Uczelnia samorządowa z potencjałem

Możliwość komentowania Uczelnia samorządowa z potencjałem została wyłączona Aktualności, Nauka

Uczelnia Jana Wyżykowskiego jest jedyną samorządową szkołą wyższą w Polsce. Jest także jedną z nielicznych w kraju, która od niedawna może poszczycić się patronatami światowych koncernów, m.in. KGHM czy Bosch Rexroth.

Geneza

Historia akademickich Polkowic sięga 2002 roku. Wówczas samorząd powołał spółkę ZAMPOL, która stała się założycielem dla Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki (DWSPiT) w Polkowicach. Równolegle kształcenie na poziomie wyższym oferował oddalony o 15 km Lubin, na terenie którego, mieszkańcy regionu mieli możliwość studiowania w murach Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego (UZZM). Przez kilkanaście lat obie uczelnie funkcjonowały niezależnie, realizując własne strategie. W 2016 nastąpił moment zwrotny w historii szkolnictwa wyższego w Zagłębiu Miedziowym. DWSPiT i UZZM połączyły siły i zaczęły działać pod wspólnym szyldem „Uczelnia Jana Wyżykowskiego” (UJW). Konsekwencją owej konsolidacji miała być szersza oferta edukacyjna, a zawarte w nazwie personalia odkrywcy Polskiej Miedzi, jeszcze bardziej akcentować lokalność uczelni. Od chwili połączenia Uczelnia Jana Wyżykowskiego zlokalizowana jest w dwóch najprężniej rozwijających się miastach regionu – Polkowicach (siedziba główna) oraz w Lubinie (Filia).

budynek ujw lubin

budynek ujw lubin fot. mat. prasowe

Nowa wizja strategii uczelni

Wyraźny progres w rozwoju uczelni stał się zauważalny pod koniec 2019 roku, a więc od momentu zmiany właściciela. Łukasz Puźniecki, nowo wybrany burmistrz Polkowic, od początku swojej kadencji zabiegał o to, aby UJW stała się uczelnią wysokospecjalistyczną, kształcąca studentów na jak najwyższym poziomie. Akcentował również konieczność rozwoju istniejących już kierunków studiów, wzbogacenie dotychczasowej oferty, a przede wszystkim dostosowanie modelu kształcenia w taki sposób, aby pozyskane przez studentów umiejętności korespondowały z zapotrzebowaniem rynku pracy. Do realizacji tych założeń Ł. Puźniecki powołał nowe władze. Od 18 września 2019 roku funkcje rektora sprawuje dr Tadeusz Kierzyk.

– Nasza uczelnia stoi przed ważnymi wyzwaniami. Sąsiedztwo wielkich, nowoczesnych zakładów pracy determinuje działania na rzecz kształcenia nowoczesnego, spełniającego najnowsze standardy dydaktyczne i naukowe. Tego wymaga od nas teraźniejszość, przyszłość, nasi studenci oraz ich przyszli pracodawcy – mówi dr Tadeusz Kierzyk, rektor UJW.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z mocy prawa zniknęła dotychczasowa struktura UJW.

– Musieliśmy opracować nową, powołać osoby i określić ich kompetencje. To cały pakiet działań związanych z reorganizacją uczelni – dodaje T. Kierzyk.

Aby skutecznie realizować strategię uczelni konieczne było wzmocnienie obszarów związanych z nauką i jakością zapewnienia kształcenia. Rektor Tadeusz Kierzyk powołał dwóch prorektorów – dra Pawła Grenia i dra Jerzego Widerskiego. Za sprawy administracyjno-finansowe odpowiada mgr Leszek Cybulski.

Światowe koncerny KGHM i Bosch patronami kierunków

W ostatnich miesiącach polkowicka uczelnia podpisała kilka istotnych umów partnerskich, które znacząco podniosły prestiż studiowania w murach UJW. Bez wątpienia do najważniejszych z nich należą porozumienia zawarte z KGHM Polska Miedź S. A. i Bosch Rethrox. Oba dokumenty wyznaczają nowe możliwości rozwoju uczelni i przewidują liczne korzyści dla studentów. W przypadku umowy partnerskiej z KGHM, światowy koncern miedziowy objął patronatem kierunek Górnictwo i geologia (UJW jest jedną z czterech uczelni w kraju, która kształci studentów na tym kierunku przyp. red). Porozumienie z KGHM instytucjonalizuje i wznosi na zupełnie nowy, znacznie wyższy poziom dotychczasową współpracę. Porozumienie dało także podstawę do rozpoczęcia prac nad umową o studia dualne (działania w toku). Treść umowy określa również szereg innych płaszczyzn możliwej współpracy. Studenci będą mogli m.in. odbywać praktyki zawodowe i staże w zakładach należących do holdingu miedziowego. Co ważne, porozumienie przewiduje także realizowanie programów stypendialnych dla najlepszych studentów i absolwentów uczelni, traktując to jako inwestycję na rzecz tworzenia zaplecza dla kompetentnej kadry przyszłych pracowników KGHM.

