Towarowa Giełda Energii: Podsumowanie działalności TGE w lutym 2023 r.

Możliwość komentowania Towarowa Giełda Energii: Podsumowanie działalności TGE w lutym 2023 r. została wyłączona Aktualności

W lutym 2023 r. ponownie miały miejsce bardzo wysokie obroty na rynku spot energii elektrycznej. Wyniosły one 4 860 805 MWh, co w porównaniu do lutego roku 2022 oznacza wzrost o 83,0 proc. Jednocześnie jest to pierwszy miesiąc od stycznia 2011 r., w którym wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot przekroczył analogiczny wolumen na rynku terminowym.

Podsumowanie działalności TGE w lutym 2023 grafika Towarowa Giełda Energii

Dla dnia dostawy 19 lutego br. ustanowiono nowy rekord w wolumenie obrotu energią elektryczną na Rynku Dnia Bieżącego – aktualnie wynosi on 61 686,0 MWh.

W lutym zawarto pierwszą od roku 2019 transakcję w obrocie gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Wolumen transakcji wyniósł 100 MWh, zaś cena 0,10 zł/MWh.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 2023 r. 9 356 649 MWh, co oznacza spadek o 39,6 proc. w stosunku do lutego 2022 r.

Ponownie miały miejsce bardzo wysokie obroty na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego – wyniosły one 4 860 805 MWh, co w porównaniu do lutego roku 2022 oznacza wzrost o 83,0 proc. Jednocześnie jest to pierwszy miesiąc od stycznia 2011 r., w którym wolumen obrotu na rynku spot przekroczył analogiczny wolumen na rynku terminowym. Ponadto, dla dnia dostawy 19 lutego ustanowiono nowy rekord w wolumenie obrotu na Rynku Dnia Bieżącego – aktualnie wynosi on 61 686,0 MWh.

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lutym br. na poziomie 675,48 zł/MWh i jest to wzrost o 13,61 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w lutym 2023 r. 807,11 zł/MWh, co stanowi spadek o 63,31 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lutym 2023 r. transakcje o wolumenie 12 585 920 MWh,
co stanowi spadek r/r o 9,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 283,38 zł/MWh, co stanowi spadek o 29,86 zł/MWh względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w lutym br. 314,92 zł/MWh, czyli o 45,02 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w lutym 2023 r. na poziomie 1 655 193 MWh, co stanowi spadek r/r o 2,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 232,37 zł/MWh i jest to wzrost o 20,86 zł/MWh względem stycznia 2023 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w lutym 2023 r. o 32,1 proc. r/r, do poziomu 6 067 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 106,76 zł/toe, co oznacza wzrost względem stycznia br. o 59,82 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lutym 2023 r. 2 500 369 MWh, co stanowi wzrost o 68,6 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 13,89 zł/MWh i stanowi to wzrost o 6,53 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Ponadto, w lutym zawarto pierwszą od roku 2019 transakcję w obrocie gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Wolumen transakcji wyniósł 100 MWh, zaś cena 0,10 zł/MWh.

Towary rolno-spożywcze

W lutym 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w lutym 2023 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM9 356 64912 459 99315 501 498
RDB (RTG)465 544604 109110 182
RDN (RTG)4 395 2615 576 5672 545 890
RTPE (OTF)4 495 8446 279 31712 845 426
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM12 585 92013 887 62013 938 703
RDBg (RTG)309 257335 628560 370
RDNg (RTG)1 373 5681 551 0001 113 528
RTPG (OTF)10 903 09512 000 99212 264 805
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM1 655 1931 476 7451 692 437
zielone certyfikaty1 628 6571 433 9281 666 662
sesje RPM (RTG)413 547504 532575 262
sesje RTPM (OTF)01 0000
TP na RPM (RTG)1 215 110929 3951 091 401
błękitne certyfikaty26 53642 81725 775
sesje RPM (RTG)20 84637 95521 760
TP na RPM (RTG)5 6904 8624 015
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM6 06710 6354 593
sesje RPM (RTG)6 06610 5734 593
TP na RPM (RTG)1620
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM2 500 4694 207 7601 482 781
OZE2 500 3694 207 7601 482 781
kogeneracja10000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B000
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A000