W Lublinie rusza konkurs „Kreatywne Vouchery”

Możliwość komentowania W Lublinie rusza konkurs „Kreatywne Vouchery” została wyłączona Aktualności, Biznes, Samorząd

Miasto Lublin organizuje konkurs, w którym o nagrody powalczyć mogą przedstawiciele sektora kreatywnego wraz z przedstawicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do konkursu zgłosić się mogą wspólnie przedstawiciele obu branż planujący podjęcie współpracy. Nagrody w formie voucherów, pokrywających koszty wykonania usług lub produktów kreatywnych trafią do 20 odbiorców, a ich wartość to nawet 10 tys. zł.

Kreatywne Vouchery Grafika

 Wsparcie sektora kreatywnego, który jest z jednym z kluczowych sektorów lubelskiej gospodarki wymagało stworzenia programu, który byłby dostosowany do lokalnych warunków poprzez poszukiwanie związków między biznesem a innymi dziedzinami oraz ujęcie potrzeb przedstawicieli przemysłów kreatywnych.Konkurs „Kreatywne Vouchery” będzie z jednej strony szansą na zaprezentowanie swoich usług i produktów przez przedstawicieli przemysłów kreatywnych sektorowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a z drugiej strony da możliwość poznania wzajemnych potrzeb. Liczę, że konkurs „Kreatywne Vouchery” będzie początkiem udanej współpracy – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Celem konkursu organizowanego przez Miasto Lublin jest wsparcie sektora kreatywnego poprzez zachęcanie do współpracy jego przedstawicieli działających na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami mających siedzibę w Polsce. Nagrodą w konkursie jest voucher w wysokości do 10 tys. zł brutto. Przewiduje się nagrodzenie nawet 20 usług lub produktów kreatywnych wykonanych na rzecz MMŚP. 

Kreatywne Vouchery plakat

Przedstawiciele sektora kreatywnego wraz z przedsiębiorcami, którzy mają zamiar podjęcie współpracy, mogą przygotować zgłoszenie do konkursu, w formie pracy konkursowej. Trzeba w niej zawrzeć między innymi opis wzajemnej współpracy oraz charakterystykę usługi/produktu końcowego, który będzie wykonany na rzecz przedsiębiorstwa. Spośród zgłoszonych projektów współpracy komisja konkursu wybierze te, które otrzymają dofinansowanie. Przy ocenie projektów brana będzie pod uwagę m.in. innowacyjność oraz wpływ efektów współpracy na rozwój gospodarczy lokalnego rynku.

Przyszli partnerzy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym. Poświęcone będzie ono tematowi nawiązania kontaktów przez twórców z sektora kreatywnego oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców na potrzeby udziału w konkursie „Kreatywne Vouchery”. Spotkanie odbędzie się 28 lipca o godz. 16.00-18.00 w Fundacji Rozwoju Designu LuCreate, ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-418 Lublin. Obowiązuje rejestracja mailowa: biznes@lublin.eu.

Kreatywne Vouchery zaproszenie

Prace konkursowe można składać do 13 sierpnia do godz. 15.00 osobiście lub pocztą tradycyjną do Sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, w zamkniętej kopercie A4 z dopiskiem „Praca konkursowa w ramach konkursu „Kreatywne Vouchery”. Można też wysłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biznes@lublin.eu, pod warunkiem zaopatrzenia dokumentów aplikacyjnych w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Sektor kreatywny tworzą podmioty prowadzące działalność związaną z filmem, video i multimediami, muzyką, telewizją, radiem, wydawnictwem, grami wideo i oprogramowaniem, rzemiosłem i rękodziełem, architekturą, brandingiem i działaniami reklamowymi, designem oraz modą.

Z kolei Lubelski Obszar Funkcjonalny tworzy 16 gmin: Miasto Lublin, Gmina Głusk, Gmina Jabłonna, Gmina Jastków, Gmina Konopnica, Gmina Lubartów, Gmina Miasto Lubartów, Gmina Mełgiew, Gmina Nałęczów, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Niemce, Gmina Piaski, Gmina Spiczyn, Gmina Strzyżewice, Gmina Miejska Świdnik i Gmina Wólka.

Konkurs „Kreatywne Vouchery” jest organizowany oraz finansowany w ramach Projektu „Regional Creative Industries Alliance – od europejskich rekomendacji do regionalnych strategii na rzecz wzrostu konkurencyjności przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury”, sfinansowanego z programu Interreg Europe.