Towarowa Giełda Energii: Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2022 r.

Możliwość komentowania Towarowa Giełda Energii: Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2022 r. została wyłączona Aktualności

Czerwiec br. był trzecim najlepszym miesiącem pod względem wolumenu obrotu w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia (4 604 480 MWh, wzrost o 47,9 proc. m/m oraz o 67,8 proc. r/r). Rekordowy pod tym względem był cały drugi kwartał 2022 r., przy obrotach równych 11 112 996 MWh (wzrost o 10,7 proc. k/k oraz o 63,3 proc. proc. r/r).

podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2022 infografika TGE
Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2022 r. infografika TGE

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 2022 r. 12 770 970 MWh, co oznacza spadek o 29,6 proc. w stosunku do czerwca 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w czerwcu 2022 r. na poziomie 884,68 zł/MWh i jest to wzrost o 222,28 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w czerwcu 2022 r. 1 102,40 zł/MWh, co stanowi wzrost o 9,73 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2022 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu 2022 r. transakcje o wolumenie 11 050 702 MWh. Oznacza to spadek r/r o 18,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 477,09 zł/MWh, co stanowi wzrost o 51,79 zł/MWh względem maja 2022 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w czerwcu 2022 r. 470,48 zł/MWh, czyli o 5,71 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w czerwcu 2022 r. 2 372 764 MWh, co stanowi spadek r/r o 4,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 176,95 zł/MWh i oznacza to wzrost o 0,68 zł/MWh względem maja 2022 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w czerwcu 2022 r. o 30,3 proc. r/r, do poziomu 14 393 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 610,11 zł/toe, co oznacza wzrost względem maja br. o 366,47 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 4 604 480 MWh, co stanowi wzrost o 67,8 proc. r/r. Czerwiec był trzecim najlepszym miesiącem pod względem wielkości obrotu w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia. Rekordowy pod tym względem był cały drugi kwartał 2022 r., z obrotami równymi 11 112 996 MWh (wzrost o 10,7 proc. kwartał do kwartału oraz o 63,3 proc. rok do roku). Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosła w czerwcu 4,61 zł/MWh i stanowi to wzrost o 0,23 zł/MWh w stosunku do maja.

Towary rolno-spożywcze

W czerwcu sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 500 ton pszenicy klasy B, a jej średnia cena ważona wolumenem transakcji wyniosła 1 690,50 zł/t.

Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2022 roku

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM12 770 97011 494 53718 139 172
RDB (RTG)121 866163 459215 634
RDN (RTG)2 396 2662 615 1742 673 934
RTPE (OTF)10 252 8398 715 90415 249 604
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM11 050 70212 220 00413 623 240
RDBg (RTG)176 171351 891269 459
RDNg (RTG)1 005 552850 848721 128
RTPG (OTF)9 868 97911 017 26512 632 653
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM2 372 7643 166 4552 484 563
zielone certyfikaty2 325 3963 124 7352 453 149
sesje RPM (RTG)471 812630 002836 673
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)1 853 5842 494 7331 616 477
błękitne certyfikaty47 36841 71931 414
sesje RPM (RTG)34 45238 04228 747
TP na RPM (RTG)12 9163 6772 667
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM14 39313 26211 047
sesje RPM (RTG)14 26413 06210 602
TP na RPM (RTG)129200445
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM4 604 4803 113 8402 743 960
OZE4 604 4803 113 8402 743 960
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM5006500
pszenica klasy A000
pszenica klasy B5006500
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A00

źródło informacji: biuro prasowe TGE