Towarowa Giełda Energii: Podsumowanie działalności TGE w lipcu 2022 r.

Możliwość komentowania Towarowa Giełda Energii: Podsumowanie działalności TGE w lipcu 2022 r. została wyłączona Aktualności

Lipiec był kolejnym miesiącem ze spadkiem obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Łączne obroty energią elektryczną zmalały rok do roku o 43,9 proc., zaś analogiczny spadek dla gazu ziemnego był najwyższy od lipca roku 2016 i wyniósł 58,5 proc. W piątym miesiącu z rzędu rok do roku wzrosły obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE – tym razem o 66,2 proc., osiągając wolumen miesięczny 3 374 560 MWh.

TGE-logotyp-pion

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 2022 r. 11 986 922 MWh, co oznacza spadek o 43,9 proc. w stosunku do lipca 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lipcu br. na poziomie 1 125,94 zł/MWh i jest to wzrost o 241,26 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w lipcu 2022 r. 1 518,97 zł/MWh, co stanowi wzrost o 416,57 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lipcu 2022 r. transakcje o wolumenie 6 988 288 MWh. Oznacza to spadek r/r o 58,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 823,85 zł/MWh, co stanowi wzrost o 346,76 zł/MWh względem czerwca 2022 r. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w lipcu br. 743,24 zł/MWh, czyli o 272,76 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu 2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w lipcu 2022 r. na poziomie 1 722 753 MWh, co stanowi wzrost r/r o 0,4 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 168,64 zł/MWh i jest to spadek o 8,31 zł/MWh względem czerwca br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w lipcu 2022 r. o 56,8 proc. r/r, do poziomu 4 287 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 124,79 zł/toe, co oznacza spadek względem czerwca br. o 485,32 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lipcu 2022 r. 3 374 560 MWh, co stanowi wzrost o 66,2 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 4,15 zł/MWh i stanowi to spadek o 0,46 zł/MWh w stosunku do czerwca 2022 r.

Towary rolno-spożywcze

W lipcu 2022 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w lipcu 2022 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM11 986 92212 770 97021 371 096
RDB (RTG)103 742121 866201 349
RDN (RTG)2 278 2942 396 2662 984 302
RTPE (OTF)9 604 88610 252 83918 185 446
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM6 988 28811 050 70216 849 011
RDBg (RTG)160 239176 171297 846
RDNg (RTG)816 6001 005 552794 832
RTPG (OTF)6 011 4499 868 97915 756 333
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM1 722 7532 372 7641 716 150
zielone certyfikaty1 681 8302 325 3961 681 435
sesje RPM (RTG)520 323471 812807 356
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)1 161 5071 853 584874 079
błękitne certyfikaty40 92347 36834 716
sesje RPM (RTG)25 65534 45231 892
TP na RPM (RTG)15 26912 9162 824
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM4 28714 3939 936
sesje RPM (RTG)4 28714 2648 306
TP na RPM (RTG)01291 630
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM3 374 5604 604 4802 030 483
OZE3 374 5604 604 4802 030 483
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM05000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B05000
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A00

źródło informacji: TGE