„Wizja Zero” czyli bez wypadków i chorób zawodowych rolników 

Możliwość komentowania „Wizja Zero” czyli bez wypadków i chorób zawodowych rolników  została wyłączona Aktualności

30 czerwca 2020 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała tegoroczne działania w ramach realizacji Strategii „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce. Głównym celem Strategii jest zmniejszanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników.

dr Aleksandra Hadzik Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

dr Aleksandra Hadzik Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego fot, mat. prasowe KRUS

W tym roku Kasa zwraca szczególną uwagę na dobrostan rolnika, jako jeden z III filarów Wizji Zero, obok bezpieczeństwa i zdrowia, który ma wpływ na bezpieczeństwo pracy rolników. Badania dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne oraz organizacja pracy to ważne czynniki, które niejednokrotnie mogą zaważyć na zdrowiu i życiu rolnika oraz jego najbliższych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od prawie 30 lat aktywnie prowadzi działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych; popularyzacja założeń Strategii podkreśla wagę tych działań i pozwala dotrzeć z przekazem prewencyjnym do jeszcze większego grona rolników.

Realizacji Strategii w tym roku służyć będzie II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”, odbywający się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.  Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, patronem medialnym – TVP Info. W ramach wdrażania Strategii w 2020 r. powstał kolejny spot promocyjny, którego premiera odbyła się podczas konferencji prasowej Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik w dn. 30 czerwca br.

„Wizja Zero” to światowa strategia prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w sektorze rolniczym, wdrażana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego – ISSA (ang. International Social Security Association), do którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy od 1991 roku, a od 2007 roku, w jego ramach, prowadzi Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie. Kasa przystąpiła do międzynarodowej kampanii popularyzującej Wizję Zero w 2018 r. – tym samym stała się jej oficjalnym Partnerem.

mat. prasowe: KRUS