POChP: Weź głęboki oddech i naucz się, jak walczyć z chorobami płuc

Możliwość komentowania POChP: Weź głęboki oddech i naucz się, jak walczyć z chorobami płuc została wyłączona Aktualności, Zdrowie

Tu Zdrowie włącza się w promocję programu „Weź głęboki oddech”, którego celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Choroba najczęściej dotyka aktywnych i biernych palaczy tytoniu, mieszkańców miejscowości szczególnie zanieczyszczonych smogiem i pracowników przedsiębiorstw, w których występują szkodliwe warunki pracy. Projekt jest prowadzony przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Fundację NEUCA dla Zdrowia i Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy.

stetoskop
fot. pixabay

Według Światowej Organizacji Zdrowia POChP zajmuje czwarte miejsce wśród najczęstszych przyczyn zgonów, za chorobami serca, udarem mózgu i zapaleniem płuc. Liczbę chorych na POChP w Polsce ocenia się na ponad 2 miliony, co stanowi 5 procent społeczeństwa.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc rozwija się podstępnie przez wiele lat i we wczesnym stadium nie daje żadnych objawów. Pierwszym symptomem jest kaszel, który początkowo jest lekceważony przez palaczy papierosów. Właściwa diagnostyka rozpoczyna się dopiero w momencie, kiedy chory zgłasza się do lekarza z powodu duszności podczas czynności, które wcześniej wykonywał bez trudu. Niestety u dużej części chorych duszność podczas wysiłku pojawia się dopiero w zaawansowanym stadium choroby. POChP niszczy układ oddechowy i sukcesywnie zmniejsza objętość płuc. Dlatego niezwykle ważna jest profilaktyka i wczesne wykrywanie choroby – mówi Edyta Jacyna, konsultant medyczny TU Zdrowie.

Główne objawy POChP:

  • przewlekły kaszel,
  • utrudnione odksztuszanie wydzieliny z dróg oddechowych,
  • narastająca duszność.

Za główny czynnik wywołujący POChP uznaje się palenie tytoniu. Zwalczenie nałogu jest dla chorych najskuteczniejszą metodą zapobiegania i leczenia. Jest to jednocześnie jedyna, w pełni udowodniona, metoda pozwalająca na zahamowanie postępu choroby. Do innych czynników rozwoju POChP zalicza się także m.in. zanieczyszczenie środowiska, a także używanie węgla i gazu w domu do gotowania i ogrzewania w słabo wentylowanych pomieszczeniach – mówi Edyta Jacyna, konsultant medyczny TU Zdrowie.

Weź głęboki oddech

Projekt „Weź głęboki oddech” ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie czynników wywołujących przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Mieszkańcy województw świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego mogą bezpłatnie wykonać badania profilaktyczne w zakresie chorób płuc, skorzystać z poradnictwa w efektywnym rzuceniu palenia tytoniu i zwiększyć świadomość w zakresie działania szkodliwych czynników w środowisku pracy.

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II otwarto Poradnię Antynikotynową, w której można umówić się do specjalisty leczenia uzależnień, psychologa, psychiatry oraz wykonać badania spirometryczne. Są tam też organizowane działania edukacyjne z profilaktyki POChP. Mogą z niego skorzystać nie tylko nałogowi palacze, ale również:

  • osoby pracujące w warunkach narażających ich na działanie czynników szkodliwych predysponujących do powstawania POChP,
  • pracownicy służby BHP,
  • pielęgniarki i lekarze POZ oraz lekarze Medycyny Pracy.

Podstawowym badaniem określającym pojemność płuc i diagnozującym POChP jest spirometria. Fundacja NEUCA dla Zdrowia zwraca uwagę na małą dostępność badań spirometrycznych, dlatego organizuje mobilne przychodnie, w których pacjenci mogą bezpłatnie zbadać swoje płuca i otrzymać profesjonalną poradę zdrowotną. W trakcie każdego badania, na miejscu obecny będzie wykwalifikowany personel medyczny, który wykona badania i udzieli fachowych porad w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego.

TU Zdrowie wspiera walkę z POChP

Ubezpieczeni w TU Zdrowie, mogą wziąć udział w szkoleniu dotyczącym profilaktyki POChP. Za udział w nim, oprócz certyfikatu, otrzymają także zestaw witamin APTEO. Cały kurs obejmujący obejrzenie filmów edukacyjnych i wypełnienie ankiet zajmuje około 60 minut – mówi Teresa Domańska, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TU Zdrowie.

Kurs dostępny jest pod adresem https://fundacjaneuca.eszkolenia.info/rejestracja/.

Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie SA działa na polskim rynku zdrowia od ponad 11 lat i jest jedynym towarzystwem ubezpieczeń specjalizującym się w opiece zdrowotnej dla pracowników firm. W ramach swojej oferty firma ubezpiecza już ponad 170 tysięcy osób, które mogą korzystać z ponad 3,7 tysiąca placówek medycznych w całym kraju. Realizując swoją misję dba o zdrowie i czas Ubezpieczonych, gwarantując najkrótsze terminy dostępności do lekarzy specjalistów, a także umożliwia swobodny wybór placówki medycznej i lekarza prowadzącego. Zapewnia swoim klientom nowoczesne narzędzia komunikacji ułatwiając kontakt z lekarzem bezpośrednio lub w formie telekonsultacji. TU Zdrowie oferuje autorskie pakiety ubezpieczeń i programy zdrowotne, medycynę pracy, diagnostykę medyczną i opiekę szpitalną. O wysokiej jakości świadczonych usług świadczy fakt, że 98% klientów przedłuża współpracę z TU Zdrowie.

Więcej informacji na temat TU Zdrowie znajdą Państwo na stronie: www.tuzdrowie.pl