Wzrost cen energii elektrycznej: Ostatnie dwa miesiące na złożenie wniosków o dofinansowanie

Możliwość komentowania Wzrost cen energii elektrycznej: Ostatnie dwa miesiące na złożenie wniosków o dofinansowanie została wyłączona Aktualności, Biznes, porady ekspertów, Prawo i Podatki

Obecna sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemii oraz koniecznością tymczasowego ograniczenia lub wstrzymania działalności jest dla przedsiębiorców szczególnie trudna. Przedsiębiorcy poszukują zatem dodatkowych źródeł finansowania, niewielu jednak wie, że można się o nie starać także w związku z ubiegłorocznym wzrostem cen energii elektrycznej.

Państwowa dotacja związana z zakupem i zużyciem energii elektrycznej w III i IV kwartale 2019 r. wypłacona może zostać każdemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że zatrudnia średniorocznie więcej niż 50 pracowników oraz osiąga roczny obrót przekraczający 10 mln Euro.

Wniosek o wypłatę dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. pod rygorem utraty prawa do otrzymania dofinansowania. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku zarządca rozliczeń cen zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty dofinansowania w terminie 40 dni od dnia otrzymania wniosku.

Dofinansowanie – w dużym uroszczeniu – jest równoznaczne ze zwrotem 15 zł za każdą zakupioną i zużytą w tym okresie MWh. Biorąc pod uwagę, że średnia cena sprzedaży energii elektrycznej wzrosła w ostatnim roku o ok. 75 zł/MWh, uzyskanie dofinansowania oznacza realną redukcję tych wydatków o ok. 20%.

Co ważne, dofinansowanie wypłacane jest jednorazowo i może być przeznaczone przez przedsiębiorcę na dowolny cel związany z jego działalnością. Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, zatem wysokość wsparcia nie może przekroczyć równowartości 200 tys. Euro w ciągu trzech lat kalendarzowych.

Do ubiegania się o dofinansowanie nie są uprawnieni przedsiębiorcy wykonujący działalność w sektorze energochłonnym (tj. m.in. górnictwie, produkcji metali, chemikaliów, papieru, odzieży, włókien i tworzyw sztucznych), którym nadane zostały odrębne uprawnienia w tym zakresie.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowana z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej zapraszamy do kontaktu.

PUTZ Kancelaria Prawna logo

PUTZ Kancelaria Prawna
ul. Piłsudskiego 12 lok. 4
50-049 Wrocław

E-mail: dominik@putz.pl
Tel.: +48 516 129 436