Towarowa Giełda Energii: Udane uruchomienie czwartego etapu integracji w ramach SIDC

Możliwość komentowania Towarowa Giełda Energii: Udane uruchomienie czwartego etapu integracji w ramach SIDC została wyłączona Aktualności

29 listopada br. uruchomiono pomyślnie czwarty etap integracji w ramach europejskiego Rynku Dnia Bieżącego (SIDC) energii elektrycznej. Tzw. czwarta fala wdrożeniowa objęła Grecję i Słowację, które dołączyły do SIDC. Tym samym handel na rynku intraday objął 25 krajów uczestniczących w tym rynku. Towarowa Giełda Energii aktywnie działa na rzecz wspólnego rynku energii, angażując się w procesie integracji od 2010 roku.

TGE-logotyp-pion

Wtorkowa integracja objęła granice Grecji i Słowacji (a tym samym granice: GR-IT i GR-BG oraz SK-CZ, SK-HU, SK-PL), na których – począwszy od 29 listopada 2022 r. – odbywa się alokacja transgranicznych zdolności przesyłowych w ramach notowań ciągłych za pośrednictwem SIDC.

Dzięki tzw. czwartej fali wdrożeniowej proces integracji europejskiego Rynku Dnia Bieżącego dobiegł końca, a handel energią jest możliwy pomiędzy wszystkimi 25 państwami uczestniczącymi w SIDC: Austrią, Belgią, Bułgarią, Chorwacją, Czechach, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Holandią, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Polską, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Włochami i Węgrami.

Rynek SIDC jest wspólną inicjatywą NEMO i OSP. Pierwszy etap jego integracji został uruchomiony w czerwcu 2018 r. i dotyczył 15 krajów. Polska dołączyła do SIDC w listopadzie 2019 r. w ramach tzw. drugiej fali wdrożeniowej.

Towarowa Giełda Energii od lat aktywnie działa na rzecz integracji szeroko rozumianego europejskiego rynku energii. W 2010 r. nastąpiło połączenie stałoprądowe Polski ze Szwecją poprzez mechanizm market coupling, a 5 lat później – z Litwą. W grudniu 2015 r. TGE uzyskała status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego, który w grudniu 2019 r. został przedłużony na kolejne 4 lata. Poza działalnością na transgranicznym Rynku Dnia Bieżącego SIDC polska Giełda uczestniczy także w uruchomionym 15 listopada 2017 r. europejskim Rynku Dnia Następnego SDAC, w ramach którego 17 czerwca 2021 r. wdrożono projekt Interim Coupling (pozwolił on na rozszerzenie międzysystemowego handlu energią na TGE o nowe połączenia, tj. z Niemcami, Czechami i Słowacją, obok dotychczasowych ze Szwecją i Litwą).

***

SIDC tworzy jeden paneuropejski międzystrefowy rynek energii elektrycznej dnia bieżącego, dzięki któremu jej nabywcy i sprzedawcy mogą zawierać transakcje w systemie notowań ciągłych w odniesieniu do każdej godziny dnia bieżącego, będącego dniem dostawy. Obrót energią elektryczną jest bardziej efektywny dzięki zwiększeniu: konkurencji, płynności poprzez powiększenie obszaru handlowego czy liczby składanych zleceń. Zapewniony jest też łatwiejszy dostęp do energii wytwarzanej w większej liczbie źródeł, a uczestnicy rynku mogą elastycznie reagować na nieoczekiwane zmiany w zapotrzebowaniu na energię.

źródło informacji: Towarowa Giełda Energii