Towarowa Giełda Energii świętuje 10-lecie Giełdowego Rynku Gazu

Możliwość komentowania Towarowa Giełda Energii świętuje 10-lecie Giełdowego Rynku Gazu została wyłączona Aktualności

20 grudnia 2022 r. minęło 10 lat od uruchomienia Giełdowego Rynku Gazu. Towarowa Giełda Energii świętowała jubileusz podczas uroczystego eventu, który swoją obecnością zaszczycili znamienici goście związani z krajowym oraz międzynarodowym rynkiem gazu, w tym przedstawiciele instytucji publicznych, europejskich stowarzyszeń i organizacji oraz członków Giełdy.

TGE-logotyp-pion

Od 2012 r. na prowadzonym przez TGE rynku gazu zawarto 578 050 transakcji o łącznym wolumenie 1 231,9 TWh, którego wartość wyniosła 196 652,8 mln zł.

Równo 10 lat temu, 20 grudnia 2012 r., powołano do życia Giełdowy Rynek Gazu – jeden z kluczowych obszarów działalności Towarowej Giełdy Energii. Był to milowy krok na drodze do zbudowania bezpiecznego i konkurencyjnego rynku tego paliwa w Polsce. Miniona dekada jest doskonałym przykładem, jak nowy rynek wpłynął na biznes TGE, ale przede wszystkim – że możliwe stało się określenie formalnych i organizacyjnych ram dla koncentracji podaży oraz popytu w jednym miejscu, a co za tym idzie – Giełda mogła stać się miejscem kreacji referencyjnej ceny tego surowca dla całej gospodarki.

– Ukończone w ostatnim czasie strategiczne inwestycje, takie jak Baltic Pipe, gazociągi Polska-Litwa i Polska-Słowacja oraz rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu skutkują wzrostem znaczenia Polski na regionalnym rynku gazu. Mam nadzieję, że dzięki temu także Towarowa Giełda Energii zyska impuls do dalszego rozwoju. Z zainteresowaniem obserwuję trwające już od kilku lat działania Giełdy na rzecz intensyfikacji działań na rynkach zagranicznych. Kibicuję temu kierunkowi i jednocześnie serdecznie gratuluję dotychczasowych sukcesów – mówi Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Dokonująca się przez ostatnie 10 lat transformacja energetyczna potwierdza, jak mocno zmieniło się oblicze całej polskiej gospodarki, ale przede wszystkim tych jej sektorów, które związane są z błękitnym paliwem. Ta dynamika znalazła odzwierciedlenie w prowadzonym przez TGE rynku – wolumen obrotu gazem ziemnym od 2012 r. wyniósł 1 231,9 TWh, osiągając wartość 196 652,8 mln zł. Liczba zawartych transakcji zamknęła się w 578 050, a liczba dni sesyjnych – w 3 649.

– W ciągu 10 lat udało nam się stworzyć kulturę handlu gazem na Giełdzie, a sam parkiet stał się jednym z filarów naszej działalności. Dzięki rozwojowi infrastruktury, nowym połączeniom dostrzegliśmy szansę na ekspansję zagraniczną w kontekście naszego regionu. Zmieniło się też nasze postrzeganie branży energetycznej, w której poszczególne elementy zaczęły się przenikać, co jest szczególnie istotne ze względu na zachodzącą transformację. Z całą pewnością gaz nie zniknie z horyzontu europejskich gospodarek. Pozostanie ważnym paliwem transformacji przez kolejne dekady – podkreśla Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE.

– Chciałbym pogratulować Towarowej Giełdze Energii ciągłego wzrostu płynności, oferty produktowej i usług świadczonych dla polskiego rynku gazu. Dodatkowo chciałbym podziękować TGE za silne partnerstwo strategiczne w ramach inicjatywy SEEGAS, gdzie doświadczenie związane z rozwojem polskiego rynku błękitnego paliwa nabiera szczególnego znaczenia w obecnych trudnych czasach i stanowi dużą wartość dla giełd tego surowca w regionie. Wspólnie z IRGiT TGE może wnieść cenny wkład w rozwój regionalnego rynku gazu oraz zapewnić rozwiązania mające na celu dalszą poprawę i harmonizację procedur rozliczeniowych oraz rozrachunkowych w regionie – dodaje Gregor Weinzettel, ekspert ds. rynku gazu w Energy Community.

Jubileusz 10-lecia Towarowa Giełda Energii świętowała 20 grudnia 2022 r. podczas uroczystego eventu. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli: Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, oraz Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Punktem kulminacyjnym obchodów były panele dyskusyjne: krajowy „Znaczenie i perspektywa rozwoju Giełdowego Rynku Gazu” oraz zagraniczny „Hurtowy rynek gazu w Europie – pomiędzy kryzysem a transformacją”, z udziałem znamienitych gości, ekspertów rodzimego i europejskiego rynku błękitnego paliwa. Część merytoryczna była okazją do rozważań nad obecną sytuacją związaną
z gazem oraz przyszłością i wyzwaniami stojącymi przed tym sektorem gospodarki. Partnerem wydarzenia była Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

źródło informacji: TGE