Witold Kozłowski: Małopolska jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce

Możliwość komentowania Witold Kozłowski: Małopolska jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce została wyłączona Aktualności, Samorząd

Z Witoldem Kozłowskim marszałkiem województwa małopolskiego, rozmawia Marcin Prynda

Witold Kozłowski marszałek województwa małopolskiego fot. mat. prasowe
Witold Kozłowski marszałek województwa małopolskiego fot. mat. prasowe

Panie Marszałku, w jaki sposób w Małopolsce realizowane jest wsparcie procesu rozwoju gospodarczego regionu?

Posiadamy wiele instrumentów wsparcia rozwoju małopolskiej gospodarki. Równolegle realizujemy kilka projektów, które mają przyczynić się do wzrostu innowacyjności małopolskiej gospodarki oraz pomóc małopolskim przedsiębiorcom w rozwoju ich biznesu. Są to inicjatywy związane ze wsparciem ekspansji zagranicznej, pozyskaniem nowych inwestycji, organizacji wydarzeń, które mogą przyczynić się do rozwoju gospodarczego i wzrostu rozpoznawalności Małopolski, jako regionu innowacyjnego przedsiębiorczego i otwartego na nowe wyzwania.

Mógłby Pan przedstawić konkretny przykład?

Obecnie największą wagę przywiązujemy do organizacji III Igrzysk Europejskich KrakówMałopolska, które odbędą się już w połowie czerwca. To ogromne wyzwanie, ale przede wszystkim szansa. Dzięki wsparciu polskiego rządu możliwe są wielomilionowe inwestycje infrastrukturalne i sportowe. Igrzyska będą impulsem dla małopolskiej turystyki. Dzięki bezpośredniej transmisji telewizyjnej o Krakowie i Małopolsce usłyszą mieszkańcy całej Europy. Chcemy wprowadzić Małopolskę na salony europejskich regionów. Nie zrobimy tego za pomocą nawet najpiękniejszych kubków, długopisów czy koszulek.

A czy oprócz wydarzeń światowej skali, które w oczywisty sposób wpływają na rozwój regionu posiadają państwo własne narzędzia pobudzające rozwój gospodarczy?

Zależy nam przede wszystkim na pobudzaniu aktywności mieszkańców w dziedzinie przedsiębiorczości, dlatego przykładowo rokrocznie organizujemy Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Program powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony lokalnej społeczności start-upowej, organizującej oddolnie szereg inspirujących wydarzeń technologicznych i networkingowych, w których uczestniczą rocznie tysiące osób. Celem Programu jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego poprzez wzmocnienie potencjału wydarzeń i spotkań technologicznych służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy i nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Dofinansowanie można uzyskać również na organizację wydarzeń i aktywności służących rozwojowi sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych, designu i rzemiosła. Budżet tegorocznej edycji programu to aż 1,5 mln zł.

Porozmawiajmy o innowacjach. Czy są jakieś konkretne działania, kluczowe dla zarządu województwa, które mogą przyczynić się rozwoju gospodarczego Małopolski?

Ogromna wagę przywiązujemy do inicjatyw, które mogą przyczynić się do poprawy energetycznego bezpieczeństwa przedsiębiorstw w Małopolsce. Przykładów jest wiele. Przystąpiliśmy do Stowarzyszenia Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa, które rozwija technologie wodorowe. Realizujemy działania pilotażowe dotyczące technologii wodorowych w ramach międzynarodowej inicjatywy „Awangarda”. Powołaliśmy Małopolską Regionalną Grupę ds. Rozwoju Technologii Wodorowych, aby móc rozwijać właśnie tą gałąź przemysłu. Z innych obszarów, patrząc na potencjał szkół wyższych i zainteresowania przedsiębiorców, jako region przystąpiliśmy do Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS. Także aktywnie szukamy swoich szans na arenie międzynarodowej.

Dlaczego akurat w obszarze wodoru upatruje Pan taką szansę dla Małopolski?

Wielkie inicjatywy, najczęściej rodzą się z potrzeby chwili a temat wodoru, pojawił się w kontekście przyspieszenia transformacji energetycznej naszego kraju oraz samej Małopolski.

Wojna w Ukrainie zintensyfikowała działania związane z koniecznością pozyskania nowych, czystych źródeł energii. Wodór jest tematem nowym a wykorzystanie tradycyjnych odnawialnych źródeł energii nie zaspokaja w dłuższej perspektywie zapotrzebowania energetycznego regionu, stąd właśnie zainteresowanie wodorem. Obecnie naukowcy pracują nad takimi rozwiązaniami, które umożliwią wykorzystanie zielonego wodoru w szerszej skali. Badania nad produkcją przyspieszają i w Małopolsce ten proces wspieramy. Mamy nadzieję, że w powyższym procesie dużą rolę odgrywać będą fundusze europejskie, które przeznaczać będziemy m.in. na wsparcie technologii produkcji nowoczesnych źródeł energii. Już teraz Polska jest liderem produkcji wodoru, na razie jednak jeszcze nie zielonego.