– Uczelnia w ramach współpracy zadba o tworzenie jak najlepszych warunków kształcenia kadry inżynierskiej oraz doskonalenie zawodowe pracowników KGHM – mówi dr Tadeusz Kierzyk, rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego. – Rozwój kompetencji najlepszych studentów, którzy za naszym pośrednictwem w przyszłości mogą zasilić szeregi spółki, to najcenniejsza inwestycja w kapitał i inicjatywa z korzyścią dla obu stron – podkreśla rektor.

Polkowicka uczelnia zamierza rozwijać kształcenie na tym kierunku w formie praktycznej, dlatego wykładowcami będą w większości pracownicy KGHM. W tej sprawie strony zadeklarowały wspólne opracowanie nowych lub zmodyfikowanie istniejących już programów studiów. KGHM zaoferował także doradztwo i pomoc na rzecz uczelni przy wyposażaniu laboratoriów dydaktycznych i naukowych. Planowane są wspólne konferencje tematyczne i szeroko rozumiane działania na rzecz regionu.

Porozumienie partnerskie podpisali dr Tadeusz Kierzyk, rektor UJW, Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź S.A. oraz Magdalena Wróbel, dyrektor naczelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi w KGHM. Wkrótce na stronach UJW pojawi się logo KGHM, które swoją marką obejmie patronat nad kształceniem o profilu praktycznym na kierunku Górnictwo i geologia, w ramach którego studenci mogą kształcić się w specjalnościach: techniki eksploatacji złóż, maszyny i urządzenia górnicze oraz tegoroczna nowość – poszukiwanie i rozpoznawanie złóż. Kolejna z ważnych umów zawartych przez UJW dotyczy porozumienia partnerskiego z firmą Bosch Rexroth. Jego treść określa m. in. wspólne opracowywanie programów kształcenia czy organizację praktyk zawodowych dla studentów. Porozumienie podpisali: Rektor UJW, dr Tadeusz Kierzyk oraz Thomas IIkow, prezes Bosch Rexroth. Głównym założeniem zawartej umowy jest zacieśnianie współpracy na płaszczyźnie dydaktycznej oraz popularyzacja nauki.

– Bardzo się cieszę, że firma Bosch Rexroth, która od wielu lat funkcjonuje na światowych rynkach, zgodziła się podpisać to porozumienie z naszą uczelnią. Zdarzało nam się już wcześniej współpracować z kadrą firmy Bosch i mamy nadzieję na kontynuację tego działania. Ta współpraca to istotna wartość dodana do procesu kształcenia – mówi T. Kierzyk.

W ramach podpisanego porozumienia studenci będą mieli możliwość odbywania praktyk w Bosch Rexroth. Ponadto spółka objęła patronat nad kierunkami Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Mechatronika. Nie bez znaczenia jest także chęć wsparcia laboratoriów mechatronicznych UJW. Ponadto Bosch Rexroth deklaruje fachową pomoc w kształtowaniu treści programowych w zakresie nowych rozwiązań technologicznych, również związanych Przemysłem 4.0.

– Mam nadzieję na owocną współpracę z uczelnią. Jak tylko skończy się pandemia planujemy wspólną wystawę, w której zaprezentujemy specjalistyczny sprzęt i autonomiczne roboty – będzie to niepowtarzalna okazja aby studenci, kadra dydaktyczna oraz nasi partnerzy z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogli zobaczyć najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne – dodaje dr inż. Arkadiusz Gierczak, dyrektor spółki Bosch Rexroth.

