XXX Forum Ekonomiczne: PPK to jeden z najlepszych istniejących benefitów

Możliwość komentowania XXX Forum Ekonomiczne: PPK to jeden z najlepszych istniejących benefitów została wyłączona Aktualności

Zmiany na rynku pracy wywołane przez pandemię były jednym z tematów, które poruszono podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu, organizowanego przez Instytut Studiów Wschodnich. O Pracowniczych Planach Kapitałowych rozmawiano między innymi podczas panelu „Wpływ pandemii na rynek pracy”.

XXX Forum Ekonomiczne

Podczas debaty wystąpili: Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK, Magdalena Wróbel, dyrektor naczelna ds. zarządzania zasobami ludzkimi KGHM Polska Miedź, Mateusz Berger, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Robert Zapotoczny podkreślił, że wraz z  ewolucją rynku pracy takie benefity jak Pracownicze Plany Kapitałowe będą coraz bardziej pożądane, szczególnie gdy pracownicy zrozumieją zasady tego programu. Prezes PFR Portal PPK wskazał również, że doświadczenia związane z pandemią COVID-19 pokazały wzrost zainteresowania benefitami dającymi poczucie bezpieczeństwa, w tym PPK.

Mamy w  tej chwili ponad 2 miliony 400 tys. osób regularnie i  świadomie oszczędzających w  miejscu pracy – powiedział Zapotoczny. – Wiele firm już teraz postrzega w  PPK benefit pracowniczy mając na względzie wyzwania rynku pracy, a  ciągu najbliższych lat jednym z elementów walki o najbardziej utalentowanych pracowników będzie większe wsparcie PPK.

Pozostali uczestnicy panelu także widzą szansę wykorzystania PPK jako narzędzia, które może przyciągnąć do firm najlepszych pracowników. Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego podkreślił rolę PPK jako benefitu pracowniczego. Stworzenie zmiany daleko idącej powoduje opór. I  to potrzebuje czasu. We wszystkich krajach rozwiniętych tego typu pakiety wspierające długookresowe oszczędzanie są jednym z  kluczowych elementów walki o  dobrego pracownika. Musimy zmienić optykę rynku pracy na stałe. Polska będzie krajem, w którym będzie ubywać pracowników – zaznaczył.

W  Polsce dopiero rozwija się kultura oszczędzania i liczba osób oszczędzających w  Pracowniczych Planach Kapitałowych cały czas stale rośnie. W  Stanach Zjednoczonych takie benefity są naturalne. Dotyczy to każdego pracownika – skomentowała Magdalena Wróbel, dyrektor naczelna ds. zarzadzania zasobami ludzkimi KGHM, w którym funkcjonują Pracownicze Plany Emerytalne.

Natomiast Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń zaznaczył, że PPK to jeden z najlepszych benefitów, jaki może istnieć.

Forum Ekonomiczne jest kolejnym z wielu wydarzeń, podczas których występują przedstawiciele PFR Portal PPK. W  ramach naszej działalności organizujemy bezpłatne szkolenia z zakresu PPK, zarówno dla pracowników, jak też przedstawicieli działów kadr i  płac.