Wsparcie dla rolników w czasie epidemii

Możliwość komentowania Wsparcie dla rolników w czasie epidemii została wyłączona Aktualności, Biznes, porady ekspertów

Zwolnienie ze składek KRUS było pierwszą pomocą dla rolników, która w związku z epidemią korona wirusa uzyskała zgodę rządu. Jan Krzysztof Ardanowski, podkreślił, że była to inicjatywa Andrzeja Dudy, Prezydenta RP

Mimo dużego popytu na żywność rolnictwo znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Najgorsze jest to, że zrywają się łańcuchy dostaw, co bezpośrednio uderza w skup i przetwórstwo i eksporterów. To wszystko odbija się coraz bardziej na dochodach gospodarstw rolnych.

Rozwiązania przyjęte w Tarczy Antykryzysowej pomagają przede wszystkim firmom zajmującym się skupem i przetwórstwem. Od ich funkcjonowania w największym stopniu są uzależnieni rolnicy, tak więc, jak uważa minister Ardanowski, to rolnicy właśnie powinni otrzymać pomoc państwa.

W przepisach Tarczy Antykryzysowej są rozwiązania dotyczące wyłącznie rolników i ich domowników. Możemy tu wymienić m.in.: zasiłek opiekuńczy na dzieci, zwolnienie z KRUS-u, zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Rozwiązania Tarczy dotyczące pokrycie przez państwo składek na ZUS. dofinansowanie zatrudnienia, Uelastycznienie czasu pracy, rozliczenia całej tegorocznej straty w przyszłym roku, podatku od nieruchomości, przedłużenia bankowych kredytów obrotowych – odnoszą się rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym, w szczególności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, lub zatrudnianych przez nich pracowników.

Epidemia koronawirusa postawiła również w dramatycznej sytuacji osoby żyjące ze sprzedaży płodów rolnych na bazarach i targowiskach. Powstał pomysł ich zamknięcia. W marcu, minister Ardanowski zaapelował do samorządów o niezamykanie targowisk i bazarów. Zwrócił uwagę, że są one miejscami do których docierają produkty od rolników, którzy przecież już mają bardzo ograniczone możliwości zbytu z powodu zamknięcia barów, restauracji czy stołówek. Umożliwienie funkcjonowania bazarów i targowisk jest daniem szansy produkującym płody rolne, sprzedającym oraz konsumentom.

Kluczowe jednak jest zachowanie odpowiedzialności, czyli rygorystyczne przestrzeganie zasad Głównego Inspektora Sanitarnego dla tego rodzaju placówek. Bardzo ważna jest dbałość o czystość i higienę całego targowiska, zarządzanie odpadami – wywóz śmieci, regularne sprzątanie, a także zintensyfikowanie  mycia i dezynfekcji toalet, wskazane jest ustalenie harmonogramów dezynfekcji obiektów ogólnodostępnymi środkami, dbałość o odstępy między klientami (np. informacje w formie plakatów jak myć ręce w toaletach ogólnodostępnych, wywieszki, a jeśli to konieczne ograniczenie liczby klientów przebywających jednocześnie na targowisku/bazarze, zapewnienie przy wejściu na bazar/targowisko pojemników z płynem dezynfekcyjnym).

W przypadku gdy powyższe wymagania nie mogą być przestrzegane, zarządca targowiska powinien podjąć decyzję, w trosce o dobro i bezpieczeństwo konsumentów, o ograniczeniu działania części lub całości targowiska/bazaru.

Oprac. na podstawie www.gov.pl