Uniwersytet Gdański sprostał wyzwaniom czasu epidemii

Możliwość komentowania Uniwersytet Gdański sprostał wyzwaniom czasu epidemii została wyłączona Aktualności, Nauka

Z dr hab. Arnoldem Kłonczyńskim, prof. UG, Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego rozmawia Milena Zarabska

dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego fot. mat. prasowe

Na Uniwersytecie Gdańskim już od marca większość zajęć odbywa się w formie e-learningowej. Jak duże to było wyzwanie dla pracowników uczelni?

Uniwersytet od wielu lat oferował kursy e-learningowe, ale nie cieszyły się one powodzeniem wśród pracowników i studentów. W marcu wszyscy musieliśmy zmienić podejście. Już po tygodniu 72% zajęć odbywało się za pośrednictwem platform edukacyjnych umożliwiających kształcenie na odległość, w kolejnym tygodniu liczba takich zajęć wzrosła do ponad 80%. Szybko uruchomiliśmy szkolenia dla pracowników, które ułatwiły korzystanie z dostępnych narzędzi do kształcenia online. Z naszych szkoleń skorzystało również kilka innych uczelni i liceów.

Uwzględniając fakt, że uczelnia kształci 23  tysiące studentów i oferuje 87 kierunków studiów, a w ich ramach 205 specjalności – uważam, że Uniwersytet Gdański sprostał wyzwaniu. To doświadczenie pozwoliło nam przygotować procedury przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w formach zdalnych, jak również obrony pracy dyplomowych. Pierwsze takie obrony już się odbyły, podobnie jak obrona pracy doktorskiej zorganizowana online.

Jest Pan Przewodniczącym Komitetu ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2. Jakie działania są podejmowane przez Komitet?

Wprowadziliśmy zasady organizacji pracy zdalnej dla pracowników administracyjnych, przygotowaliśmy akademiki na czas pandemii. Do zadań komitetu należało także stworzenie procedur dotyczących kształcenia na odległość oraz prowadzenia komunikacji z pracownikami i studentami, a ostatnio również stopniowego przywracania działalności uczelni

Kiedy ruszy rekrutacja na uczelnię w tym roku?

Postanowiliśmy zmienić terminy rekrutacji tak, aby rozpoczynała się po uzyskaniu przez absolwentów szkół średnich świadectw maturalnych. Nie zmieniliśmy zasad przyjmowania kandydatów na studia, ale udoskonaliliśmy naszą Internetową Rekrutację Kandydatów (IRK), która zostanie uruchomiona 1 lipca 2020, do zdalnej obsługi. Kandydat nie musi się osobiście pojawiać w siedzibie komisji rekrutacyjnej. Nieliczne wyjątki, jak np. rozmowa sprawdzająca możliwości studiowania na kierunku logopedia, odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Jak zmieni się funkcjonowanie uczelni po ustaniu epidemii?

kowania o miejsca w akademikach i taki sam przydział tych miejsc. Pracujemy nad stworzeniem elektronicznej teczki studenta tak, aby usprawnić kontakty z dziekanatami. Modyfikujemy programy studiów wprowadzając nowe formy kształcenia na odległość. Wybory nowego rektora również odbyły się online.

Obecna sytuacja to powód do głębszej refleksji i wyciągnięcia wniosków np. docenienia roli bezpośrednich kontaktów w codziennym życiu akademickim i rozsądne wykorzystanie technologii informatycznych.