Towarowa Giełda Energii jednym z sygnatariuszy„Porozumienia sektorowego na rzecz rozwojugospodarki wodorowej w Polsce”

Możliwość komentowania Towarowa Giełda Energii jednym z sygnatariuszy„Porozumienia sektorowego na rzecz rozwojugospodarki wodorowej w Polsce” została wyłączona Aktualności

14 października 2021 r. odbyła się w Warszawie uroczystość podpisania „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Jednym z podmiotów, które złożyły podpis pod dokumentem, była Towarowa Giełda Energii S.A. W ww. spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu.

Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE
Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE fot. mat. prasowe

Czwartkowe porozumienie jest kontynuacją procesu, który zapoczątkowało podpisanie 7 lipca 2020 r. „Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego”. Zarówno Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, jak i Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, podkreślili podczas uroczystości, że tzw. porozumienie wodorowe jest doskonałym przykładem realizacji misji, jaką jest rozwój gospodarczy Polski w oparciu o nowoczesne technologie oraz osiągnięcie neutralności energetycznej. Dokument przedstawia propozycje działań mających na celu rozwój rynku wodoru od strony popytowej oraz stworzenie odpowiednich regulacji prawnych i otoczenia instytucjonalnego.

Towarowa Giełda Energii była jednym z sygnatariuszy „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Podczas uroczystości Giełdę reprezentowali Piotr Zawistowski, prezes Zarządu, oraz Piotr Listwoń, wiceprezes Zarządu.

Zielony wodór już stał się symbolem nadciągającej rewolucji technologicznej w energetyce i szerzej – w gospodarce. Po pokonaniu barier technicznych czy logistycznych osiągniemy etap, w którym dla tego czystego paliwa trzeba będzie zbudować rozwiązania w zakresie organizacji obrotu oraz kreacji ceny rynkowej. TGE ma wiedzę i doświadczenie, aby sprostać temu wyzwaniu – podkreślił Piotr Zawistowski.

Wdrożenie i rozwój technologii czystego wodoru w Polsce stanie się impulsem rozwojowym dla całej gospodarki narodowej. Giełda, przystępując do porozumienia, chce wnieść swój wkład w uruchamiany proces budowania przewag konkurencyjnych w tym zakresie – dodał Piotr Listwoń.

Polska jest pierwszym państwem UE, które po ogłoszeniu w lipcu 2020 r. przez Komisję Europejską „Strategii wodorowej dla neutralnie klimatycznie Europy” zawarło porozumienie sektorowe dot. rozwoju gospodarki wodorowej.