dr Tadeusz Kierzyk

dr Tadeusz Kierzyk fot. mat. prasowe

Atrakcyjna oferta kształcenia

Na wniosek nowych władz Uczelnia została przyjęta w poczet największego w regionie – Związku Pracodawców Polska Miedź. W oparciu o otrzymane sugestie przygotowano nową ofertę kształcenia. Opracowano ponad 20 programów studiów podyplomowych, w ramach których uczelnia prowadzi kształcenie, tj. Administracji, Górnictwa i geologii, Logistyki, Mechatroniki, Pedagogiki, Prawa, Zarządzania oraz Zarządzania i inżynierii produkcji. Dla przyszłych studentów przygotowano także 10 nowych specjalności. Podczas rekrutacji na najbliższy rok akademicki kandydaci mogą nadal wybrać specjalność, która dotąd była w ofercie. Kształcenie na wybranym kierunku można będzie jednak poszerzyć, wybierając jedną z nowych propozycji, do których należą między innymi: Administracja samorządowa, Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, Zarządzanie bezpieczeństwem, Zarządzanie wizerunkiem firmy czy Menedżer w przemyśle 4.0. Celem władz uczelni jest realizowanie procesu kształcenia przy stałej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Samorządowy rodowód uczelni czyni ją naturalnym partnerem ze Związkiem Powiatów Polskich (ZPP). Uczelnia staje się platformą wymiany poglądów, doświadczeń pomiędzy związkiem a dyrektorami największych szkół średnich regionu. Efektem tego kierunku działania było zawarcie porozumień ze szkołami średnimi oraz konferencja dla dyrektorów szkół, którą zorganizowano w styczniu tego roku w siedzibie uczelni pod patronatem ZPP. Obecnie UJW kształci na poziomie licencjackim (Administracja, Pedagogika, Zarządzanie), inżynierskim (Górnictwo i geologia, Mechatronika, Logistyka, Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji) i magisterskim (Prawo, Zarządzanie).

Ciekawe projekty społeczne

Oferta Uczelni Jana Wyżykowskiego nie ogranicza się wyłącznie do kształcenia na poziomie wyższym. W uczelni realizowane są także ważne i ciekawe projekty społeczne. Z powodzeniem funkcjonuje Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Języków Obcych USpeak oraz Uniwersytet Dziecięcy. Aby podnieść jakość świadczonych usług w UJW utworzono Biuro Promocji i Rozwoju Inicjatyw Lokalnych.

– Oferta edukacyjna dostosowana jest w taki sposób, aby każdy z mieszkańców mógł znaleźć coś dla siebie. Aktywizujemy najmłodszych, młodzież szkolną i seniorów. Staramy się, aby nasza działalność ściśle korespondowała z zainteresowaniami naszych uczestników, a pozyskana przez nich wiedza była przydatna po zakończeniu kursów. W realizowanych projektach społecznych regularnie uczestniczy kilkaset osób – mówi mgr inż. Maria Paszkowska, kierownik działu. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Projekty w całości są finansowane ze środków gminy Polkowice.

W stronę nauki i rozwoju

W ostatnich miesiącach polkowicka uczelnia nawiązała współpracę z zagranicznymi uniwersytetami. Są to przede wszystkim azjatyckie uczelnie, instytuty i organizacje naukowe, głównie z Indii, m.in. B.M. Institute of Engineering and Technology, Haryana, Nowe Delhi Shaheed Sukhdev College of Business Studies, Nowe Delhi, Galgotias University, Greater Noida Maharaja Agrasem Institute of Technology i Nowe Delhi National Institute of Tourism and Hospitali ty Management, Hyderabad, Universal Innovators, Nowe Delhi. Jednym z najważniejszych projektów jest współorganizacja konferencji pn. „Indyjsko-europejska konferencja dotycząca analizy danych i zarządzania”. Swój akces wyraziło już ponad 270 naukowców z całego świata. Początkowo wydarzenie miało zostać zorganizowane 18 czerwca w Polkowicach, ale ze względu na panującą pandemię koronawirusa odbędzie się w formie online. Zwieńczeniem projektu będzie opublikowanie referatów naukowych przez renomowane wydawnictwo Springer.

– Nawiązaliśmy kontakt z ważnymi na mapie światowej nauki partnerami. Równolegle podjęliśmy działania na rzecz organizacji cyklicznych konferencji pod patronatem Springera i Elseviera. Czerwcowa konferencja będzie bez wątpienia największą i najważniejszą, jaką do tej pory organizowała nasza uczelnia – mówi dr inż. Zdzisław Pólkowski, pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus +.

Planów naukowych jest zdecydowanie więcej. Póki, co nowe władze uczelni nie zdradzają więcej szczegółów. Jedno natomiast jest pewne, uczelnia staje się coraz bardziej widoczna na mapie regionu i województwa.