TAURON Nowa Energia – Grupa ogłosiła priorytety

Możliwość komentowania TAURON Nowa Energia – Grupa ogłosiła priorytety została wyłączona Aktualności

Udział TAURONA w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbył się od 7 do 9 maja br. stał się okazją do ogłoszenia priorytetów TAURONA. Nowy zarząd przyszłość firmy opiera na siedmiu filarach stanowiących wartości nadrzędne dla wszystkich spółek. Priorytety Grupy to: Klient, ESG, stabilność ekonomiczna, pracownicy, OZE, infrastruktura dystrybucyjna i wsparcie europejskie. Wszystkie wartości połączone w jedno układają się w hasło: TAURON Nowa Energia.

Grafika: TAURON Polska Energia SA, www.media.tauron.pl
Grafika: TAURON Polska Energia SA, www.media.tauron.pl

– Podobnie jak cały rynek, nasza firma stoi przed wielkim wyzwaniem, które równocześnie jest dla nas jest niesamowitym motywatorem. Będziemy oferować Klientom nasze produkty w standardzie ESG po atrakcyjnych cenach, w szybkim tempie zbliżać się do neutralności klimatycznej, zachowując przy tym wysoką jakość obsługi, rozwijać swoje aktywa OZE oraz dystrybucyjne, prowadząc zyskowny dla akcjonariuszy biznes. Chcemy być atrakcyjnym pracodawcą oraz mieć wymierny, pozytywny wpływ na regiony, w których operujemy. Pod koniec tego roku przedstawimy strategię firmy, która sprecyzuje ścieżki rozwoju całej firmy i jej spółek. Dynamizacja tego procesu nosi już swoją nazwę: TAURON – Nowa Energia – wyjaśnia Grzegorz Lot, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Siedem priorytetów TAURONA:

Rdzeniem biznesowym, na którym TAURON opiera swoją przyszłość jest 6 mln klientów przyłączonych do naszej sieci dystrybucyjnej. To największy skarb i zobowiązanie do wytrwałej pracy na ich rzecz. TAURON chciałby tej olbrzymiej grupie sprzedawać zieloną energię wyprodukowaną w odnawialnych źródłach należących do Grupy TAURON.

Rozwój, inwestycje, nowe produkty mają w TAURONIE wspólny mianownik – to ESG. Wszystkie działania analizowane są na poziomie ich przydatności dla: środowiska, stabilnego rozwoju Grupy i wpływu na społeczności lokalne.

Miarą doskonałości firmy giełdowej jest zdolność do płacenia dywidendy. Wszystko, co robi TAURON ma przynieść trwałą wartość ekonomiczną dla akcjonariuszy oraz wymierny zysk dla klienta. Firma rozumie potrzeby akcjonariuszy, klientów i jest to jeden z jej fundamentów. Stabilność ekonomiczna to podstawa rozwoju firmy.

TAURON to 20 tysięcy fachowców – ich doświadczenie i kompetencje to klucz do sukcesu rynkowego. Ambicją zarządu TAURONA jest tworzenie takich warunków, żeby każda osoba, która działa w organizacji pracowała dla akcjonariuszy i klientów z pasją i przyjemnością.

Odnawialne Źródła Energii to droga TAURONA do neutralności klimatycznej, którą będzie konsekwentnie podążać. W planach jest rozwijanie mocy wytwórczych tak na lądzie, jak i na bałtyckim szelfie. W najbliższych latach największymi dostarczycielami energii będą wiatr i słońce, ale wodór znajduje się także w centrum zainteresowań firmy. OZE to nie tylko źródła wytwórcze. To także ekosystem magazynów energii wielkoskalowych nieodprowadzonych. To także model alokacji energii do klientów.

Odpowiedni model biznesowy połączony z dostępną technologią to kluczowy czynnik sukcesu udanej transformacji. Główny strumień inwestycji w TAURONIE zostanie skierowany na rozwój sieci dystrybucyjnej i dekarbonizację ciepłownictwa. Każda modernizacja czy budowa w ciepłownictwie i dystrybucji zbliża Grupę do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Usługa dystrybucji to obok energii elektrycznej podstawowy produkt Grupy Tauron. Wraz ze zmianą miksu energetycznego konieczna jest zmiana paradygmatu działania i rozwoju sieci. Dostępność, bezpieczeństwo, niezawodności i elastyczność sieci to absolutny must have dla rozwoju gospodarki krajowej i regionu. Silna i atrakcyjna cenowa sieć to zachęta do inwestycji, a tym samym budowa miejsc pracy.

Znaczącym wsparciem dla transformacji Grupy będą środki europejskie. TAURON liczy, że KPO czy inne strumienie brukselskiego finansowania wesprą sprawną transformację w kierunku neutralności klimatycznej. Europa to My i nasi Klienci. Dlatego też z determinacją podchodzimy do realizacji wspólnych celów redukcji emisji CO2 oraz związanej z tym transformacji energetycznej. Ogłoszone priorytety były dyskutowane podczas sesji kongresowych, a także stały się kanwą rozmów kuluarowych. Wątek ten pojawiał się także w trakcie spotkań z klientami na stoisku firmowym.

źródło informacji: TAURON