Toruń – dobre miejsce do życia i robienia interesów

Możliwość komentowania Toruń – dobre miejsce do życia i robienia interesów została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, Samorząd

Miasto sprzedaje atrakcyjne tereny o powierzchni ponad 48 hektarów. Większość wystawionych do sprzedaży działek przeznaczona jest pod inwestycje, takie jak: usługi, produkcja oraz składy i magazyny. Jest to więc zróżnicowana, ciekawa oferta skierowana do przedsię­biorców, deweloperów, indywidualnych inwestorów. Całkowita kwota wywoławcza oferowanych działek przekracza 60 milionów złotych.

Toruń, panorama fot. mat. prasowe

W pierwszej kolejności na sprzedaż wysta­wiono dwie zabudowane nieruchomości w centrum Torunia, działki usługowe dla małych i średnich przedsiębiorców, tereny pod zabudowę jednorodzinną. W grudniu zaplanowano sprzedaż 20 działek pod usługi, produkcję, składy i magazyny oraz zabudowę wielorodzinną. Nieruchomości te są doskonale położone i skomunikowane. Znajdują się na tzw. Jarze, w Strefie inwe­stycyjno – logistycznej Toruń – Wschód, na lewobrzeżu oraz w północnej części osiedla Mokre.

Pod usługi przeznaczono działki:

ul. Gen. Andersa 18 (powierzchnia – 0,2983 ha, cena wywoławcza: 600 tys. zł;

ul. Watzenrodego 33/Heweliusza 4 – 6 (5 działek o łącznej powierzchni 2,3158 ha, cena wywoławcza: 5,2-5,3 mln zł).

Pod zabudowę wielorodzinną będzie można kupić działki:

ul. Watzenrodego 32-34/Rybińskiego 5, 2 działki, łączna powierzchnia – 2,5915 ha, cena wywoławcza 5,2-5,3 mln zł;

ul. Poznańska 26, powierzchnia – 0,1556 ha, cena wywoławcza: 550 tys. zł; przy ul. Strobanda 4, powierzchnia 2,0556 ha, cena wywoławcza: 900 tys. zł.

Tereny przeznaczone pod usługi, produkcję, składy, magazyny, znajdują się:

w Strefie inwestycyjno-logistycznej Toruń – Wschód Obszar nr 5, (2 działki, łączna powierzchnia – 4,8190 ha. cena wywoławcza: 2-2,4 mln zł);

przy ul. Kociewskiej 33-41/Równinnej 34, (11 działek, łączna powierzchnia – 28,7563 ha, cena wywoławcza: od 910 tys. zł do 5 mln zł).

 

strefa inwestycyjno-logistyczna Toruń mat. prasowe UM

Toruń jest miastem, które intensywnie się rozwija, oferując przedsiębiorcom dosko­nałe zaplecze do inwestowania. Położone w centralnej części Polski miasto posiada dostęp do autostrady A1, skąd w ciągu niespełna 2 godzin można się znaleźć w Gdańsku, czy Łodzi. Komunikację ułatwia też dobrze rozwinięta sieć kolejowa oraz oddalony o niecałe 50 km międzynarodowy Port Lotniczy w Bydgoszczy.

Wysoka jakość rynku pracy, nowoczesna infrastruktura techniczna oraz sprzyjający inwestowaniu klimat społeczny wyróżnia Toruń spośród polskich miast. Ponadto jest to ważny ośrodek akademicki, co jest istotne zwłaszcza dla przedsiębiorców poszukujących dla swoich firm dobrze wykwalifikowanej kadry. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, to najważniejszy ośrodek naukowy w obszarze Polski Północnej, gdzie kształci się ponad 22 000 studentów na 113 kierunkach. Ponad 5 000 absolwentów opuszcza rokrocznie mury uczelni wyższych. Jest to też miasto innowacji, stwarzające idealne warunki do rozwoju kreatywnych firm. Współpraca nauki, samorządu, biznesu skutkuje tworzeniem ośrodków wspierają­cych nowoczesne technologie. W mieście działa wiele ośrodków, które wspierają przedsiębiorczość oraz inicjują i rozwijają różne kanały transferu wiedzy oraz tech­nologii między sektorem nauki a biznesu.

Z racji swoich walorów Toruń jest otwarty na przedsięwzięcia związane z sektorem usług, kulturą, turystyką oraz nieuciąż­liwych dla środowiska. Dzięki licznym inwestycjom komunalnym, przedsięwzię­ciom gospodarczym i kontaktom między­narodowym Toruń jest obecnie nowoczes­nym i ważnym ośrodkiem, należącym do czołówki najszybciej rozwijających się miast polskich. Szczególnie dynamiczny rozwój obserwowany jest w ośmiu obszarach: farmaceutycznym, medycznym, spożyw­czym, metalowym, tworzyw sztucznych, chemicznym, logistycznym i turystycznym.

Informacje dotyczące nieruchomości:

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

ul. Marii Konopnickiej 13

87-100 Toruń

www.torun.direct

kontakt@torun.direct

+ 48 56 611 89 30