Wybieramy gminę fair play

Możliwość komentowania Wybieramy gminę fair play została wyłączona Samorząd

Decyzją Komisji Konkursowej do II etapu konkursu „Gmina Fair Play” zakwalifikowało się 13 jednostek samorządu terytorialnego. Teraz czekają je audyty oraz badanie oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców w zakresie rozwoju społeczno–ekonomicznego.

Do II etapu konkursu zostały zakwalifikowane:

 • Gmina Babimost, woj. lubuskie
 • Gmina Bełchatów, woj. łódzkie
 • Gmina Błonie, woj. mazowieckie
 • Gmina Brwinów, woj. mazowieckie
 • Gmina Brzozów, woj. podkarpackie
 • Gmina Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
 • Gmina i Miasto Warta, woj. łódzkie
 • Gmina Międzylesie, woj. dolnośląskie
 • Gmina Mszczonów, woj. mazowieckie
 • Gmina Płużnica, woj. kujawsko-pomorskie
 • Gmina Tarczyn, woj. mazowieckie
 • Gmina Tryńcza, woj. podkarpackie
 • Gmina Wiskitki, woj. mazowieckie

Proces weryfikacji gmin jest dwuetapowy i wieloaspektowy, co pozwala na lepsze poznanie jednostki, między innymi poprzez audyt i zasięgnięcie opinii jej interesariuszy. Zaliczyć można do nich przede wszystkim mieszkańców i inwestorów, ale także przedstawicieli wszelkiego typu organizacji, stowarzyszeń czy fundacji, lokalnych mediów, władz regionalnych, instytucji naukowych i wielu innych grup, które znajdują się w strefie bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania samorządu i które mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na podejmowane przez niego działania.

Drugi etap to bliższe przyjrzenie się gminie i jej relacjom z interesariuszami. W każdej gminie, która po pozytywnej ocenie jej ankiety przez Komisję Konkursową przeszła do II etapu, w ciągu najbliższych tygodni zostanie przeprowadzony audyt, a także badanie oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców w zakresie rozwoju społeczno–ekonomicznego. Podjęto już rozmowy na temat terminów audytów, niebawem pojawią się pierwsze raporty przygotowywane dla Komisji Konkursowej. Zakończenie audytów planowane jest na koniec wakacji.

Głównym zadaniem audytora jest potwierdzenie danych zawartych w ankiecie konkursowej oraz uzyskanie dodatkowych informacji świadczących o przyjazności i rzetelności gminy, a także o jej nastawieniu na rozwój. Audytor spotyka się z pracownikami urzędu, a także z dostawcami mediów technicznych, inwestorami, którzy niedawno zakończyli inwestycje, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych i innych mających związek z realizacją inwestycji lub przedsiębiorczością. W czasie audytu, jak również w trakcie całego konkursu sprawdzamy, które z gmin potrafiły wypracować ciekawą i spójną wizję rozwoju i sukcesywnie ją realizują, bazując na zrozumieniu potrzeb inwestora i społeczności lokalnej oraz wypracowaniu obopólnych korzyści. Interesuje nas, w jakim stopniu gminie zależy na poznawaniu oczekiwań społeczności lokalnej i biznesu i jakie działania podejmuje, w celu ich zaspokojenia.

Sprawdzamy też czy gmina podejmuje działania mające na celu przyciągnięcie biznesu i inwestorów do gminy, a także czy stwarza właściwe warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywności społecznej. Elementy, na które również zwracamy dużą uwagę, to stałe polepszanie infrastruktury, stosowanie i promowanie rozwiązań i inwestycji proekologicznych oraz inwestycji i obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Certyfikat „Gmina Fair Play” – Samorząd z Wizją! zostanie przyznany tym gminom, które w obu etapach otrzymają co najmniej 72 punkty na 100 możliwych, czyli tym, które:

 • spełniają wymagania regulaminowe i są przyjazne dla wszystkich swoich interesariuszy
 • w trakcie tworzenia planów rozwojowych zasięgają ich opinii i uwzględniają potrzeby
 • są otwarte na dialog
 • w podejmowanych działaniach wysoko stawiają sobie poprzeczkę i patrząc perspektywicznie, umiejętnie angażują w nie wszystkie grupy interesu

Lista uczestników II etapu jest dostępna pod linkiem: http://gmina.fairplay.pl/uczestnicy-certyfikacji.html