Wrocław stawia na czystą energię – likwiduje „kopciuchy”

Możliwość komentowania Wrocław stawia na czystą energię – likwiduje „kopciuchy” została wyłączona Aktualności, Inwestycje, porady ekspertów, Samorząd

Firma Fortum, właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej we Wrocławiu, trzy lata temu uruchomiła  program „Czysta Energia dla Wrocławia”, który zakłada, że ciepło sieciowe i likwidacja indywidualnych kotłowni i pieców grzewczych może stać się sposobem na walkę ze smogiem. Do obecnej chwili Fortum wsparło likwidację  ok. 5,8 tys. pieców w Śródmieściu.  Czy będziemy oddychać czystszym powietrzem?

czysta energia dla Wrocławia FORTUM

fot. mat. Fortum

– Wrocławska sieć ciepłownicza jest jedną z najdłuższych w Polsce – liczy już ok. 570 km. Przez ostatnie trzy lata  rozbudowaliśmy ją o ponad 35 km i podłączyliśmy ok. 42 tys. nowych odbiorców. Jednak miasto wciąż się rozwija, a wraz z nim i my musimy  rozwijać system, który zapewni mieszkańcom bezpieczne dostawy ciepła i jednocześnie pozwoli  zadbać  o jakość powietrza. W tym celu, co roku staramy się  przyłączyć do sieci ciepłowniczej coraz więcej budynków. – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds.  energetyki cieplnej w Fortum.

Tylko w 2020 r. Fortum na rozwój infrastruktury ciepłowniczej we Wrocławiu wydało ok. 39,5 mln zł – w tym 30 mln zł na inwestycje przyłączeniowe i 9,5 mln zł na modernizację sieci i węzłów. W ubiegłym roku firma podłączyła do sieci 105 nieruchomości o łącznej mocy blisko 67 MW – oznacza to ok. 12 tys. nowych odbiorców ciepła we Wrocławiu.

Systematyczna rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej to jeden z najskuteczniejszych sposobów ograniczenia smogu. Jednak nie zawsze podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej jest proste – widać to szczególnie w Śródmieściu Wrocławia, gdzie wiele nieruchomości nie posiada wewnętrznej instalacji grzewczej. To jedna z głównych barier uniemożliwiających podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. – dodaje Piotr Górnik.

Tu żyję, tu oddycham

W ramach programu „Czysta Energia dla Wrocławia” Fortum przyłącza do sieci każdą nieruchomość, która znajduje się w wyznaczonym obszarze Śródmieścia i posiada albo wewnętrzną instalację grzewczą albo instalację, która jest w trakcie realizacji. Firma w całości finansuje budowę przyłącza i nie pobiera tzw. opłaty przyłączeniowej, a sam proces trwa maksymalnie 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Przy tym większość podłączanych do sieci budynków to obiekty gminne – w 2020 r. aż 31 z 36 nieruchomości przyłączonych  w obszarze Śródmieścia to budynki gminne.

Miasto Wrocław blisko współpracuje z Fortum przy podłączaniu budynków gminnych do sieci ciepłowniczej. Pozwala to na likwidację pieców na paliwa stałe oraz poprawę komfortu życia mieszkańców, którzy otrzymują nie tylko nową instalację ciepła sieciowego ale także ciepłą wodę. Cieszymy się, że współpraca z Fortum układa się tak dobrze – najlepszym na to dowodem są jej efekty, w tym przede wszystkim liczba zlikwidowanych tzw. „kopciuchów” – mówi Jakub Mazur, Wiceprezydent Wrocławia.

Efekty po trzech latach funkcjonowania „Czystej Energii dla Wrocławia” w Śródmieściu to 113 podłączonych do sieci ciepłowniczej  nieruchomości, czyli ok. 5,8 tys. wyłączonych z eksploatacji pieców. Fortum planuje likwidować ich coraz więcej – w 2020 r. firma podpisała w Śródmieściu 75 umów przyłączeniowych na łączną moc ponad 10,5MW. Jeśli chodzi o cały Wrocław, to także będzie więcej przyłączeń – firma podpisała aż 181 umów na łączną moc ponad 72 MW.

Akcja „zmień piec”

Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Urzędzie Miejskim Wrocławia przybliżyła skalę, z którą mierzą się realizatorzy projektu oraz plany inwestycyjne na 2021:

mat. prasowy UM Wrocław

 

mat. prasowy UM Wrocław

 

Czym prędzej, tym lepiej

Katarzyna Szymczak-Pomianowska wspomniała również, że każdy z mieszkańców miasta zamierzający zmienić system ogrzewania może skorzystać z programu Kawka Plus. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od roku, w którym zainteresowani złożą wnioski. I tak w tym roku dofinansowanie wynosi 15 tys. zł, w przyszłym – 12 tys. zł, w następnym – 10 tys. zł, a w 2024 – już tylko 8 tys. zł. Istnieje również możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 5 tys. zł, na wymianę starej, drewnianej stolarki okiennej, dopłaty do rachunków za ogrzewanie oraz zwolnienie z czynszu.

Więcej informacji o programie „Czysta Energia dla Wrocławia” znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.energiadlawroclawia.pl/

O Fortum  – to europejski lider w obszarze czystej energii. Prowadzi działalność w ponad 40 krajach.  Dostarcza klientom energię elektryczną, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.  Firma angażuje klientów i społeczeństwo w dążeniu do tworzenia czystszego świata. Wraz ze spółką zależną Uniper, jest w Europie trzecim największym producentem energii elektrycznej wolnej od CO2.
Zatrudniając około 19 000 profesjonalistów i osiągając łączne przychody na poziomie 69 miliardów euro, Fortum posiada kompetencje i
zasoby, aby rozwijać się i napędzać transformację energetyczną.
Akcje Fortum notowane są na giełdzie Nasdaq w Helsinkach, a akcje Uniper na giełdzie we Frankfurcie. www.fortum.pl