Towarowa Giełda Energii S.A.: Kadencja Piotra Zawistowskiego w Zarządzie Europex przedłużona na kolejne dwa lata

Możliwość komentowania Towarowa Giełda Energii S.A.: Kadencja Piotra Zawistowskiego w Zarządzie Europex przedłużona na kolejne dwa lata została wyłączona Aktualności

22 października 2021 r., podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Europejskich Giełd Energii Europex (Association of European Energy Exchanges), wybrano Zarząd na kolejną kadencję. Jednym z członków świeżo powołanego Zarządu ponownie został Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. w Zarządzie Europex
Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. w Zarządzie Europex fot. mat. prasowe TGE

Europex zrzesza 29 giełd energii oraz operatorów rynku z całej Europy. TGE dołączyła do stowarzyszenia w 2005 r.

Nowy Zarząd został wybrany na dwuletnią kadencję (2022–2023). Pieter Schuurs (Prezes i Dyrektor Operacyjny ICE Endex) został ponownie wybrany Prezesem Zarządu i będzie to jego trzecia kadencja na tym stanowisku. Jednocześnie Borut Rajer (Dyrektor Operacyjny Borzen), Jonas Törnquist (Dyrektor Operacyjny EPEX SPOT) i Piotr Zawistowski (Prezes Zarządu TGE) nadal będą pełnić swoje funkcje jako członkowie Zarządu. Nowo wybranymi osobami w Zarządzie są Andrea Péruzy (Prezes i Dyrektor Generalny GME) oraz Ahmet Türkoğlu (Dyrektor Generalny EPİAŞ/EXIST).

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia omówili również aktualne zmiany cen energii i z zadowoleniem przyjęli „zestaw narzędzi” zaproponowany przez Komisję Europejską, aby wspomóc konsumentów znajdujących się w trudnym położeniu. Podkreślili swoje poparcie dla skoordynowanego podejścia przy jednoczesnym utrzymaniu korzyści, jakie z punktu widzenia dobrobytu zapewniają efektywne, zintegrowane i przejrzyste europejskie rynki energii.

Transformacja energetyczna w Europie galopuje. Oczywiście Polska jest jej częścią, ale tak naprawdę jesteśmy dopiero na początku przemian systemowych. Jako przedstawiciel polskiej giełdy w Europex mam możliwość zapoznania się z doświadczeniami innych państw, które mogą być istotne z punktu widzenia krajowego rynku energii. Przed nami wiele wyzwań, niewiadomych i barier, dlatego czuję się zaszczycony, że przez kolejne 2 lata będę reprezentował Polskę w tak szacownym gronie ekspertów oraz za pośrednictwem stowarzyszenia będę miał wpływ na kierunek zachodzących zmian” – powiedział Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE.

Christian Baer, Sekretarz Generalny Europex, skomentował:

„Nadchodząca dekada będzie decydująca dla transformacji w kierunku gospodarki o zerowej emisji netto oraz dla utrzymania kosztów tej transformacji na jak najniższym – a tym samym akceptowalnym społecznie – poziomie. Dlatego cieszę się, że mamy kompetentny zespół, który wniesie swój wkład w dyskusje toczące się obecnie wokół „Fit for 55”, tworzonego pakietu legislacyjnego w zakresie dekarbonizacji gazu, i wielu innych, które będą kształtować przyszłość energetyczną i klimatyczną Europy”.

Towarowa Giełda Energii jest członkiem stowarzyszenia Europex od 2005 r. Polska giełda bierze czynny udział w pracach grup roboczych zajmujących się tematyką energii, gazu czy integracji. Wybór Piotra Zawistowskiego na członka Zarządu Europex w kadencji 2020–2021 oraz reelekcja na lata 2022–2023 to doskonały dowód na to, że w procesie budowy wspólnego europejskiego rynku polski głos ma znaczenie.

***

Europex powstał w kwietniu 2002 r. jako stowarzyszenie not-for-profit. Aktualnie zrzesza 29 giełd energii i operatorów rynku z całej Europy, pełniąc rolę ich głównego rzecznika wobec międzynarodowych organów ustawodawczych, regulacyjnych czy innych interesariuszy. Misją organizacji jest stymulacja europejskiego otoczenia regulacyjnego w ramach hurtowego handlu energią, tak by w zakresie polityki energetycznej i finansowej czynnie wspierało ono integrację obrotu giełdowego na Starym Kontynencie. Działania te przyczyniają się do zapewnienia przejrzystości, wydajności, dostępności, płynności, integralności i bezpieczeństwa europejskich hurtowych rynków energii.