Targi POL-ECO okazją do podsumowań 30-letniego dorobku NFOŚiGW

Możliwość komentowania Targi POL-ECO okazją do podsumowań 30-letniego dorobku NFOŚiGW została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje

Z Piotrem Woźnym, Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozmawia Ryszard Żabiński

Piotr Woźny, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej fot. mat. prasowe

Czy na targach POL-ECO SYSTEM 2019 dyskutowano o realizacji programu Czyste Powietrze?

Każda okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie działań proekologicznych, to ważna lekcja dla takich instytucji jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na tegorocznych targach w Poznaniu zarówno nasi eksperci dzielili się wiedzą z uczestnikami tego wydarzenia, jak i my mogliśmy posłuchać głosów ekspertów i praktyków, szczególnie podczas organizowanych przez nas spotkań na temat programu „Czyste Powietrze”. Dyskutowaliśmy na temat współpracy z bankami w ramach tego programu oraz o tym, jakie wyzwania stawia „Czyste Powietrze” przed samorządami. Na POL-ECO SYSTEM 2019 mieliśmy też sposobność podsumować dorobek 30-lecia NFOŚiGW oraz przedstawić perspektywy rozwoju Narodowego Funduszu i systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce.

Jak Pan ocenia dotychczasową realizację programu ochrony powietrza?

To program, który jest bardzo potrzebny Polakom i dlatego pracujemy nad tym, żeby do 2029 r. objąć termomodernizacją ponad 3 mln budynków w Polsce, uwzględniając w tym wymianę tzw. kopciuchów. To proces, który rozpoczął się w 2018 r. i jest rozłożony na lata, dlatego na ocenę programu przyjdzie jeszcze czas. Obecnie pracujemy nad rozszerzeniem i zdynamizowaniem programu „Czyste Powietrze”. Obecnie mamy dwa strumienie inwestowania w termomodernizację: wnioski składane do WFOŚiGW i gmin oraz ulga termomodernizacyjna, której efekty poznamy w kwietniu 2020 r. Ale prowadzimy też zaawansowane rozmowy z sektorem bankowym, który zaprosiliśmy do współpracy, żeby ułatwić Polakom finansowanie termomodernizacji. Planujemy też rozszerzyć program o placówki oświatowe.

Jakie działania podejmuje NFOŚiGW w celu poprawy gospodarki odpadami?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że problemy zagospodarowania odpadów stanowią poważne i narastające wyzwanie cywilizacyjne. Dlatego strategia NFOŚiGW na najbliższe lata poświęca wiele uwagi ochronie ziemi i gospodarce odpadami, szczególnie gospodarce o obiegu zamkniętym. Mamy realny wpływ na poprawę systemu gospodarki odpadami poprzez nasze programy priorytetowe: Racjonalna gospodarka odpadami, Gospodarka o obiegu zamkniętym, Usuwanie porzuconych odpadów, Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin, Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierającychazbest. Ich łączny budżet to prawie 2,5 mld zł ze środków krajowych. Trzeba dodać, że NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą unijne działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zawarliśmy dotychczas 42 umowy na kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności ok. 866 mln zł. Stanowi to 67% preliminowanych środków i zaowocuje realizacją projektów o wartości ok. 1,75 mln zł. Nie zapominamy też o działaniach edukacyjnych, które realizujemy także przez program Edukacja ekologiczna.