Velvet inspiruje, a uczniowie szkół podstawowych podejmują Ekowyzwania

Możliwość komentowania Velvet inspiruje, a uczniowie szkół podstawowych podejmują Ekowyzwania została wyłączona Aktualności, Nauka

Trwa ogólnopolska edycja programu edukacyjno – grantowego „Velvet. Piątka dla Natury”, który jest skierowany do wszystkich szkół podstawowych w Polsce, a zasięgiem obejmuje ponad 14 tys. placówek.

Velvet program edukacyjno-grantowy dla szkół

Ideą akcji, której opiekunem jest firma Velvet CARE, jest propagowanie wiedzy i  postaw ekologicznych oraz inspirowanie dzieci, nauczycieli i  rodziców do podejmowania wspólnie ekologicznych działań. Program „Velvet. Piątka dla Natury” otrzymał honorowy patronat Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jest też objęty patronatami wielu kuratoriów i  urzędów marszałkowskich.

Diamentowa nagroda Lidera ESG

W grudniu bieżącego roku program otrzymał diamentową nagrodę w jednej z trzech kategorii konkursu „Liderzy ESG” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w  Warszawie S.A., NN Investment Partners TFI S.A. oraz PwC Polska. Do tegorocznej, pierwszej edycji „Liderów ESG” napłynęło około 100 zgłoszeń, a Kapituła konkursowa miała nie lada wyzwanie, by wyłonić laureatów w  poszczególnych kategoriach. „Lider ESG” to tytuł przyznawany firmom i instytucjom, które realizują wyróżniającą się strategię ESG, oferują innowacyjne produkty i usługi, pozytywnie oddziałujące na środowisko, prowadzą skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju.

W trosce o ekologię

Velvet CARE, opiekun zwycięskiego programu „Piątka dla Natury”, to producent marki Velvet – lidera w kategorii papierowych produktów higienicznych w  Polce. Firma ta w ramach strategii zrównoważonego rozwoju pod nazwą Eco Agenda 2025 opracowała i  wdraża działania pro ekologiczne. Koncentruje się na pięciu obszarach: ochronie zasobów leśnych, redukcji plastiku, oszczędzaniu wody, redukcji emisji CO2 oraz recyclingu. Ten zakres działań i troski firmy komunikowany jest znakiem „save nature” umieszczanym m.in. na opakowaniach produktów marki Velvet.

Zwycięski program edukacyjno-grantowy dla szkół „Velvet. Piątka dla Natury” jest odzwierciedleniem pro ekologicznych obszarów działań firmy, a  jednocześnie nawiązuje do strategii Eco Agenda 2025. Składa się ona z  trzech filarów: Produkt (ambicją firmy jest, by był on zawsze najwyższej jakości, stworzony w zgodzie z naturą), Organizacja (jak najwięcej wymagać od siebie) oraz Inspiracja (motywować do zmian na lepsze zarówno siebie, jak i otoczenie).

Program „Velvet. Piątka dla natury” to wprost realizacja zobowiązań zapisanych w trzecim filarze Eco Agendy, a jednocześnie jest to też działanie spójne ze strategią ESG spółki. Inspirowanie młodych ludzi do troski o  środowisko, dzielenie się wiedzą, podejmowanie działań w  myśl hasła „Razem dla Ziemi” to inicjatywy, które podejmuje Velvet CARE i które są zapisane jej w  strategii zrównoważonego rozwoju. W firmie podkreślają, że „Piątka dla natury” to program „dla nas i dla natury”, który powstał w myśl hasła tegorocznej kampanii marki Velvet: „Działamy dziś z  myślą o jutrze”

Działamy dziś z myślą o jutrze

By wziąć udział w  „Piątce dla natury” i  skorzystać z  przygotowanych materiałów edukacyjnych, trzeba założyć konto na stronie internetowej www.piatkadlanatury. pl. Można tam pobrać bezpłatne materiały dla nauczycieli klas 1-3. Są to gotowe do wykorzystania scenariusze lekcji, w  pełni zgodne z  obowiązującą podstawą programową i  przygotowane przez metodyka. W  każdym scenariuszu znajdują się Ekowyzwania – pomysły zabaw kreatywnych dla dzieci wokół poruszanego tematu lekcji będące jednocześnie zadaniem konkursowym. W  poprzedniej, regionalnej edycji programu do komisji konkursowej napłynęły zarówno prace plastyczne (wykonane różnymi technikami plakaty, komiksy, zabawki, przedmioty codziennego użytku wykonane z  wykorzystaniem materiałów z odzysku), jak i nawet wiersze o tematyce ekologicznej! Kreatywność młodego pokolenia zachwycała, a w regionalnej edycji przyznano 20 nagród. Wybór laureatów był bardzo trudny, wszystkie zgłoszenia wskazywały na duże zaangażowanie uczestników w  wykonanie projektów związanych z  ochroną środowiska. W  obecnej, ogólnopolskiej edycji konkursu organizatorzy planują nagrodzić aż 160 klas, chcąc objąć zasięgiem jak najwięcej dzieci i zainspirować uczestników do kreatywnych działań w trosce o środowisko.

fabryka Velvet CARE zima
fabryka Velvet CARE zima fot. mat. prasowe

W  ramach „Piątki dla Natury” można również złożyć wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu ekologii realizowanego lub planowanego przez szkołę (czyli przyznanie tzw. Ekograntu). Dofinansowania te pozwalają zwycięskim placówkom przeprowadzić lokalnie uzasadnione i potrzebne działania – z  korzystnym efektem dla natury, ale też dla społeczności szkolnej. W pierwszej edycji programu, dzięki Ekograntom, przeprowadzono rewitalizację ogrodu szkolnego, nasadzono nowe drzewa w okolicy szkoły, zakupiono recyklomat do zbiórki butelek czy kosze do selektywnej zbiórki odpadów – miało miejsce wiele inicjatyw korzystnych dla natury i  potrzebnych lokalnej społeczności. W obecnej ogólnopolskiej edycji 16 najciekawszych i  najlepiej uzasadnionych ekoprojektów otrzyma dofinansowanie w wysokości 7000 zł.

Obecnie nadal trwa przyjmowanie zgłoszeń do „Piątki dla Natury”, a laureatów poznamy już w kwietniu 2022. Ze szczegółami akcji można zapoznać się na www. piatkadlanatury.pl. Warto wziąć udział tym programie by wspólnie działać już dziś z myślą o lepszym jutrze!