TGE i IRGiT uhonorowały najaktywniejsze spółki oraz maklerów roku 2020

Możliwość komentowania TGE i IRGiT uhonorowały najaktywniejsze spółki oraz maklerów roku 2020 została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

1 września 2021 r., podczas uroczystej gali Podsumowania Roku Giełdowego 2020, Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych wyróżniły najaktywniejsze spółki i maklerów minionego roku. Łącznie przyznano 13 Platynowych Megawatów, 3 Rozrachunki oraz – po raz pierwszy w historii imprezy – dwa wyróżnienia dla spółek zaangażowanych w rozwój Giełdowego Rynku Rolnego. Tegoroczna edycja Podsumowania Roku Giełdowego odbyła się w ramach organizowanego przez TGE XIII Forum Obrotu.

Laureaci Podsumowania Roku Gieldowego
Laureaci Podsumowania Roku Gieldowego_2020.jpg

Podsumowanie Roku Giełdowego zajmuje wyjątkowe miejsce na mapie wydarzeń Grupy Kapitałowej TGE. Odbywa się nieprzerwanie od 11 lat i – zgodnie z nazwą – jest prawdziwym ukoronowaniem działań minionych 12 miesięcy. A ponieważ za każdym sukcesem stoją konkretni ludzie, co roku TGE oraz IRGiT nagradzają najbardziej zasłużone dla rynku spółki i osoby, przyznając laureatom Platynowe Megawaty (TGE) oraz Rozrachunki (IRGiT). Nie inaczej było i tym razem.

– Rok 2020 był wyjątkowy pod wieloma względami – rodzimy rynek, podobnie jak i cały świat, zmagał się z wyzwaniami, jakie postawiła przed nami pandemia. Ten trudny okres udało się przetrwać
tylko dzięki wzajemnej współpracy i zaangażowaniu. Tegoroczne Platynowe Megawaty, przyznawane przez TGE, smakują więc nawet lepiej niż poprzednie, trafiły bowiem w ręce klientów, którzy w tym niełatwym czasie i mimo wszelkim przeciwnościom losu wciąż aktywnie budowali z nami rynek giełdowy. Dziękuję za to w imieniu Zarządu oraz Pracowników TGE
– powiedział Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE.

Analizując minione 12 miesięcy, Towarowa Giełda Energii nagrodziła maklerów oraz podmioty najbardziej aktywne na rynkach energii elektrycznej, gazu czy praw majątkowych. Po raz pierwszy przyznano także dwa wyróżnienia za działalność na rzecz Giełdowego Rynku Rolnego. Laureatami ze strony TGE zostało łącznie: osiem przedsiębiorstw, jeden dom maklerski i sześciu maklerów. Nagrody Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, zwane Rozrachunkami, trafiły z kolei do trzech firm, dopełniając tym samym listę zwycięzców Podsumowania Roku Giełdowego 2020.

– Poprzez wręczenie Rozrachunków za rok 2020 IRGiT kontynuuje coroczną tradycję wyróżniania swoich Członków odnoszących największe sukcesy w kategoriach szczególnie istotnych z punktu widzenia naszej Spółki. Wszystkim tegorocznym laureatom serdecznie gratuluję i dziękuję za ich dotychczasowy wkład w rozwój polskiego rynku giełdowego – dodał Andrzej Kalinowski, Prezes Zarządu IRGiT.


Platynowe Megawaty 2020 trafiły do następujących spółek:

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej w roku 2020;
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. – za największą aktywność na rynkach gazu ziemnego w roku 2020;
 • Noble Securities S.A. – za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych w roku 2020;
 • Respect Energy S.A. – za pełnienie funkcji animatora rynku w roku 2020;
 • ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. – za największą aktywność w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia w roku 2020;
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – za zaangażowanie w rozwój giełdowego rynku energii elektrycznej w Polsce;
 • GAZ-SYSTEM S.A. – za zaangażowanie w rozwój giełdowego rynku gazu ziemnego w Polsce.
Platynowe Megawaty_TGE_PRG_2020.
Platynowe Megawaty_TGE_PRG_2020.JPG

Wyróżnienia za działalność na rzecz Giełdowego Rynku Rolnego otrzymały spółki:

 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – za największą aktywność na Giełdowym Rynku Rolnym w roku 2020;
 • Elewarr Sp. z o.o. – za zaangażowanie w rozwój Giełdowego Rynku Rolnego w roku 2020.

Laureatami Platynowych Megawatów w kategorii Makler Roku 2020 zostali:

 • Thomas Bjorn Houlind (Energi Danmark A/S) – za największą aktywność na rynku spot energii elektrycznej w roku 2020;
 • Emilia Romanowska (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.) – za największą aktywność na rynku spot gazu ziemnego w roku 2020;
 • Kateryna Petretsiuk (Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.) – za największą aktywność na sesjach Rynku Praw Majątkowych w roku 2020;
 • Jarosław Bykowski (PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.) – za największą aktywność w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na gaz ziemny w roku 2020;
 • Karol Kosiarski (Noble Securities S.A.) – za największą aktywność w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną w roku 2020;
 • Krzysztof Sobiech (Noble Securities S.A.) – za największą aktywność w Rejestrze Świadectw Pochodzenia w roku 2020.

Rozrachunki przyznano spółkom:

 • Energa-Obrót S.A. – za najlepsze zarządzanie środkami niepieniężnymi w roku 2020;
 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – za wkład w rozwój rynku towarów rolno-
  -spożywczych w roku 2020;
 • ENIQ Sp. z o.o. – za najlepsze wykorzystanie kompensacji międzyproduktowej depozytów wstępnych w roku 2020.

Uroczysta gala wręczenia Platynowych Megawatów oraz Rozrachunków odbyła się w ramach XIII Forum Obrotu, które stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami rynków energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz praw majątkowych. Organizowane cyklicznie przez TGE wydarzenie to okazja do rozmów z ekspertami, a także możliwość udziału w konferencjach i debatach tematycznych czy zapoznania się z najświeższymi informacjami na temat rynków prowadzonych przez TGE. Partnerem XIII Forum Obrotu jest IRGiT.

Towarowa Giełda Energii i Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych rozpoczęły sezon letni czerwcowym Konkursem dla mediów „Platynowe Megawaty”, który od siedmiu lat stanowi merytoryczne dopełnienie Podsumowania Roku Giełdowego. Statuetki Platynowych Megawatów oraz Rozrachunków wręczone
1 września, a także tytuł Best Sustainable Commodities Exchange Central Europe 2021 przyznany TGE w sierpniu przez magazyn CFI.co zamknęły tzw. lato nagród w GK TGE.

Rozrachunki_IRGiT_PRG_2020.JPG

***

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, posiadającą od marca 2015 r. zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. Giełda jest Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego. Od 15 listopada 2017 r. TGE prowadzi działalność na europejskim Rynku Dnia Następnego SDAC. 19 listopada 2019 r. Giełda uruchomiła transgraniczny Rynek Dnia Bieżącego SIDC w modelu XBID. Giełda znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia REMIT. Od marca 2012 r. TGE należy do Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A., 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 (wejście D), NIP: 525-244-16-34, REGON:141660448, KRS 0000321809, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 44.805.000 PLN