Wizytówki Lubelskiego, czyli liderzy innowacji

Możliwość komentowania Wizytówki Lubelskiego, czyli liderzy innowacji została wyłączona Aktualności, Samorząd

Z Markiem Neckierem dyrektorem Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP), rozmawia Radosław Nosek

Lubelska Gala Przedsiębiorczości fot. mat. prasowe Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
Lubelska Gala Przedsiębiorczości fot. mat. prasowe Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Na początku września odbyła się Lubelska Gala Przedsiębiorczości, która została zorganizowana w celu podsumowania konkursu Lider Innowacji. Skąd pomysł na ten konkurs?

Lider Innowacji to konkurs cykliczny, organizowany przez LAWP od 7 lat. Robimy to po to, by promować innowacyjne projekty realizowane przy udziale środków unijnych przez beneficjentów LAWP. Jednocześnie naszym celem jest uhonorowanie i nagrodzenie tych firm, które stawiają na innowacyjne rozwiązania oraz których praca i zaangażowanie przyczyniają się do rozwoju województwa lubelskiego. Każdy z  Liderów może być wizytówką naszego regionu i  przykładem dla innych przedsiębiorstw, jak efektywnie wykorzystywać środki unijne. Tegoroczny konkurs to również zachęta dla tych firm, które jeszcze nie skorzystały ze wsparcia Unii Europejskiej. Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 daje przedsiębiorcom nowe, szerokie możliwości.

W  tym roku konkurs miał inną niż zwykle formułę. Czym była podyktowana ta zmiana?

Zmiana była naturalną konsekwencją potrzeby podsumowania kończącej się perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W  tegorocznym konkursie wybieraliśmy Lidera Innowacji spośród laureatów z poprzednich edycji. Można powiedzieć, że wybrani zostali najlepsi z  najlepszych. To była jedyna zmiana. Tak jak w  latach poprzednich w  pierwszym etapie Kapituła Konkursu wybrała laureata wyróżnienia Kapituły oraz finałową dwunastkę. Ostatecznie z tej grupy internauci wybrali Liderów Innowacji w czterech kategoriach oraz laureata wyróżnienia internautów.

Wspomniał Pan o  czterech kategoriach konkursowych, dlaczego jest ich akurat tyle?

Ilość kategorii jest ściśle powiązana z inteligentnymi specjalizacjami województwa lubelskiego, których było właśnie cztery: biogospodarka, medycyna i  zdrowie, informatyka i  automatyka oraz energetyka niskoemisyjna. Wspomniana na początku naszej rozmowy Lubelska Gala Przedsiębiorczości, organizowana przez LAWP oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w  Lublinie, była zwieńczeniem konkursu i jednocześnie uhonorowaniem zarówno nominowanych, jak i  zwycięzców.

Przyznaliście Państwo sześć nagród. Do kogo trafiły?

W  kategoriach głównych statuetkę i  tytuł Lidera Innowacji otrzymały cztery firmy. W  biogospodarce zwyciężyła firma Antex  II, Lider Innowacji 2020. To przedsiębiorstwo związane z budową dróg i  autostrad, które dzięki unijnym środkom uruchomiło produkcję innowacyjnej mieszanki powstałej z recyklingu. Jest ona używana do podbudów drogowych. Termomodernizacja i instalacja odnawialnych źródeł energii zapewniła wygraną w  kategorii energetyka niskoemisyjna właścicielom Szumy Park Hotel & Restaurant. Zeszłoroczny laureat konkursu w  kategorii medycyna i  zdrowie, firma Medical Inventi, w  tym roku powtórzył swój sukces, co w  świetle dotychczasowych dokonań spółki jest całkowicie zrozumiałe. W przypadku tego przedsiębiorstwa środki pozyskane z  Unii Europejskiej zostały przeznaczone na badania kliniczne nad biomateriałem kościozastępczym, zwanym potocznie „sztuczną kością”. To innowacja na skalę międzynarodową. Medical Inventi otrzymało również wyróżnienie Kapituły. Podwójnym zwycięzcą została również spółka Bitstream, która oprócz nagrody Lidera Innowacji w kategorii informatyka i  automatyka, została nagrodzona wyróżnieniem internautów. Bitstream to producent profesjonalnych urządzeń do transmisji danych oraz synchronizacji czasu w przemyśle. Dofinansowanie firma zainwestowała w nowoczesną linię produkcyjną, dzięki której wprowadziła na rynek trzy innowacyjne produkty.

Czyli możemy śmiało stwierdzić, że cel konkursu – promocja innowacyjnych projektów dofinansowanych ze środków unijnych – został osiągnięty?

Z  całą pewnością, chociaż naszym celem jest nie tylko to, żeby firmy z  lubelskiego w pełni wykorzystywały fundusze unijne. Dbamy również o stworzenie w LAWP takich warunków, żeby przedsiębiorcy chętnie sięgali po dostępne środki oraz byli pewni, że pomogą im one w  codziennej pracy i rozwoju przedsiębiorstw.