Towarowa Giełda Energii dołączyła do European Renewable Gas Registry

Możliwość komentowania Towarowa Giełda Energii dołączyła do European Renewable Gas Registry została wyłączona Aktualności

W czerwcu 2024 r. Towarowa Giełda Energii S.A. została członkiem European Renewable Gas Registry, europejskiego stowarzyszenia skupiającego lokalne rejestry gazów odnawialnych. Dzięki dołączeniu do stowarzyszenia TGE zyska merytoryczne wsparcie niezbędne dla wypracowania rozwiązań dotyczących gwarancji pochodzenia dla biometanu, co pozwoli rozwinąć wachlarz instrumentów oferowanych w ramach Rejestru Gwarancji Pochodzenia. ERGaR jest kolejnym – po Europex, APEx i Polsko-Litewskiej Izbie Handlowej – europejskim stowarzyszeniem, do którego należy TGE.

TGE-logotyp-pion

Na początku czerwca br. Towarowa Giełda Energii dołączyła do stowarzyszenia European Renewable Gas Registry (ERGaR), które zrzesza producentów gazów odnawialnych, podmioty prowadzące rejestry tych paliw, operatorów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz firmy doradcze. Organizacja działa m.in. na rzecz ułatwiania transgranicznego przenoszenia certyfikatów biometanu pomiędzy założonymi rejestrami na terenie Europy.

Rozwiązania giełdowe wspierające transformację energetyczną leżą w osi zainteresowań TGE od wielu lat. Spółka stale dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się warunków i oczekiwań rynku, traktując priorytetowo tzw. zielony kierunek. Produktami, które konsekwentnie wspierają wytwórców energii elektrycznej z OZE i kogeneracji jest m.in. prowadzony przez TGE Rejestr Gwarancji Pochodzenia (RGP) (drugi obok Rejestru Świadectw Pochodzenia), skupiający obecnie ponad 2800 podmiotów. Został uruchomiony w 2014 r., a w październiku 2019 r. – rozszerzony o moduł gwarancji pochodzenia
z wysokosprawnej kogeneracji. Rejestr nieustannie rośnie w siłę, co widać głównie na przykładzie wolumenu obrotu tymi gwarancjami – w 2023 r. wyniósł on 42,3 TWh, co stanowi wzrost r/r o 1,1%.

Idea gwarancji pochodzenia energii – jako elementu polityki środowiskowej UE mającego na celu ujawnienie rodzajów źródeł i paliw, z których powstaje energia elektryczna – zasadza się na tym, aby przedsiębiorstwa mogły udowodnić dbałość o środowisko naturalne. Są one zatem wykorzystywane przez podmioty, które chcą zwiększyć udział tzw. zielonej energii w swojej konsumpcji. W ramach planów rozwojowych RGP, mających na celu rozszerzenie wachlarza dostępnych instrumentów, jest wprowadzenie m.in. gwarancji z ciepła, chłodu, wodoru oraz biometanu. Dzięki członkostwu w ERGaR TGE zyska więc merytoryczne wsparcie niezbędne dla wypracowania rozwiązań dotyczących gwarancji pochodzenia dla biometanu, zgodnych z europejskimi standardami.

Stowarzyszenie European Renewable Gas Registry reprezentuje interesy swoich członków przed instytucjami europejskimi, aktywnie uczestnicząc w konsultacjach, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać na branżę. Ściśle współpracuje także z innymi interesariuszami z sektora gazów odnawialnych w celu promocji transgranicznego handlu certyfikatami biometanu. Aby lepiej wypełniać swoją misję, ERGaR stworzył platformę komunikacyjną ExtraVert, która pozwala istniejącym rejestrom na wymianę certyfikatów w sposób przejrzysty i całkowicie bezpieczny. Stowarzyszenie zostało założone w 2016 r. i zrzesza obecnie 44 podmioty.

Członkostwo w nowej strukturze wpisuje się z jednej strony w działalność TGE zmierzającą do rozwoju oferty w obszarze gazów odnawialnych, z drugiej – w aktywność w krajowych i międzynarodowych organizacjach branżowych. Aktualnie Giełda zaangażowana jest w prace w ramach inicjatywy SEEGAS, należy ponadto do: Europex (Europejskiego Stowarzyszenia Giełd Energii), APEx – Association of Power Exchanges (organizacji zrzeszającej światowe giełdy energii), Polsko-Litewskiej Izby Handlowej oraz rodzimej Izby Gospodarczej Gazownictwa.

źródło informacji: TGE