Wspaniali laureaci 32. edycji Konkursu „Teraz Polska”

Możliwość komentowania Wspaniali laureaci 32. edycji Konkursu „Teraz Polska” została wyłączona Aktualności, Biznes

W tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska” wyłoniono 23 laureatów. Nagrodzone produkty, usługi i  innowacje są znakomite. Dosadnie pokazują, gdzie tkwi prawdziwy potencjał krajowej gospodarki i  kto jest jej najlepszym ambasadorem i  przedstawicielem. 32. Gala „Teraz Polska” odbyła się w  Pałacu Prezydenckim, w obecności Pierwszej Damy RP, Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy.

laureaci 32. edycji Konkursu „Teraz Polska” fot. mat. prasowe Teraz Polska
laureaci 32. edycji Konkursu „Teraz Polska” fot. mat. prasowe Teraz Polska

Kiedy świat mierzył się z COVID-19, wszyscy wyczekiwali zakończenia pandemii, aby móc znów żyć jak dawniej, oddychać pełną piersią, ale też prowadzić działalność gospodarczą na wcześniejszych zasadach. I właśnie wtedy, kiedy wirus zaczął się wycofywać i  odpuszczać – wciąż nie wiemy, na jak długo – spadła nowa plaga. Ukraina, nasz najbliższy sąsiad, doświadczyła rosyjskiego ataku i znalazła się w okowach wojny. Gdy powstaje ten tekst, ona wciąż trwa. Pierwszą ofiarą jest naród ukraiński, który płaci wielką cenę, nie tylko za swój kraj, ale również za Europę. Ale już dziś wiadomo, że konsekwencje odczujemy wszyscy. I nie bardzo potrafimy je przewidzieć. Aby jednak iść w  niepewną przyszłość z  podniesioną głową i  aby być na nią jak najlepiej przygotowanym, powinniśmy opierać się na stabilnych fundamentach. Jeszcze zanim wybuchła pandemia, w  środowisku zarządzających biznesem popularna była teza mówiąca, że zaufanie to waluta przyszłości. Dziś chciałoby się powiedzieć więcej – że zaufanie jest przyszłością.

Swoistym świętem zaufania była 32. Gala „Teraz Polska”, która odbyła się 9 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Zaś wszystkie organizacje, przedsiębiorstwa, spółki, których produkty i usługi mają prawo do posługiwania się Godłem „Teraz Wspaniali laureaci 32. edycji Konkursu „Teraz Polska” Polska”, to niekwestionowani liderzy zaufania. Ich rola na krajowym rynku, znacząca w czasach harmonii i spokoju, staje się wręcz kluczowa w  dobie niepewności i przemian. Bo wtedy nie tylko konsumenci, ale też po prostu całe społeczeństwo potrzebuje owych liderów, a  może nawet warto powiedzieć: filarów zaufania. A znak „Teraz Polska” jest jego symbolem.

Właśnie ze względu na zaufanie Godło „Teraz Polska” jest najbardziej rozpoznawalnym i  najwyżej cenionym znakiem jakości i  polskiego pochodzenia.

– Godło „Teraz Polska” to jest znak najwyższej jakości, ale przede wszystkim bardzo prestiżowy certyfikat, który przekonuje nawet najbardziej wymagających klientów i, co nie jest bez znaczenia, inspiruje innych przedsiębiorców do podejmowania wyzwań i ambitnych działań. Cieszę się, że statuetki trafiają do przedstawicieli bardzo różnych dziedzin biznesu, bo to z  kolei jest dowodem siły i wszechstronności naszej polskiej gospodarki – mówi Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda podczas 32. Gali „Teraz Polska”.

– Polacy są świadomymi konsumentami i  wiedzą, że to jest najlepsze dla nich, dla ich rodzin i  dla całej polskiej gospodarki. Polacy, co również wynika z  badań, są świadomymi patriotami i pocieszające jest, że dotyczy to wszystkich pokoleń, w  tym również ludzi młodych – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

– Dotychczas w Konkursie wzięło udział ponad 6 tys. polskich firm, reprezentujących wszystkie branże krajowej gospodarki, spośród których nagrodzono łącznie 792. Biorą w nim udział zarówno duże polskie przedsiębiorstwa z sukcesami eksportowymi, jak i małe firmy rodzinne. Jest to możliwe, gdyż podstawowym kryterium oceny jest jakość oferowanych produktów i usług, a nie wielkość przedsiębiorstwa – twierdzi Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Konkursu „Teraz Polska”.

– Polscy przedsiębiorcy budują nowoczesną, innowacyjną gospodarkę, zaś ich produkty i usługi zyskują zaufanie i lojalność klientów. I dlatego najlepszą wskazówką dla wielu pokoleń konsumentów jest Godło „Teraz Polska”, bo pozwala wybierać produkty i  usługi racjonalnie, wskazując najwyższą jakość i  krajowe pochodzenie – dodaje Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.

Już po raz drugi podczas Gali „Teraz Polska” nagrodzono Młodego Promotora Polski. Spośród nominowanych przez Kapitułę wybitnych reprezentantów nauki, kultury i  sportu wyboru dokonała Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Tytuł został przyznany Marii Andrejczyk.

Warto wspomnieć, że zakończenie 32. edycji Konkursu „Teraz Polska” jest również momentem, od którego można zgłaszać produkty i usługi do 33. edycji. – Do czasu oficjalnej inauguracji kolejnej edycji Konkursu firma może złożyć ankietę rejestracyjną, która jest rodzajem wstępnej deklaracji udziału w Konkursie. Po inauguracji, która nastąpi jesienią 2022 r., będzie można przejść do drugiego etapu zgłoszenia, czyli przesłać ankietę weryfikacyjną – tłumaczy Michał Lipiński. Zachęcamy firmy do zgłaszania produktów i usług, ponieważ Godło „Teraz Polska” jest dla klientów najlepszą i uznawaną przez nich samych wskazówką, że dany produkt lub usługa cechują się najwyższą jakością i polskim pochodzeniem.

Więcej informacji o  gali, tegorocznych laureatach Konkursu „Teraz Polska” i jego kolejnej edycji, do której już można zgłaszać produkty, usługi i innowacje na stronie: www.terazpolska.pl