasadnione.

Zmiana daty wejścia w życie art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, determinuje zmianę daty wejścia w życie innych przepisów wprowadzonych przez ustawę zmieniającą, które odnoszą się do przesyłania struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, tj. art. 1 pkt 151 – w zakresie art. 274c § 1 pkt 2 i § 1b oraz pkt 161 lit. a tiret drugi, art. 4 pkt 3 lit. a – w zakresie art. 13b ust. 1 pkt 2 oraz lit. b – w zakresie art. 13b ust. 1a ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Wejście w życie ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.