TOWAROWA GIEŁDA ENERGII: Podsumowanie działalności TGE w 2021 roku

Możliwość komentowania TOWAROWA GIEŁDA ENERGII: Podsumowanie działalności TGE w 2021 roku została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2021 r. 225 174 640 MWh, co oznacza spadek o 7,4 proc. w stosunku do roku 2020. Rynek spot energii elektrycznej osiągnął w minionym roku rekordowy wolumen 36 242 857 MWh (wzrost r/r o 4,0 proc.).

towarowa giełda energii podsumowanie za rok 2021 infografika

Wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2021 r. 180 768 253 MWh. Jest to najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE, przy wzroście aż o 19,6 proc. w stosunku do roku 2020. Rekordowe obroty odnotowano zarówno na rynku spot (28 592 543 MWh), jak i na rynku terminowym gazu (152 175 710 MWh).

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w ubiegłym roku 25 916 723 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do roku 2020 o 4,0 proc.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w roku 2021 o 43,5 proc. r/r, do poziomu 107 995 toe.

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł w roku 2021 o 65,5 proc. r/r, do poziomu 30 332 268 MWh, osiągając najwyższy wynik w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2021 r. 225 174 640 MWh, co oznacza spadek o 7,4 proc. w stosunku do roku 2020. Rekordowy był natomiast wolumen na rynku spot, który wyniósł 36 242 857 MWh (wzrost o 4,0 proc. r/r). Obroty na Rynku Dnia Bieżącego wyniosły 2 350 686 MWh i o 11,3 proc. przekroczyły rekordowy do tej pory wolumen z roku 2020. Rekord został ustanowiony także na Rynku Dnia Następnego, na którym obroty wyniosły 33 892 171 MWh – oznacza to wzrost o 3,5 proc. w stosunku do roku 2020 oraz o 151,6 GWh (0,4 proc.) względem rekordowego do tej pory roku 2019. Na rynku terminowym obroty osiągnęły poziom 188 931 783 MWh, co stanowi spadek o 9,3 proc. w porównaniu z rokiem 2020.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w roku 2021 na poziomie 401,17 zł/MWh, co oznacza wzrost o 191,06 zł/MWh względem roku 2020. Z kolei na rynku terminowym średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w całym 2021 roku 384,16 zł/MWh i jest to wzrost o 152,29 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-21 w roku 2020.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w grudniu 2021 r. 17 748 627 MWh, co oznacza wzrost o 0,02 proc. w stosunku do grudnia 2020 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w grudniu 2021 r. na poziomie 829,98 zł/MWh i jest to wzrost o 277,58 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w grudniu 2021 r. 721,84 zł/MWh, co stanowi wzrost o 265,43 zł/MWh względem analogicznej ceny z listopada ubiegłego roku.

Gaz ziemny

Wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2021 r. 180 768 253 MWh, co oznacza wzrost
o 19,6 proc. w stosunku do roku 2020 i zarazem najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem
na TGE. Rekordowe były w 2021 r. zarówno obroty na rynku spot (28 592 543 MWh i wzrost r/r
o 10,8 proc.), jak i na rynku terminowym (152 175 710 MWh, wzrost w stosunku do 2020 r.
o 21,4 proc.). Wolumen na Rynku Dnia Następnego gazu wyniósł 21 821 444 MWh (wzrost r/r
o 9,5 proc.), a na Rynku Dnia Bieżącego gazu 6 771 099 MWh (wzrost r/r o 15,2 proc.), co przekłada się na rekordowe roczne wolumeny na obu tych rynkach.

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2021 r. 226,29 zł/MWh, co oznacza wzrost
o 169,15 zł/MWh względem roku 2020. Z kolei na rynku terminowym cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) ukształtowała się w roku 2021 na poziomie
176,34 zł/MWh, czyli o 107,19 zł/MWh wyższym od analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-21 w roku 2020.

Na rynku gazu ziemnego zawarto w grudniu 2021 r. transakcje o wolumenie 17 173 117 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 17,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 534,65 zł/MWh i jest to wzrost o 131,13 zł/MWh względem listopada 2021 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w grudniu 2021 r. 403,38 zł/MWh, czyli o 148,25 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu
w listopadzie ub.r.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE wyniósł w ubiegłym roku 25 916 723 MWh (spadek r/r o 4,0 proc.). Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2021 r. dla instrumentu PMOZE_A 191,87 zł/MWh, czyli o 53,65 zł/MWh więcej w porównaniu do roku 2020. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2021 wyniósł 107 995 toe, co oznacza spadek r/r o 43,5 proc. Średnia ważona wolumenem cena instrumentu PMEF_F wyniosła na sesjach roku ubiegłego 2 375,08 zł/toe – o 550,28 zł/toe więcej niż w roku 2020.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w grudniu 2021 r. 2 519 555 MWh, co stanowi spadek r/r o 9,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 277,18 zł/MWh i oznacza to wzrost o 25,37 zł/MWh względem listopada 2021 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w grudniu 2021 r. o 22,7 proc. r/r, do poziomu 7 971 toe.Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 655,67 zł/toe – spadek względem listopada 2021 r. o 6,24 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE osiągnął w 2021 r. wolumen 30 332 268 MWh, co stanowi najwyższy wynik w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia,
a zarazem wzrost o 65,5 proc. w stosunku do roku 2020. W grudniu 2021 r. wolumen obrotu tymi gwarancjami ukształtował się na poziomie 3 513 280 MWh i jest to wzrost o 56,7 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła 2,58 zł/MWh, co oznacza spadek o 0,35 zł/MWh w stosunku do listopada
2021 r.

Towary rolno-spożywcze

W 2021 r. na Giełdowym Rynku Rolnym zawarto transakcje o wolumenie 4 750 ton zbóż (wzrost
o 102,1 proc. r/r), z czego 4 725 ton dotyczyło pszenicy klasy B. W grudniu 2021 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w grudniu 2021 roku

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM17 748 62719 926 51717 744 361
RDB (RTG)117 14098 361207 816
RDN (RTG)2 862 0382 664 8173 072 405
RTPE (OTF)14 769 45017 163 33914 464 140
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM17 173 11710 895 81114 682 874
RDBg (RTG)829 291601 900774 359
RDNg (RTG)2 931 6961 597 1043 413 544
RTPG (OTF)13 412 1308 696 80710 494 971
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM2 519 5552 476 9872 773 553
zielone certyfikaty2 485 1932 444 2492 714 817
sesje RPM (RTG)495 267733 825875 688
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)1 989 9251 710 4241 839 129
błękitne certyfikaty34 36332 73858 736
sesje RPM (RTG)26 26524 27746 330
TP na RPM (RTG)8 0988 46112 406
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM7 97110 14710 308
sesje RPM (RTG)7 60410 1479 706
TP na RPM (RTG)3670602
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM3 513 2802 371 2352 241 838
OZE3 513 2802 371 2352 241 838
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM00800
pszenica klasy A000
pszenica klasy B00800
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A00

źródło: mat. prasowe TGE