Wspomniał Pan o funduszach unijnych, czy Małopolska ma przygotowany plan wydatkowania środków z kasy Unii Europejskiej?

Tak, nazywa się Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. W oparciu o ten dokument powstał program „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”, który już konkretnie wskazuje kluczowe obszary, w które przez najbliższe lata będziemy inwestować unijne środki, a mówimy tu o ok. 13 miliardach złotych. Dzięki nim Małopolska będzie mogła nadal wzmacniać swój potencjał gospodarczy i społeczny, pobudzać konkurencyjność firm i ich innowacyjność oraz stymulować rozwój we wszystkich dziedzinach.

Środki unijne wesprą małopolską przedsiębiorczość, rynek pracy, badania, zadbają o dobry klimat i środowisko w województwie, poprawią także dostępność transportową. Przeznaczone zostaną także na inwestycje w kapitał ludzki, włączenie społeczne, jak również będą stymulować rozwój zrównoważony terytorialnie.

Znajdzie się przestrzeń na wsparcie przedsiębiorczości w Małopolsce?

Rozmawiamy o wsparciu rozwoju gospodarczego, a właśnie w tym priorytecie zaplanowaliśmy aż 312 mln euro na wsparcie w takich obszarach jak: projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw bony na innowacje dla MŚP, wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw wsparcie infrastruktury badawczej sektora nauki, systemowe wsparcie transferu wiedzy i zarządzania innowacjami, wsparcie inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw czy cyfryzacja MŚP. Dla mnie osobiście kluczowe będzie wdrażanie wyników prac B+R w przedsiębiorstwach, wsparcie dla firm we wczesnej fazie rozwoju oraz wsparcie procesu umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki.

Na czy konkretnie polega działalność Centrum Business in Małopolska?

Centrum Business in Małopolska jest partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, prowadzi zintegrowany system obsługi inwestorów (one – stop – shop), w ramach którego współpracują Województwo Małopolskie, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA oraz Krakowski Park Technologiczny. W jednym miejscu podejmowane są działania mające na celu kompleksowe przygotowanie oferty inwestycyjnej regionu Małopolski oraz Krakowa. Głównym zadaniem jest wspieranie inwestorów zarówno zagranicznych jak i krajowych zainteresowanych lokowaniem nowych inwestycji na terenie Małopolski oraz wspieranie eksportu i ekspansji zagranicznej małopolskich przedsiębiorstw. Centrum jest źródłem aktualnych danych o gospodarce regionu, posiada największą bazę terenów inwestycyjnych w Małopolsce, a także wspiera rozwój przedsiębiorczości w regionie i skutecznie buduje pozytywny wizerunek polskich firm za granicą. Centrum promuje ponadto małopolski biznes oraz posiada wiedzę i doświadczenie by pomóc małopolskim przedsiębiorcom zaistnieć na rynkach zagranicznych. Obsługa inwestora w Centrum polega przede wszystkim na opracowaniu oferty obejmującej sugerowane lokalizacje inwestycji, informacje na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej, kosztów pracy, możliwości pozyskania pracowników czy możliwości skorzystania z funduszy wsparcia inwestycji lub przedsiębiorczości. Centrum umożliwia dostęp do największej w regionie bazy nieruchomości inwestycyjnych oraz bazy danych przedsiębiorstw eksportowych i kontrahentów zagranicznych.

Wspomniał Pan o wsparciu procesu pozyskiwania nowych inwestycji. Wiadomo, że inwestycje są najbardziej efektywnym motorem rozwoju gospodarczego. Jak proces inwestycyjny przebiega w Małopolsce?

W tej materii mamy powody do ogromnej radości. Pomimo, pandemii korona wirusa oraz sytuacji międzynarodowej, mówię tutaj o wojnie w Ukrainie, poziom nakładów inwestycyjnych w Małopolsce jest nadal wysoki. Tylko w 2022 roku w Małopolsce wydano aż 47 decyzji o wsparciu na łączną kwotę 1,7 miliarda złotych deklarowanych nakładów inwestycyjnych. Te inwestycje przyczynić się mają do utworzenia ok. 400 nowych miejsc pracy w Małopolsce.

W tej materii mamy powody do ogromnej radości. Pomimo, pandemii korona wirusa oraz sytuacji międzynarodowej, mówię tutaj o wojnie w Ukrainie, poziom nakładów inwestycyjnych w Małopolsce jest nadal wysoki. Tylko w 2022 roku w Małopolsce wydano aż 47 decyzji o wsparciu na łączną kwotę 1,7 miliarda złotych deklarowanych nakładów inwestycyjnych. Te inwestycje przyczynić się mają do utworzenia ok. 400 nowych miejsc pracy w Małopolsce.