Workshop PIME – Projekty wodorowe w transporcie

Możliwość komentowania Workshop PIME – Projekty wodorowe w transporcie została wyłączona Aktualności, Nauka, porady ekspertów

10 i 11 grudnia 2020r. w imieniu organizatorów zapraszamy Państwa na wyjątkowy workshop Polskiej Izby Magazynowania Energii i Elektromobilności (PIME) na temat „Projektów wodorowych w transporcie” z udziałem min. Krzysztofa Kubowa- sekretarza stanu, szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu ds. Gospodarki Wodorowej, który przedstawi aktualny status prac nad strategią wodorową w Polsce, a także Sunita Satyapal – Dyrektor Biura Technologii Wodoru i Ogniw Paliwowych, Biura ds. Energii, z Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (DOE), która przedstawi: przegląd badań, prac rozwojowych i demonstracyjnych dotyczących wodoru i ogniw paliwowych w tym inicjatywę „H2@Scale”, która przewiduje niedrogą produkcję wodoru, przechowywanie, dystrybucję i użycie w wielu aplikacjach.

PIME Workshop - Projekty wodorowe w transporcie infografika

Workshop PIME – Projekty wodorowe w transporcie

W WORKSHOPIE RÓWNIEŻ:

Projekty wodorowe w transporcie Niemiec, Włoch, Szwecji, Danii, Holandii i Belgii, Wielkiej Brytanii, Australii.
Przedstawione zostaną też Europejskie normy techniczne, certyfikaty, środowiskowe i wymogi bezpieczeństwa dotyczące tankowania wodoru.

Workshop jest częścią realizowanego przez PIME projektu „Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie- mapa drogowa dla Polski”, który swoim patronatem objął Pełnomocnik Rządu ds. Gospodarki Wodorowej Krzysztof Kubów, Hydrogen Europe, Ministerstwo Klimatu. Partnerami workshopu są min. PKN ORLEN, PGNiG i Ambasada Włoch.

Aby wziąć udział w workshopie należy odesłać wypełniony formularz na adres justyna.wloga@pime.com

UWAGA: Wydarzenie płatne – szczegóły w formularzu.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – workshop PIME AWP na stronie pime.pl/wydarzeniakrajowe lub  TUTAJ

Workshop jest częścią realizowanego przez PIME projektu „Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie- mapa drogowa dla Polski”, który swoim patronatem objął Pełnomocnik Rządu ds. Gospodarki Wodorowej Krzysztof Kubów, Hydrogen Europe, Ministerstwo Klimatu. Partnerami workshopu są min. PKN ORLEN, PGNiG i Ambasada Włoch.

Agenda

Workshop PIME: „Hydrogen projects in transport”
December 10, 2020
10.00 – 10.05
Introduction, Krzysztof Kochanowski, Vice Chairman Of The Board in Polish Energy Storage and
Electromobility Association, President Of The Board in Hydrogen Poland
10.05 – 10.15
Krzysztof Kubów, Government plenipotentiary for the hydrogen economy in Poland, Minister to tf he
Chancellery of the Prime Minister
„Status of works on the hydrogen strategy in Poland”
10.15 -10.45
Dr Jan Michalski, Germany Ludwig-Bölkow-Systemtechnik, Germany
„Hydrogen in German transport sector”
10.45 – 11.15
Matteo Testi, Fondazione Bruno Kessler, Italy
„The Role of Hydrogen in Decarbonising Global Transportation”
11.15 – 11. 45
Eleonore Fenne, Brintbranchen Hydrogen Denmark
„Hydrogen transport projects in Denmark”

11.45 – 12.15
Jakub Wilchelm, Polish Investment and Trade Agency, Sydney, Australia
„Hydrogen transport projects in Australia”
12.15 – 12.45
Logan Energy*, Speaker TBC
„The hydrogen Projects: The HySeas III Hydrogen Ferry , SEAFUEL, Surf’n’Turf, Translink”
12.45 – 13.15
Cezary Starczewski, Vice Director of CLPB (Central Measurement and Research Laboratory), PGNiG, Poland
„Hydrogen projekts in transport”
13.15 – 13.45
Grzegorz Jóźwiak PKN ORLEN, Poland
„Hydrogen projekts in transport at PKN Orlen”
13.45 – 14.15
Questions + Discussion
Speakers: Jan Michalski, Matteo Testi, Jakub Wilchelm, Logan Energy*, Grzegorz Jóźwiak, Cezary Starczewski

*TBC – To be confirmed

 

December 11, 2020
10.30 – 10.40
Introduction, Krzysztof Kochanowski, Vice Chairman Of The Board in Polish Energy Storage
and Electromobility Association, President Of The Board in Hydrogen Poland
10.40 – 11.10
Karolina Dulęba, National Fund for Environmental Protection and Water Management (NFOŚiGW)
„Program: Green public transport in Poland”
11.10 – 11.40
Paweł Piotrowicz, TUV-SUD, Poland
„Technical requirements and certification for hydrogen refueling”
11.40 – 12.10
Björn Aronsson, Vätgas Sverige, Sweden,
„Hydrogen transport projects in Sweden”
12.10 -12.35
Adwin Martens, Managing Director, WaterstofNet, Belgium and The Netherlands
„Hydrogen transport projects in The Netherlands and Belgium”
12.35 – 13.00
Andy Walker, Technical Marketing Director at Johnson Matthey, UK
„The Role of Hydrogen in Decarbonising Global transportation”
13.00 – 13.30
Michał Wekiera, Polish Association of the Automotive Industry, Poland
„Low-emission road transport in Europe and Poland”
13.30 – 14.00
James Collins, ITM Power, UK
„Hydrogen transport projects in UK”
14.00-14.30
Sunita Satyapal – Director of Hydrogen and Fuel Cell Technologies Office, Energy Efficiency and
Renewable Energy Office, U.S. Department of Energy (DOE)
„U.S. Department of Energy Hydrogen and Fuel Cells Perspectives”
Abstract: overview of hydrogen and fuel cell research, development and demonstration activities led by
the U.S. DOE including the H2@Scale initiative which envisions affordable hydrogen production,
storage, distribution and use across multiple applications.
14.30-15.00
Questions+Dyscussion
Speakers: Michał Wekiera, Andy Walker, Adwin Martens, Björn Aronsson, James Collins*,
Karolina Dulęba*

*TBC – To be confirmed